Unfair Contract Terms Directive (93/13) - België

Nationale wetgeving

 • Gerechtelijk Wetboek
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 10/10/1967
  • Datum van inwerkingtreding: 31/10/1967
Gerechtelijk Wetboek 10/10/1967 31/10/1967
 • Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 21/03/1991
  • Datum van inwerkingtreding: 27/07/1993
  • PDF: Belgian Law 1991_nl.pdf
Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 21/03/1991 27/07/1993
 • Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 14/07/1991
  • Datum van inwerkingtreding: 29/02/1992
  • PDF: legislation86_nl.pdf
Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur 14/07/1991 29/02/1992
 • Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 14/07/1991
  • Datum van inwerkingtreding: 29/08/1991
  • PDF: legislation377_nl.pdf
Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 14/07/1991 29/08/1991
 • Arrêté royal du 6/9/1993 portant des modalités particulières pour la vente à distance de certains produits ou catégories de produits
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 06/09/1993
  • Datum van inwerkingtreding: 15/10/1993
  • PDF: legislation305_nl.pdf
Arrêté royal du 6/9/1993 portant des modalités particulières pour la vente à distance de certains produits ou catégories de produits 06/09/1993 15/10/1993
 • Koninklijk besluit houdende bijzondere regelen voor de verkoop op afstand van sommige produkten of categorieën van produkten
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 06/09/1993
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation388_nl.pdf
Koninklijk besluit houdende bijzondere regelen voor de verkoop op afstand van sommige produkten of categorieën van produkten 06/09/1993 01/01/9999
 • Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 16/02/1994
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation385_nl.pdf
Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. 16/02/1994 01/01/9999
 • Loi du 16/2/1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 16/02/1994
  • Datum van inwerkingtreding: 04/10/1994
  • PDF: legislation88_nl.pdf
Loi du 16/2/1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages 16/02/1994 04/10/1994
 • Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 16/02/1994
  • Datum van inwerkingtreding: 04/10/1994
Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling 16/02/1994 04/10/1994
 • Arrêté royal du 1/2/1995 déterminant les conditions de l'assurance de la responsabilité professionnelle des organisateurs et intermédiaires de voyages envers les voyageurs
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/02/1995
  • Datum van inwerkingtreding: 31/03/1995
  • PDF: legislation145_nl.pdf
Arrêté royal du 1/2/1995 déterminant les conditions de l'assurance de la responsabilité professionnelle des organisateurs et intermédiaires de voyages envers les voyageurs 01/02/1995 31/03/1995
 • Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekering van de professionele aansprakelijkheid van de reisorganisatoren en de reisbemiddelaars jegens de reizigers
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/02/1995
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation387_nl.pdf
Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekering van de professionele aansprakelijkheid van de reisorganisatoren en de reisbemiddelaars jegens de reizigers 01/02/1995 01/01/9999
 • Arrêté royal du 30/6/1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 30/06/1996
  • Datum van inwerkingtreding: 01/09/1996
  • PDF: legislation325_nl.pdf
Arrêté royal du 30/6/1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande 30/06/1996 01/09/1996
 • Koninklijk besluit betreffende de prijsaanduiding van produkten en diensten en de bestelbon
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 30/06/1996
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation389_nl.pdf
Koninklijk besluit betreffende de prijsaanduiding van produkten en diensten en de bestelbon 30/06/1996 01/01/9999
 • Koninklijk besluit van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van produkten en diensten en de bestelbon
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 30/07/1996
  • Datum van inwerkingtreding: 01/09/1996
Koninklijk besluit van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van produkten en diensten en de bestelbon 30/07/1996 01/09/1996
 • Arrêté royal du 25/4/1997 portant exécution de l'article 36 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 25/04/1997
  • Datum van inwerkingtreding: 01/09/1997
  • PDF: legislation362_nl.pdf
Arrêté royal du 25/4/1997 portant exécution de l'article 36 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages 25/04/1997 01/09/1997
 • Loi du 11/4/1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 11/04/1999
  • Datum van inwerkingtreding: 01/07/1999
  • PDF: legislation226_nl.pdf
Loi du 11/4/1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé 11/04/1999 01/07/1999
 • Wet aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen.
