Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - België

Nationale wetgeving

 • Gerechtelijk Wetboek
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 10/10/1967
  • Datum van inwerkingtreding: 31/10/1967
Gerechtelijk Wetboek 10/10/1967 31/10/1967
 • Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 21/03/1991
  • Datum van inwerkingtreding: 27/07/1993
  • PDF: Belgian Law 1991_nl.pdf
Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 21/03/1991 27/07/1993
 • Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 14/07/1991
  • Datum van inwerkingtreding: 29/02/1992
Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 14/07/1991 29/02/1992
 • Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 14/07/1991
  • Datum van inwerkingtreding: 29/02/1992
  • PDF: legislation86_nl.pdf
Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur 14/07/1991 29/02/1992
 • Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 14/07/1991
  • Datum van inwerkingtreding: 29/08/1991
  • PDF: legislation377_nl.pdf
Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 14/07/1991 29/08/1991
 • Arrêté royal du 6/9/1993 portant des modalités particulières pour la vente à distance de certains produits ou catégories de produits
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 06/09/1993
  • Datum van inwerkingtreding: 15/10/1993
  • PDF: legislation305_nl.pdf
Arrêté royal du 6/9/1993 portant des modalités particulières pour la vente à distance de certains produits ou catégories de produits 06/09/1993 15/10/1993
 • Koninklijk besluit houdende bijzondere regelen voor de verkoop op afstand van sommige produkten of categorieën van produkten
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 06/09/1993
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation388_nl.pdf
Koninklijk besluit houdende bijzondere regelen voor de verkoop op afstand van sommige produkten of categorieën van produkten 06/09/1993 01/01/9999
 • Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 16/02/1994
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation385_nl.pdf
Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. 16/02/1994 01/01/9999
 • Loi du 16/2/1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 16/02/1994
  • Datum van inwerkingtreding: 04/10/1994
  • PDF: legislation88_nl.pdf
Loi du 16/2/1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages 16/02/1994 04/10/1994
 • Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 16/02/1994
  • Datum van inwerkingtreding: 04/10/1994
Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling 16/02/1994 04/10/1994
 • Arrêté royal du 1/2/1995 déterminant les conditions de l'assurance de la responsabilité professionnelle des organisateurs et intermédiaires de voyages envers les voyageurs
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/02/1995
  • Datum van inwerkingtreding: 31/03/1995
  • PDF: legislation145_nl.pdf
Arrêté royal du 1/2/1995 déterminant les conditions de l'assurance de la responsabilité professionnelle des organisateurs et intermédiaires de voyages envers les voyageurs 01/02/1995 31/03/1995
 • Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekering van de professionele aansprakelijkheid van de reisorganisatoren en de reisbemiddelaars jegens de reizigers
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/02/1995
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation387_nl.pdf
Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekering van de professionele aansprakelijkheid van de reisorganisatoren en de reisbemiddelaars jegens de reizigers 01/02/1995 01/01/9999
 • Arrêté royal du 30/6/1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 30/06/1996
  • Datum van inwerkingtreding: 01/09/1996
  • PDF: legislation325_nl.pdf
Arrêté royal du 30/6/1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande 30/06/1996 01/09/1996
 • Koninklijk besluit betreffende de prijsaanduiding van produkten en diensten en de bestelbon
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 30/06/1996
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation389_nl.pdf
Koninklijk besluit betreffende de prijsaanduiding van produkten en diensten en de bestelbon 30/06/1996 01/01/9999
 • Koninklijk besluit van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van produkten en diensten en de bestelbon
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 30/07/1996
  • Datum van inwerkingtreding: 01/09/1996
Koninklijk besluit van 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van produkten en diensten en de bestelbon 30/07/1996 01/09/1996
 • Arrêté royal du 25/4/1997 portant exécution de l'article 36 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 25/04/1997
  • Datum van inwerkingtreding: 01/09/1997
  • PDF: legislation362_nl.pdf
Arrêté royal du 25/4/1997 portant exécution de l'article 36 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages 25/04/1997 01/09/1997
 • Loi du 11/4/1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 11/04/1999
  • Datum van inwerkingtreding: 01/07/1999
  • PDF: legislation226_nl.pdf
Loi du 11/4/1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé 11/04/1999 01/07/1999
 • Wet aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen.
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 11/04/1999
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation382_nl.pdf
Wet aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen. 11/04/1999 01/01/9999
 • Loi du 11 Avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 11/04/1999
  • Datum van inwerkingtreding: 01/07/1999
  • PDF: legislation225_nl.pdf
Loi du 11 Avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé 11/04/1999 01/07/1999
 • Wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 11/04/1999
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation381_nl.pdf
Wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen 11/04/1999 01/01/9999
 • Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, van toepassing worden verklaard op financiële instrumenten, effecten en waarden.
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 05/12/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation384_nl.pdf
Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, van toepassing worden verklaard op financiële instrumenten, effecten en waarden. 05/12/2000 01/01/9999
 • Arrêté royal du 5/12/2000 rendant applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 05/12/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/05/2001
  • PDF: legislation223_nl.pdf
Arrêté royal du 5/12/2000 rendant applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur 05/12/2000 01/05/2001
 • Wet betreffende de intracommunautaire vorderingen tot staking op het gebied van de bescherming van de consumentenbelangen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 26/05/2002
