Package Travel Directive (2015/2302) - Slovenija

Nacionalna zakonodaja

 • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)
  • Datum sprejetja nacionalne zakonodaje: 26/02/1998
  • Datum začetka veljavnosti: 28/03/1998
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) 26/02/1998 28/03/1998
 • Zakon o varstvu potrošnikov
  • Datum sprejetja nacionalne zakonodaje: 26/02/1998
  • Datum začetka veljavnosti: 28/03/1998
  • PDF: legislation316_sl.pdf
Zakon o varstvu potrošnikov 26/02/1998 28/03/1998
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju
  • Datum sprejetja nacionalne zakonodaje: 30/06/1998
  • Datum začetka veljavnosti: 15/10/1998
Zakon o izvršbi in zavarovanju 30/06/1998 15/10/1998
 • Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP)
  • Datum sprejetja nacionalne zakonodaje: 30/06/1999
  • Datum začetka veljavnosti: 28/07/1999
  • PDF: legislation334_sl.pdf
Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP) 30/06/1999 28/07/1999
 • Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev
  • Datum sprejetja nacionalne zakonodaje: 06/08/1999
  • Datum začetka veljavnosti: 21/08/1999
  • PDF: legislation319_sl.pdf
Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev 06/08/1999 21/08/1999
 • Obligacijski zakonik
  • Datum sprejetja nacionalne zakonodaje: 10/03/2001
  • Datum začetka veljavnosti: 01/01/2002
  • PDF: legislation318_sl.pdf
Obligacijski zakonik 10/03/2001 01/01/2002
 • Zakon o spodbujanju razvoja turizma
  • Datum sprejetja nacionalne zakonodaje: 19/12/2003
  • Datum začetka veljavnosti: 30/01/2004
  • PDF: legislation317_sl.pdf
Zakon o spodbujanju razvoja turizma 19/12/2003 30/01/2004
 • Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami
  • Datum sprejetja nacionalne zakonodaje: 31/05/2007
  • Datum začetka veljavnosti: 16/06/2007
  • PDF: Slovenia UCP law_sl.pdf
Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami 31/05/2007 16/06/2007
 • Pravilnik o obrazcih za informacije o pogodbah o časovnem zakupu, o dolgoročnem počitniškem proizvodu, o nadaljnji prodaji in o zamenjavi ter o obrazcu za odstop od pogodb
  • Datum sprejetja nacionalne zakonodaje: 01/12/2011
  • Datum začetka veljavnosti: 02/12/2011
Pravilnik o obrazcih za informacije o pogodbah o časovnem zakupu, o dolgoročnem počitniškem proizvodu, o nadaljnji prodaji in o zamenjavi ter o obrazcu za odstop od pogodb 01/12/2011 02/12/2011
 • Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov
  • Datum sprejetja nacionalne zakonodaje: 10/06/2014
  • Datum začetka veljavnosti: 14/06/2014
Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov 10/06/2014 14/06/2014
 • Zakon izvršbi in Zavarovanju
  • Datum sprejetja nacionalne zakonodaje: 01/01/9999
  • Datum začetka veljavnosti: 01/01/9999
  • PDF: legislation430_sl.pdf
Zakon izvršbi in Zavarovanju 01/01/9999 01/01/9999

Sistem izvrševanja

Zadetki niso na voljo


Zadeve

Zadetki niso na voljo


Pravna literatura

Potrošnikov položaj po odpovedi paketnega potovanja ali letalskega prevoza. Pravna praksa No. 35-36. Pp. 12-14. Consumer's Position After Cancellation of a Package Travel or Air Transport SAJOVIC, K. 01/01/1970
Turistične vrednotnice in vprašanje retroaktivnosti. Pravna praksa No. 20-21. Pp. 12-14. Tourist vouchers and the issue of retroactivity TEKAVC, J. 01/01/1970
Ko poti ne vodijo več v Rim: turizem v času koronavirusa in pravice potrošnikov. Vol. 75 (137), No. 3-4. Pp. 151-181. When Roads No Longer Lead to Rome: Tourism in the Age of Coronavirus and Consumer Rights LUTMAN, K. 01/01/1970

Drugo gradivo

Reimbursements in case of travel cancellation: letter to the Government of the Republic of Slovenia Consumer Association of Slovenia
Package travel across the EU: a quick guide European Consumer Centre Slovenia
Refund of purchase price for cancelled package travel due to coronavirus European Consumer Centre Slovenia
Report on the work of the European Consumer Centre Slovenia 2019 European Consumer Centre Slovenia
Travelling after the COVID-19 outbreak? Ministry of Economic Development and Technology