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 11/04/1999
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation382_nl.pdf
Wet aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen. 11/04/1999 01/01/9999
 • Loi du 11 Avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 11/04/1999
  • Datum van inwerkingtreding: 01/07/1999
  • PDF: legislation225_nl.pdf
Loi du 11 Avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé 11/04/1999 01/07/1999
 • Wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 11/04/1999
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation381_nl.pdf
Wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen 11/04/1999 01/01/9999
 • Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, van toepassing worden verklaard op financiële instrumenten, effecten en waarden.
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 05/12/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation384_nl.pdf
Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, van toepassing worden verklaard op financiële instrumenten, effecten en waarden. 05/12/2000 01/01/9999
 • Arrêté royal du 5/12/2000 rendant applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 05/12/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/05/2001
  • PDF: legislation223_nl.pdf
Arrêté royal du 5/12/2000 rendant applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur 05/12/2000 01/05/2001
 • Wet betreffende de intracommunautaire vorderingen tot staking op het gebied van de bescherming van de consumentenbelangen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 26/05/2002
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation390_nl.pdf
Wet betreffende de intracommunautaire vorderingen tot staking op het gebied van de bescherming van de consumentenbelangen 26/05/2002 01/01/9999
 • Loi du 26/5/2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 26/05/2002
  • Datum van inwerkingtreding: 20/07/2002
  • PDF: legislation326_nl.pdf
Loi du 26/5/2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs 26/05/2002 20/07/2002
 • Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 02/08/2002
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation383_nl.pdf
Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen 02/08/2002 01/01/9999
 • Loi du 2/8/2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 02/08/2002
  • Datum van inwerkingtreding: 30/11/2002
  • PDF: legislation168_nl.pdf
Loi du 2/8/2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales 02/08/2002 30/11/2002
 • Koninklijk besluit houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, van het toepassingsgebied v. d. artikelen 79 en 80 v.d. wet v.14.7.91
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 18/11/2002
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation391_nl.pdf
Koninklijk besluit houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, van het toepassingsgebied v. d. artikelen 79 en 80 v.d. wet v.14.7.91 18/11/2002 01/01/9999
 • Arrêté royal du 18/11/2002 excluant certains contrats à distance de fourniture de services d'hébergement, de transports, de restauration et de loisirs, du champ d'application des articles 79 et 80 de la loi du 14 juillet 1991
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 18/11/2002
  • Datum van inwerkingtreding: 13/12/2002
  • PDF: legislation333_nl.pdf
Arrêté royal du 18/11/2002 excluant certains contrats à distance de fourniture de services d'hébergement, de transports, de restauration et de loisirs, du champ d'application des articles 79 et 80 de la loi du 14 juillet 1991 18/11/2002 13/12/2002
 • Koninklijk besluit houdende vaststelling van bijzondere regels inzake prijsaanduiding in de reizensector
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 11/07/2003
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation386_nl.pdf
Koninklijk besluit houdende vaststelling van bijzondere regels inzake prijsaanduiding in de reizensector 11/07/2003 01/01/9999
 • Arrêté royal du 11/7/2003 portant fixation de règles particulières en matière d'indication du prix dans le secteur du voyage
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 11/07/2003
  • Datum van inwerkingtreding: 02/07/2004
  • PDF: legislation143_nl.pdf
Arrêté royal du 11/7/2003 portant fixation de règles particulières en matière d'indication du prix dans le secteur du voyage 11/07/2003 02/07/2004
 • Code Civil
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/09/2004
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/2005
  • PDF: legislation327_nl.pdf
Code Civil 01/09/2004 01/01/2005
 • Loi du 1/9/2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/09/2004
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation378_nl.pdf
Loi du 1/9/2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation 01/09/2004 01/01/9999
 • Burgerlijk Wetboek - Boek III - Titel VI Koop
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/09/2004
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/2005
Burgerlijk Wetboek - Boek III - Titel VI Koop 01/09/2004 01/01/2005
 • Wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/09/2004
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation379_nl.pdf
Wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen 01/09/2004 01/01/9999
 • Koninklijk besluit houdende wijziging van de klachtenbehandeling in de verzekeringssector
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 21/06/2006
  • Datum van inwerkingtreding: 03/07/2006
Koninklijk besluit houdende wijziging van de klachtenbehandeling in de verzekeringssector 21/06/2006 03/07/2006
 • Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming
Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 06/04/2010 12/04/2010
 • Wet met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 06/04/2010
  • Datum van inwerkingtreding: 12/04/2010
Wet met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 06/04/2010 12/04/2010
 • Wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 28/08/2011
  • Datum van inwerkingtreding: 26/09/2011
Wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling 28/08/2011 26/09/2011
 • Wetboek van Economisch Recht
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 30/12/2013
  • Datum van inwerkingtreding: 31/05/2014
Wetboek van Economisch Recht 30/12/2013 31/05/2014
 • Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars.
