Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Eesti


et_National Law
Pealkiri et_Adoption date et_In force date PDF
Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus 19/06/2008 01/07/2008
Turismiseadus 15/11/2000 01/03/2001 legislation97_et.pdf
Turismiseadus 15/11/2000 01/03/2001
Tsiviilseadustiku üldosa seadus 27/03/2002 01/07/2002 legislation104_et.pdf
Toote ja teenuse ohutuse seadus 24/03/2004 01/05/2004 legislation111_et.pdf
Tarbijakaitseseadus 09/12/2015 01/03/2016 Tarbijakaitseseadus – Riigi Teataja_et.pdf
Reklaamiseadus 12/03/2008 01/11/2008
Rahvusvahelise eraõiguse seadus 27/03/2002 01/07/2002 legislation108_et.pdf
Majandus- ja taristuministri 04.02.2016 määrus nr 11 "Direktiivide loetelu kehtestamine, mille puhul rakendatakse tarbijate kollektiivseid huve kahjustava piiriülese tegevuse lõpetamist ja selleks pädevate asutuste nimetamine" 04/02/2011 01/03/2016
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. aprilli 2004. a määrus nr 66 Koduukselepingu teatise vormi kinnitamine 08/04/2004 15/04/2004 legislation95_et.pdf
et_24 et_records found, displaying 11 to 20. Lehekülg:Esimene lehekülg Eelmine lehekülg 1 2 3 Järgmine lehekülg Viimane lehekülg
et_Enforcement System

et_No results available

et_Cases
et_National ID et_Common Name et_Directive Part et_Decision type et_Decision date
3-2-1-110-08 Tuuliki Vuks versusTriton Holding Ltd.

Article 5, 3.

Muu 2008/12/01
3-2-1-11-2010 Artur Melnitsenko v. VARIETAS Ltd

Article 3, 5.

Muu 2010/03/30
3-2-1-23-2010 Raul Heno v. Nemm Auto Ltd.

Article 2, 2.

Muu 2010/04/07
2-10-27805 link

Article 2, 2., (d)

Article 1, 2., (c)

Chapter 1, Article 2, (5)

Chapter 1, Article 2, (2)

et_Court decision in appeal 2012/03/16
Tallinn Circuit Court, Judgement 2-17-8780 N/A

Article 2, 1.

Article 3

et_Court decision in appeal 2019/06/28
Harju County Court, Judgement 2-18-18256 N/A

Chapter 3, Article 11

Article 2, 1.

Chapter 3, Article 9

Article 3

et_Court decision, first degree 2019/09/06
Pärnu County Court, Judgement 2-17-13709 N/A

Article 2, 1.

Article 3

et_Court decision, first degree 2019/12/16
3-2-1-156-11 link

Chapter 4, Article 18, 4.

Article 3, 5.

et_Supreme court decision 2012/02/08
Supreme Court, Judgment 3-2-1-49-17 Aleksandr Krivonogov vs Ascar Auto AS and Hyundai Motor Baltic Oy

Article 2

Article 5

Article 3

Article 6

Article 5, 3.

et_Supreme court decision 2017/06/14
et_9 et_records found, displaying all et_records. Lehekülg: 1
et_Legal Literature
et_Reference Pealkiri et_Author et_Publication Year
Universitas Tartuensis. What are the rights of a consumer when the smart good is not smart anymore? KALAMEES, P; SEIN, K. 2019
uura AS. pp. 23-153 Law of Obligations Act II. A Commentary VARUL, P.; KULL, I; KÕVE, V.; KÄERDI, M,; SEIN, K. 2019
et_12 et_records found, displaying 11 to 12. Lehekülg: Esimene lehekülg Eelmine lehekülg 1 2
et_Other material
Pealkiri et_Emanating from
Guidelines on sales of used cars (updated 2019) Consumer Protection and Technical Regulatory Authority
Guidelines for e-commerce traders (updated 2019) Consumer Protection and Technical Regulatory Authority
Guidelines for a service provider: defective goods and the consumer's right to reclamation Consumer Protection and Technical Regulatory Authority
Guidelines for the e-commerce traders. Decree of the director of the Consumer Protection Board no 1-1/057.
et_4 et_records found, displaying all et_records. Lehekülg: 1