Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Sverige

Återställ

Nationell lagstiftning
Titel Datum för antagande av nationell lagstiftning Datum för ikraftträdande PDF
Konsumenttjänstlag (1985:716) 11/07/1985 01/01/1991
Konsumentköplag (1990:932) 06/09/1990 01/01/1991
Marknadsföringslag (1995:450) 27/04/1995 01/01/1996
Marknadsföringslag (2008:486) 05/06/2008 01/07/2008
Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket 28/05/2009 01/07/2009
Lag (2010:751) om betaltjänster 23/06/2010 01/08/2010
Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt (2011:914) 22/06/2011 01/01/9999 legislation485_sv.pdf
Lag (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt 22/06/2011 01/08/2011
Lag (1992:1672) om paketresor 01/01/9999 01/01/1993 legislation303_sv.pdf
Konsumentköplag (1990:932) ändrad genom SFS 2002:587 01/01/9999 01/01/1990 legislation308_sv.pdf
40 poster hittades, visar 1 till 10. Sidan: 1 2 3 4 Nästa sida Sista sidan
Tillsynssystem

Inga träffar

Ärenden
Nationellt id-nummer Vedertaget namn Direktivdel Beslutstyp Beslutsdatum
Supreme Court, Judgment T 3034-15 NJA 2017 s 113

Article 3

ANNEX I

Beslut av högsta domstolen 2017/02/24
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 5886-18 N/A

Article 4

Article 3

Domstolsbeslut överklagat 2019/04/16
MD 2010:10 Konsumentombudsmannen v. Kuoni Scandinavia AB

Article 4, 4.

Article 3, 3.

Article 4, 6.

Article 3, 1.

Article 4, 5.

Article 2

Annat 2010/04/14
MD 2011:26 Konsumentobudsmannen v. Tele2 Sverige AB

Article 3, 3.

Article 3, 1.

Article 2

Annat 2011/11/02
MD 2015:5 link

Article 3, 3.

Article 3, 1.

Domstolsbeslut överklagat 2015/04/22
MD 2011:21 link

Article 3, 1.

Domstolsbeslut överklagat 2011/07/27
MD 2009:35 link

Article 3, 3.

ANNEX I, 1., (j)

Article 3, 1.

Domstolsbeslut överklagat 2009/11/17
MD 2005:34 link

Article 3, 3.

ANNEX I, 1., (h)

Article 3, 1.

Domstolsbeslut överklagat 2005/11/22
MD 2015:3 link

Article 3, 3.

Article 3, 1.

Domstolsbeslut överklagat 2015/03/09
MD 2003:12 link

ANNEX I, 1., (q)

Article 3, 3.

Article 3, 1.

Domstolsbeslut överklagat 2003/04/28
12 poster hittades, visar 1 till 10. Sidan: 1 2 Nästa sida Sista sidan
Doktrin
Referens Titel Författare Utgivningsår
1995, 3, p. 300, Stockholm Avtalslagen Grönfors 1995
Ny juridik, 2011, pages 21-43, nr. 1 Konsumentavtalsvillkor på Internet Jenni Waltré, Julia Hedbäck 2011
2002, p. 416, Uppsala Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU (Consumer protection over the boarders – particularly within EU) Marie Larsson 2002
2008, p. 475, Stockholm, publisher: Norstedts Juridik Regelsamling i marknadsrätt (Collections on regulations in Marketing Law) Thomas Carlén-Wendels, Carl Anders Svensson, Anders Stenlund 2008
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (RabelsZ), 1976, pages 593-613 Schwedisches Verbraucherschutzrecht Ulf Bernitz 1976
1995, 6, p. 130, Stockholm Standardavtalsrätt Ulf Bernitz 1995
2008, 7, p. 242, publisher: Norstedts Juridik Standardavtalsrätt (Standard Contracts Law) Ulf Bernitz 2008
1999, p. 350, Stockholm, publisher: Jure Studier kring 36 § avtalslagen. Claes-Robert Von Post 1999
European Review of Private Law, 1997, pages 213-221 Swedish standard contracts law and the EEC Directive on contract terms Ulf Bernitz 1997
1990, p. 106, Lund Vad är oskäligt? Aso Jansohn, Henrik Kjellin 1990
12 poster hittades, visar 1 till 10. Sidan: 1 2 Nästa sida Sista sidan
Annat material
Titel Härrör från
Decision 2019-05-27; 2018-14272 (I) and 2019-00735 (II) The National Board for Consumer Disputes
Decision 2019-05-15; 2018-11707 The National Board for Consumer Disputes
Decision 2018-07-01; 2018-10746 The National Board for Consumer Disputes
3 poster hittades, visar alla poster. Sidan: 1