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/01/9999
  • Datum van inwerkingtreding: 01/02/2007
  • PDF: legislation433_nl.pdf
Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars. 01/01/9999 01/02/2007
 • Burgerlijk Wetboek
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/01/9999
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation380_nl.pdf
Burgerlijk Wetboek 01/01/9999 01/01/9999
 • 28 AUGUSTUS 2011. - Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/01/9999
  • Datum van inwerkingtreding: 26/09/2011
  • PDF: legislation469_nl.pdf
28 AUGUSTUS 2011. - Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling 01/01/9999 26/09/2011
 • Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/01/9999
  • Datum van inwerkingtreding: 12/05/2010
  • PDF: legislation462_nl.pdf
Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur 01/01/9999 12/05/2010
 • Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/01/9999
  • Datum van inwerkingtreding: 12/05/2010
  • PDF: legislation464_nl.pdf
Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 01/01/9999 12/05/2010
 • 28 AOUT 2011. - Loi relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/01/9999
  • Datum van inwerkingtreding: 26/09/2011
  • PDF: legislation467_nl.pdf
28 AOUT 2011. - Loi relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange 01/01/9999 26/09/2011
 • Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/01/9999
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation392_nl.pdf
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling 01/01/9999 01/01/9999
 • Arrêté royal du 12 janvier 2007. relatif à l'usage de certaines clauses dans les contrats d'intermédiaire d'agents immobiliers.
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/01/9999
  • Datum van inwerkingtreding: 01/02/2007
  • PDF: legislation434_nl.pdf
Arrêté royal du 12 janvier 2007. relatif à l'usage de certaines clauses dans les contrats d'intermédiaire d'agents immobiliers. 01/01/9999 01/02/2007

Handhavingssysteem

Geen resultaten


Zaken

 • link
  • Nationaal ID: link
  • Gangbare benaming: link
  • Richtlijnonderdelen: Article 3, 1. Article 2 Article 6, 1.
  • Soort beslissing: Overige
  • Datum beslissing: 29/03/1999
link link Article 3, 1. Article 2 Article 6, 1." Overige" 29/03/1999
 • link
  • Nationaal ID: link
  • Gangbare benaming: link
  • Richtlijnonderdelen: Article 3, 1. Article 6, 2. Article 6, 1.
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing, eerste aanleg
  • Datum beslissing: 26/10/2007
link link Article 3, 1. Article 6, 2. Article 6, 1." Rechterlijke beslissing, eerste aanleg" 26/10/2007
 • link
  • Nationaal ID: link
  • Gangbare benaming: link
  • Richtlijnonderdelen: Article 3, 3. Article 3, 2. Article 3, 1. Article 2
  • Soort beslissing: Overige
  • Datum beslissing: 03/05/2010
link link Article 3, 3. Article 3, 2. Article 3, 1. Article 2" Overige" 03/05/2010
 • link
  • Nationaal ID: link
  • Gangbare benaming: link
  • Richtlijnonderdelen: link link
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing, eerste aanleg
  • Datum beslissing: 24/06/2015
link link link link" Rechterlijke beslissing, eerste aanleg" 24/06/2015
 • ASLK Bank NV / federatie van Verzekeringsmakelaars
ASLK Bank NV / federatie van Verzekeringsmakelaars N/A Article 4, 1. Article 3, 1. Article 2" Rechterlijke beslissing in beroep" 23/03/1999
 • Voyages I.D. Travel / M. Ph. Belle
  • Nationaal ID: Voyages I.D. Travel / M. Ph. Belle
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Article 2, 2. Article 3, 1. Article 4, 5. Article 2
  • Soort beslissing: Overige
  • Datum beslissing: 02/01/2003
Voyages I.D. Travel / M. Ph. Belle N/A Article 2, 2. Article 3, 1. Article 4, 5. Article 2" Overige" 02/01/2003
 • Algemeen Ziekenhuis St-Lucas VZW / R. Jonckheere
Algemeen Ziekenhuis St-Lucas VZW / R. Jonckheere N/A ANNEX I, 1. Article 7 Article 6, 1." Rechterlijke beslissing in beroep" 04/03/2003
 • Immostad b.v.b.a. / Van Ammel G.
