Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Lietuva


Nacionalinė teisė
Pavadinimas Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data Įsigaliojimo data PDF
Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas 21/12/2007 01/02/2008
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 18/07/2000 01/07/2001
Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas 21/12/2007 01/02/2008
Lietuvos Respublikos Ūkio Ministro Įsakymas dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo ne šiai veiklai skirtose patalpose taisyklių patvirtinimo 01/01/9999 08/02/2001 legislation152_lt.pdf
Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas 01/01/9999 01/07/2001 legislation151_lt.pdf
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo 30/04/2014 13/06/2014 TM isakymas formu patvirtinimas_lt.pdf
Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas 19/03/1998 01/09/1998 AR_2015-11-01_lt.pdf
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas 18/07/2000 01/01/2001 Law on advertising-LT_lt.pdf
Priedas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu 01/01/9999 04/12/2011 legislation482_lt.pdf
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL DAIKTŲ PARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO, KAI SUTARTYS SUDAROMOS NAUDOJANT RYŠIO PRIEMONES, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 17/08/2001 25/08/2001 legislation456_lt.pdf
30 įrašai rasta, rodoma nuo 21 iki 30. Tinklalapis: Pirmas tinklalapis Pirmesnis tinklalapis 1 2 3
Vykdymo užtikrinimo sistema

Rezultatų nėra

Bylos
Nacionalinis numeris Bendrinis pavadinimas Direktyvos dalis Sprendimo rūšis Sprendimo data
link 3K-3-541/2009

ANNEX I, 1.

Article 3, 1.

Article 2

Kita 2009/12/01
3K-3-480/2009 link

Article 5

Kita 2009/11/09
3K-7-297/2012 link

Article 3, 1.

Article 2

Article 6, 1.

Kita 2012/06/26
3K-3-372-690/2015 link

RECITALS

Article 3, 2.

Article 3, 1.

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2015/06/12
e3K-3-438-415/2016 link

Article 5

Article 3, 1.

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2016/10/12
3K-7-149-706/2015 link

Article 5

Article 3, 1.

Article 2, (b)

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2015/04/14
3K-3-424-701/2016 link

Article 4, 2.

RECITALS

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2016/10/21
3K-3-537/2014 link

ANNEX I, 1., (j)

Article 3, 1.

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2014/12/10
3K-3-1137/2002 link

ANNEX I, 1., (n)

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2002/10/07
3K-3-211/2008 link

ANNEX I, 1., (f)

Aukščiausiojo Teismo sprendimas 2008/02/29
26 įrašai rasta, rodoma nuo 1 iki 10. Tinklalapis: 1 2 3 Kitas tinklalapis Paskutinis tinklalapis
Teisinė literatūra
Nuoroda Pavadinimas Autorius Paskelbimo metai
BUBLIENĖ, Danguolė, ZEMLYTĖ, Eglė. Arbitražiniai susitarimai (arbitražinė išlyga) vartojimo sutartyse: per se nesąžininga sąlyga? In Teisė, 2012, v. 84. Arbitražiniai susitarimai (arbitražinė išlyga) vartojimo sutartyse: per se nesąžininga sąlyga? BUBLIENĖ D., ZEMLYTĖ, E. 2012
Vilnius, 2006, p. 38 Nesąžiningos sutarčių sąlygos (Unfair Contract Terms) In collective monography: “Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje” Ignas Vėgėlė 2006
BUBLIENĖ, Danguolė. Nesąžiningų sąlygų kontrolė: ar tikėtini greiti reguliavimo pokyčiai? In Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2012. Nesąžiningų sąlygų kontrolė: ar tikėtini greiti reguliavimo pokyčiai? BUBLIENĖ, D. 2012
Vartotojų teisių apsaugos hipotekos teisiniuose santykiuose ypatumai ir problematika. Petrauskas, Balys Mykolas. „Vartotojų teisių apsaugos hipotekos teisiniuose santykiuose ypatumai ir problematika“. Master Thesis, Vilniaus universitetas. Peculiarities and Problems of Consumer Rights Protection in Mortgage Legal Relationships PETRAUSKAS, B. M. 2020
Vartotojo interesų apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose. Kondrackaitė, Karolina, ir Ugnė Kastanauskaitė. „Vartotojo interesų apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose“. Vilnius University Open Series, nr. 4 (2020 m.): 29–45. Protection of consumer interests in consumer contractual relations PETRAUSKAS, B. M. 2020
BUBLIENĖ, Danguolė. Silpnesnės šalies apsaugos principo įgyvendinimas kontroliuojant nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas. In Jurisprudencija, 2007, v. 9(99). Silpnesnės šalies apsaugos principo įgyvendinimas kontroliuojant nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas BUBLIENĖ, D. 2007
BUBLIENĖ, Danguolė. Skaidrumo principas ir nesąžiningų sąlygų direktyva. In Teisė, 2006, v. 58. Skaidrumo principas ir nesąžiningų sąlygų direktyva BUBLIENĖ, D. 2006
BUBLIENĖ, Danguolė. Tarptautinės privatinės teisės normos ir nesąžiningų sąlygų direktyva. In Teisė, 2006, v. 59. Tarptautinės privatinės teisės normos ir nesąžiningų sąlygų direktyva BUBLIENĖ, D. 2006
Vilnius, 2009, p. 391 Vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolė (Control of Unfair Terms in Consumer Contracts) Danguolė Bublienė 2009
Vilnius, 2005, p. 48 Vartotojų teisių apsaugos teisė (Law on Consumer Rights Protection) Danguolė Bublienė 2005
12 įrašai rasta, rodoma nuo 1 iki 10. Tinklalapis: 1 2 Kitas tinklalapis Paskutinis tinklalapis
Kita medžiaga
Pavadinimas Išplaukia iš
The most common unfair contract terms. Consumer Rights Protection Authority of the Republic of Lithuania
Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga II Supreme Court of Lithuania
Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga Supreme Court of Lithuania
3 įrašai rasta, rodomi visi įrašai. Tinklalapis: 1