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation390_nl.pdf
Wet betreffende de intracommunautaire vorderingen tot staking op het gebied van de bescherming van de consumentenbelangen 26/05/2002 01/01/9999
 • Loi du 26/5/2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 26/05/2002
  • Datum van inwerkingtreding: 20/07/2002
  • PDF: legislation326_nl.pdf
Loi du 26/5/2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs 26/05/2002 20/07/2002
 • Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 02/08/2002
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation383_nl.pdf
Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen 02/08/2002 01/01/9999
 • Loi du 2/8/2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 02/08/2002
  • Datum van inwerkingtreding: 30/11/2002
  • PDF: legislation168_nl.pdf
Loi du 2/8/2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales 02/08/2002 30/11/2002
 • Koninklijk besluit houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, van het toepassingsgebied v. d. artikelen 79 en 80 v.d. wet v.14.7.91
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 18/11/2002
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation391_nl.pdf
Koninklijk besluit houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, van het toepassingsgebied v. d. artikelen 79 en 80 v.d. wet v.14.7.91 18/11/2002 01/01/9999
 • Arrêté royal du 18/11/2002 excluant certains contrats à distance de fourniture de services d'hébergement, de transports, de restauration et de loisirs, du champ d'application des articles 79 et 80 de la loi du 14 juillet 1991
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 18/11/2002
  • Datum van inwerkingtreding: 13/12/2002
  • PDF: legislation333_nl.pdf
Arrêté royal du 18/11/2002 excluant certains contrats à distance de fourniture de services d'hébergement, de transports, de restauration et de loisirs, du champ d'application des articles 79 et 80 de la loi du 14 juillet 1991 18/11/2002 13/12/2002
 • Koninklijk besluit houdende vaststelling van bijzondere regels inzake prijsaanduiding in de reizensector
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 11/07/2003
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation386_nl.pdf
Koninklijk besluit houdende vaststelling van bijzondere regels inzake prijsaanduiding in de reizensector 11/07/2003 01/01/9999
 • Arrêté royal du 11/7/2003 portant fixation de règles particulières en matière d'indication du prix dans le secteur du voyage
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 11/07/2003
  • Datum van inwerkingtreding: 02/07/2004
  • PDF: legislation143_nl.pdf
Arrêté royal du 11/7/2003 portant fixation de règles particulières en matière d'indication du prix dans le secteur du voyage 11/07/2003 02/07/2004
 • Code Civil
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/09/2004
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/2005
  • PDF: legislation327_nl.pdf
Code Civil 01/09/2004 01/01/2005
 • Loi du 1/9/2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/09/2004
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation378_nl.pdf
Loi du 1/9/2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation 01/09/2004 01/01/9999
 • Burgerlijk Wetboek - Boek III - Titel VI Koop
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/09/2004
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/2005
Burgerlijk Wetboek - Boek III - Titel VI Koop 01/09/2004 01/01/2005
 • Wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/09/2004
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation379_nl.pdf
Wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen 01/09/2004 01/01/9999
 • Koninklijk besluit houdende wijziging van de klachtenbehandeling in de verzekeringssector
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 21/06/2006
  • Datum van inwerkingtreding: 03/07/2006
Koninklijk besluit houdende wijziging van de klachtenbehandeling in de verzekeringssector 21/06/2006 03/07/2006
 • Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming
Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 06/04/2010 12/04/2010
 • Wet met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 06/04/2010
  • Datum van inwerkingtreding: 12/04/2010
Wet met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 06/04/2010 12/04/2010
 • Wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 28/08/2011
  • Datum van inwerkingtreding: 26/09/2011
Wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling 28/08/2011 26/09/2011
 • Wetboek van Economisch Recht
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 30/12/2013
  • Datum van inwerkingtreding: 31/05/2014
Wetboek van Economisch Recht 30/12/2013 31/05/2014
 • Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars.
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/01/9999
  • Datum van inwerkingtreding: 01/02/2007
  • PDF: legislation433_nl.pdf
Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars. 01/01/9999 01/02/2007
 • Burgerlijk Wetboek
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/01/9999
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation380_nl.pdf
Burgerlijk Wetboek 01/01/9999 01/01/9999
 • 28 AUGUSTUS 2011. - Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/01/9999
  • Datum van inwerkingtreding: 26/09/2011
  • PDF: legislation469_nl.pdf
28 AUGUSTUS 2011. - Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling 01/01/9999 26/09/2011
 • Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/01/9999
  • Datum van inwerkingtreding: 12/05/2010
  • PDF: legislation462_nl.pdf
Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur 01/01/9999 12/05/2010
 • Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/01/9999
  • Datum van inwerkingtreding: 12/05/2010
  • PDF: legislation464_nl.pdf
Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 01/01/9999 12/05/2010
 • 28 AOUT 2011. - Loi relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/01/9999
  • Datum van inwerkingtreding: 26/09/2011
  • PDF: legislation467_nl.pdf
28 AOUT 2011. - Loi relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange 01/01/9999 26/09/2011
 • Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/01/9999
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/9999
  • PDF: legislation392_nl.pdf
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling 01/01/9999 01/01/9999
 • Arrêté royal du 12 janvier 2007. relatif à l'usage de certaines clauses dans les contrats d'intermédiaire d'agents immobiliers.
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 01/01/9999
  • Datum van inwerkingtreding: 01/02/2007
  • PDF: legislation434_nl.pdf
Arrêté royal du 12 janvier 2007. relatif à l'usage de certaines clauses dans les contrats d'intermédiaire d'agents immobiliers. 01/01/9999 01/02/2007