  • Nationaal ID: Immostad b.v.b.a. / Van Ammel G.
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: ANNEX I, 1. Article 1, 1.
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 08/10/2003
Immostad b.v.b.a. / Van Ammel G. N/A ANNEX I, 1. Article 1, 1." Rechterlijke beslissing in beroep" 08/10/2003
Algemeen ziekenhuis Sint-Lucas v.z.w. / I. Bruynooghe N/A ANNEX I, 1. Article 1, 1." Rechterlijke beslissing in beroep" 03/03/2004
 • C.05.0520.F/4
  • Nationaal ID: C.05.0520.F/4
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Article 4, 2. Article 4, 1.
  • Soort beslissing: Beslissing hooggerechtshof
  • Datum beslissing: 12/10/2007
C.05.0520.F/4 N/A Article 4, 2. Article 4, 1." Beslissing hooggerechtshof" 12/10/2007
 • 997/2010
  • Nationaal ID: 997/2010
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Article 3, 2.
  • Soort beslissing: Overige
  • Datum beslissing: 02/03/2010
997/2010 N/A Article 3, 2." Overige" 02/03/2010
 • Monteau / Carret
  • Nationaal ID: Monteau / Carret
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Article 3, 3.
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 16/03/2010
Monteau / Carret N/A Article 3, 3." Rechterlijke beslissing in beroep" 16/03/2010
 • 55/2011
  • Nationaal ID: 55/2011
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Article 1, 1. Article 1
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 26/05/2010
55/2011 N/A Article 1, 1. Article 1" Rechterlijke beslissing in beroep" 26/05/2010
 • G.K and G.D. / NV I.K.
  • Nationaal ID: G.K and G.D. / NV I.K.
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Article 6, 2. Article 6, 1.
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 07/06/2010
G.K and G.D. / NV I.K. N/A Article 6, 2. Article 6, 1." Rechterlijke beslissing in beroep" 07/06/2010
VZW Algemeen Ziekenhuis St-Lucas en Volkskliniek / D.S.D. N/A ANNEX I, 1. Article 3, 3." Rechterlijke beslissing in beroep" 04/01/2012
 • Test-aankoop / Inter-Energa
  • Nationaal ID: Test-aankoop / Inter-Energa
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: ANNEX I, 1., (b)
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 19/04/2012
Test-aankoop / Inter-Energa N/A ANNEX I, 1., (b)" Rechterlijke beslissing in beroep" 19/04/2012
Partijen: Algemeen Ziekenhuis St. Lucas en Volkskliniek VZW / 1. M.S.; 2. M.Y. N/A Article 1, 2. Article 3 Article 6, 1." Rechterlijke beslissing in beroep" 26/10/2012
 • Simon et Coralie / S.A.K.
  • Nationaal ID: Simon et Coralie / S.A.K.
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: ANNEX I, 1., (q) Article 3, 1.
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing, eerste aanleg
  • Datum beslissing: 09/02/2016
Simon et Coralie / S.A.K. N/A ANNEX I, 1., (q) Article 3, 1." Rechterlijke beslissing, eerste aanleg" 09/02/2016
 • Court of Cassation, Judgement C.18.0354.N
Court of Cassation, Judgement C.18.0354.N N/A link Article 3" Beslissing hooggerechtshof" 08/02/2019
 • Court of Appeal, Mons
  • Nationaal ID: Court of Appeal, Mons
  • Gangbare benaming: Published in J.L.M.B. Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2019/17, 785-790
  • Richtlijnonderdelen: ANNEX I, 1., (b) Article 3, 3.
