Misleading and Comparative Advertising Directive (2006/114) - Slovensko


Názov Adoption date In force date PDF
Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov 01/01/9999 01/01/2002 legislation270_sk.pdf
Zákon č.40/2006 Zb. Občiansky súdny poriadok 01/01/9999 02/02/2006 legislation271_sk.pdf
Zákon č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 08/04/2010 01/06/2010
Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr 14/06/2001 01/10/2001
Zákon č. 161/2011 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 17/05/2011 01/07/2011
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov 17/07/2015 01/07/2016
36 records found, displaying 31 to 36. Strana: Prvá stránka Predchádzajúca stránka 1 2 3 4
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
P/0157/03/2016 link

Article 2, (a)

Administrative decision, first degree 2016/10/17
5Sžo/21/2014 link

Article 5, 6.

Article 2, (a)

Article 5, 1.

Supreme court decision 2015/01/27
10Sžo/123/2015 link

Article 5, 2.

Article 2, (a)

Supreme court decision 2016/09/28
3 records found, displaying all records. Strana: 1
Legal Literature
Reference Názov Author Publication Year
Notitiae, 2012, no. 2 Kedy je reklama klamlivá? Teoretické aspekty MIHÁLOVÁ, D., JUDr. 2012
S. Tre'lová and K. Gubíniová, Zakázané formy propagácie podniku in Sborník příspěvků, in: Sborník příspěvků [electronic source]. Zakázané formy propagácie podniku TREĽOVÁ, S., GUBÍNIOVÁ, K. 2015
2 records found, displaying all records. Strana: 1

No results available