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 08/01/2019
Court of Appeal, Mons Published in J.L.M.B. Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2019/17, 785-790 ANNEX I, 1., (b) Article 3, 3." Rechterlijke beslissing in beroep" 08/01/2019
 • Court of Appeal, Brussels, Judgement NR.26.1036
  • Nationaal ID: Court of Appeal, Brussels, Judgement NR.26.1036
  • Gangbare benaming: Published in R.W. (Rechtskundig Weekblad), 2019-2020
  • Richtlijnonderdelen: Article 3, 3. ANNEX I, 1., (o)
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 18/02/2019
Court of Appeal, Brussels, Judgement NR.26.1036 Published in R.W. (Rechtskundig Weekblad), 2019-2020 Article 3, 3. ANNEX I, 1., (o)" Rechterlijke beslissing in beroep" 18/02/2019

Rechtsleer

2006, p. 314, publisher: Kluwer Algemene voorwaarden S. Ongena 01/01/1970
2007, Verbintenissenrecht, 'Themis', nr. 41.Die Keure, Brugge, 93 p., publisher: S. Stijns Hoe eerlijk zijn uw contractuele bedingen? Knelpunten inzake onrechtmatige bedingen in de overeenkomst tot verkoopbemiddeling E. Swaenepoel 01/01/1970
 • Ann.dr.Louvain, 2011, pages 171-193
  • Referentie: Ann.dr.Louvain, 2011, pages 171-193
  • Titel: Le juge face aux clauses abusives: à la croisée du droit des obligations et du droit judiciaire
  • Auteur: L. De Zutter
  • Jaar van publicatie: 2011
Ann.dr.Louvain, 2011, pages 171-193 Le juge face aux clauses abusives: à la croisée du droit des obligations et du droit judiciaire L. De Zutter 01/01/1970
 • Bank- en Financieel Recht 2019/11, 112-129 (Larcier).
Bank- en Financieel Recht 2019/11, 112-129 (Larcier). The Naranjo and Demba judgements: further guidance by the European Court of Justice about the consequences of prize mechanism clauses in credit contracts. CAMBIE, P. 01/01/1970
 • Bank- en Financieel Recht 2019/11, 112-129 (Larcier).
Bank- en Financieel Recht 2019/11, 112-129 (Larcier). The Naranjo and Demba judgements: further guidance by the European Court of Justice about the consequences of price mechanism clauses in credit contracts. CAMBIE, P. 01/01/1970
 • CBR Jaarboek (CBR), 1998, pages 311-393
CBR Jaarboek (CBR), 1998, pages 311-393 De onrechtmatige bedingen in België: a never ending story Inge Demuynck 01/01/1970
Consumentenrecht (D.C.C.R.), 2011, pages 243-250 De nieuwe Richtlijn Consumentenrechten in het kort M. Desomer, B. Ballester 01/01/1970
 • DCCR 2019, 66-86.
  • Referentie: DCCR 2019, 66-86.
  • Titel: The transparency requirement and foreign currency loans. A critical comment on the ECJ’s judgement in case C-227/18.
  • Auteur: VEREECKEN, J.
  • Jaar van publicatie: 2019
DCCR 2019, 66-86. The transparency requirement and foreign currency loans. A critical comment on the ECJ’s judgement in case C-227/18. VEREECKEN, J. 01/01/1970
 • DCCR n° 95, 2012, 176-178
  • Referentie: DCCR n° 95, 2012, 176-178
  • Titel: Zelfs "flexibele" prijzen moeten de transparantietest doorstaan!
  • Auteur: DE CONINCK, H.
  • Jaar van publicatie: 2012
DCCR n° 95, 2012, 176-178 Zelfs "flexibele" prijzen moeten de transparantietest doorstaan! DE CONINCK, H. 01/01/1970
De nieuwe wet handelspraktijken, 1992, pages 289-318 De bezwarende bedingen Eric Dirix 01/01/1970
Digitalisering van het recht en consumentenbescherming, Intersentia, Antwerp-Cambridge, 2019, 37-70 Unfair contract terms in contracts relating to the use of the cloud. CLINCK, J. 01/01/1970
 • Droit de la Consommation. Consumentenrecht, 1994, pages 678-713
Droit de la Consommation. Consumentenrecht, 1994, pages 678-713 Oneerlijke en onrechtmatige bedingen: zijn de artikelen 31 en volgende van de W.H.P.C. compatibel met de EEG Richtlijn 93/13 van 5 april 1993? Marc Bosmans 01/01/1970
Droit de la Consommation. Consumentenrecht, 2005, pages 71-82 De onrechtmatige bedingen: evolutie naar het ambtshalve opwerpen van de relatieve nietigheid? E. Swaenepoel 01/01/1970
Droit de la Consommation. Consumentenrecht, 2006, pages 56-60 Verbrekingsbedingen: een pleidooi voor de toepassing van art. 31 W.H.P.C R. Steennot 01/01/1970
Droit de la Consommation. Consumentenrecht, 2008, pages 95-119 Onrechtmatige bedingen in het Algemeen Reglement van een bank L. Van den Steen 01/01/1970
 • European Review of Private Law, 1997, pages 143-159
European Review of Private Law, 1997, pages 143-159 La mise en œuvre de la directive 93/13 ce concernant les clauses abusives dans les contrats conclu avec les consommateurs en droit belge Eric Balate 01/01/1970
Impact van technologische evoluties op de kwalificatie van onderneming en consument, in R. Steennot and G. Straetmans (eds.), Digitalisering van het recht en consumentenbescherming, Intersentia, Antwerp-Cambridge, 2019, 1-36 Impact of technological evolutions on the categorisation of undertakings and consumers. STRAETMANS, G.; BLOCKX, J. 01/01/1970
 • Intersentia, 2007, p. 628
  • Referentie: Intersentia, 2007, p. 628
  • Titel: Handboek consumentenbescherming en handelspraktijken
  • Auteur: R. Steennot, S. Dejonghe
  • Jaar van publicatie: 2007
Intersentia, 2007, p. 628 Handboek consumentenbescherming en handelspraktijken R. Steennot, S. Dejonghe 01/01/1970
 • JDE, 2012, pages 22-27
  • Referentie: JDE, 2012, pages 22-27
  • Titel: Droit de la consommation (Année 2011)
  • Auteur: Elise Poillot
  • Jaar van publicatie: 2012
JDE, 2012, pages 22-27 Droit de la consommation (Année 2011) Elise Poillot 01/01/1970
 • Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging, 2006, pages 261-273
Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging, 2006, pages 261-273 Eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de consument: hoe de consument te beschermen tegen overdreven schadebedingen en opzegbedingen? R. Steennot 01/01/1970
Les pratiques du commerce, l'information et la protection du consommateur. Commentaire de la loi (Coipel, M., Wery, P.), 2006, p. 472 Les pratiques du commerce, l'information et la protection du consommateur. Commentaire de la loi (Coipel, M., Wery, P.), 2006, p. 472 Les clauses abusives dans les contrats conclus entre les vendeurs et les consommateurs G. Gathem, J. Laffineur 01/01/1970
Recente wetswijzigingen inzake handelspraktijken, 2000, pages 187-247 Onrechtmatige bedingen Sophie Stijns 01/01/1970
Rechtskundig Weekblad, 1997, pages 1313-1335, 1 Rechtskundig Weekblad, 1997, pages 1345-1370, 2 De Wet van 3 April 1997 betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen beoefenaren van vrije beroepen en hun cliënten: much ado about nothing? Inge Demuynck 01/01/1970
 • Rechtskundig Weekblad, 2010, pages 386-419
Rechtskundig Weekblad, 2010, pages 386-419 De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming Gert Straetmans, Jules Jules Stuyck 01/01/1970
 • Rev.Dr.ULg. 2019, no. 3, 437-462.
  • Referentie: Rev.Dr.ULg. 2019, no. 3, 437-462.
  • Titel: The Banca Santander judgement – The sanction for unfair contract terms and its effect on the interests in the case of non-reimbursement of credit contracts.
  • Auteur: DAUMEN, L.
  • Jaar van publicatie: 2019
Rev.Dr.ULg. 2019, no. 3, 437-462. The Banca Santander judgement – The sanction for unfair contract terms and its effect on the interests in the case of non-reimbursement of credit contracts. DAUMEN, L. 01/01/1970
Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles (Revue de jurisprudence de Liège), 2008, pages 93-100 Clauses abusives, office du juge et renonciation C. Delforge 01/01/1970
 • SEW, 123-127.
  • Referentie: SEW, 123-127.
  • Titel: Obligations to refund after having used an unfair contract term: ignoring the transparency requirement can have far reaching consequences.
  • Auteur: STEENNOT, R.
  • Jaar van publicatie: 2018
SEW, 123-127. Obligations to refund after having used an unfair contract term: ignoring the transparency requirement can have far reaching consequences. STEENNOT, R. 01/01/1970
 • TBBR/RGDC 2013/7, 342-364
  • Referentie: TBBR/RGDC 2013/7, 342-364
  • Titel: Privaatrechtelijke en handelsrechtelijke beschouwingen inzake forumbedingen in factuurvoorwaarden naar Belgisch recht
  • Auteur: VAN RANSBEECK, R.
  • Jaar van publicatie: 2013
TBBR/RGDC 2013/7, 342-364 Privaatrechtelijke en handelsrechtelijke beschouwingen inzake forumbedingen in factuurvoorwaarden naar Belgisch recht VAN RANSBEECK, R. 01/01/1970
 • TPR 2016, 97-177
  • Referentie: TPR 2016, 97-177
  • Titel: Nietigheid en ‘meest gunstige interpretatie’: de remedies bij onrechtmatige bedingen in consumentenovereenkomsten in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie
  • Auteur: GEIREGAT, S.
  • Jaar van publicatie: 2016
TPR 2016, 97-177 Nietigheid en ‘meest gunstige interpretatie’: de remedies bij onrechtmatige bedingen in consumentenovereenkomsten in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie GEIREGAT, S. 01/01/1970
 • TPR, 2011, pages 921-1320
  • Referentie: TPR, 2011, pages 921-1320
  • Titel: Overzicht van rechtspraak. Handelsrecht en Handelspraktijken 2003-2010
  • Auteur: Evelyne Terryn, H. De Wulf, B. Keirsbilck
  • Jaar van publicatie: 2011
TPR, 2011, pages 921-1320 Overzicht van rechtspraak. Handelsrecht en Handelspraktijken 2003-2010 Evelyne Terryn, H. De Wulf, B. Keirsbilck 01/01/1970
 • Tijdschrift Verkoop Vastgoed, 2007, pages 877-892
  • Referentie: Tijdschrift Verkoop Vastgoed, 2007, pages 877-892
  • Titel: Het koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars: 'nieuwe' regels voor vastgoedmakelaarsovereenkomsten
  • Auteur: P. Lepere
  • Jaar van publicatie: 2007
Tijdschrift Verkoop Vastgoed, 2007, pages 877-892 Het koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars: 'nieuwe' regels voor vastgoedmakelaarsovereenkomsten P. Lepere 01/01/1970
Tijdschrift van de Vrederechters, 2007, pages 378-392 De rechtmatigheid van schadebedingen en de overeenkomst op afstand R. Steennot 01/01/1970
Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 2000, pages 148-168 De leer der onrechtmatige bedingen in de WHPC na de Wet van 7 december 1998 Sophie Stijns 01/01/1970
Tijdschrift voor Privaatrecht, 1999, pages 466-500 Onrechtmatige bedingen Paul De Vroede 01/01/1970
 • X., Aansprakelijkheid, veiligheid en kwaliteit, 353-494
  • Referentie: X., Aansprakelijkheid, veiligheid en kwaliteit, 353-494
  • Titel: De impact van de wetgeving inzake marktpraktijken en bescherming van de consument op de verkoop van onroerende goederen: het nieuwe boek VI van het Wetboek van Economisch Recht
  • Auteur: BAEL, J.
  • Jaar van publicatie: 2015
X., Aansprakelijkheid, veiligheid en kwaliteit, 353-494 De impact van de wetgeving inzake marktpraktijken en bescherming van de consument op de verkoop van onroerende goederen: het nieuwe boek VI van het Wetboek van Economisch Recht BAEL, J. 01/01/1970
economisch recht: ondernemingen, concurrenten en consumenten (economisch recht), 2011, pages 1-53 Contractuele aspecten van de wet marktpraktijken F. Bogaert, B. Van Baeveghem 01/01/1970
“Kredietovereenkomsten geïndexeerd op vreemde valuta herbezocht”, DAOR 2020/4, nr.136, 64-77. Foreign currency indexed-loans revisited. STRAETMANS, G. and VERBERGT, Th. 01/01/1970
“Nietigheid van onrechtmatige bedingen”, NJW 2020, nr. 428, 687-689. The nullity of unfair contract terms GEIREGAT, S. 01/01/1970
“Noot onder Cass. (1ste k.), 8 februari 2019, C.18.0354.N”, DCCR 2020, nr. 1, 51-68. Comments on the judgement of 8 February 2019 of the Court of Cassation KRUGER, Th. and KEUKELEIRE, A. 01/01/1970

Ander materiaal

Advice 6 May 2019: Standard terms in the model contract for services by lawyers Special advisory commission concerning unfair contract clauses
Advice 27 May 2019: New legislation on B2B unfair contract clauses Special advisory commission concerning unfair contract clauses
Advice 7 October 2019: Unfair terms in car rental company contracts Special advisory commission concerning unfair contract clauses