Handhavingssysteem

Geen resultaten


Zaken

 • Comm. Tournai (prés.) 16 March 2011
  • Nationaal ID: Comm. Tournai (prés.) 16 March 2011
  • Gangbare benaming: Comm. Tournai (prés.) 16 March 2011
  • Richtlijnonderdelen: Annex I, 31. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Annex I, 19. Chapter 2, Article 5, 1.
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing, eerste aanleg
  • Datum beslissing: 16/03/2011
Comm. Tournai (prés.) 16 March 2011 Comm. Tournai (prés.) 16 March 2011 Annex I, 31. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Annex I, 19. Chapter 2, Article 5, 1." Rechterlijke beslissing, eerste aanleg" 16/03/2011
 • Cour d''appel de Bruxelles 11 December 2012
  • Nationaal ID: Cour d''appel de Bruxelles 11 December 2012
  • Gangbare benaming: Cour d''appel de Bruxelles 11 December 2012
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (c) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 11/12/2012
Cour d''appel de Bruxelles 11 December 2012 Cour d''appel de Bruxelles 11 December 2012 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (c) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)" Rechterlijke beslissing in beroep" 11/12/2012
 • Cour d''Appel de Bruxelles 3 May 2011
  • Nationaal ID: Cour d''Appel de Bruxelles 3 May 2011
  • Gangbare benaming: Cour d''Appel de Bruxelles 3 May 2011
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 03/05/2011
Cour d''Appel de Bruxelles 3 May 2011 Cour d''Appel de Bruxelles 3 May 2011 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)" Rechterlijke beslissing in beroep" 03/05/2011
 • Court of Appeal Brussels, 4 May 2010
  • Nationaal ID: Court of Appeal Brussels, 4 May 2010
  • Gangbare benaming: Court of Appeal Brussels, 4 May 2010
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (c)
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 04/05/2010
Court of Appeal Brussels, 4 May 2010 Court of Appeal Brussels, 4 May 2010 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (c)" Rechterlijke beslissing in beroep" 04/05/2010
 • Hof van Beroep te Brussel 22 February 2011
  • Nationaal ID: Hof van Beroep te Brussel 22 February 2011
  • Gangbare benaming: Hof van Beroep te Brussel 22 February 2011
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 22/02/2011
Hof van Beroep te Brussel 22 February 2011 Hof van Beroep te Brussel 22 February 2011 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)" Rechterlijke beslissing in beroep" 22/02/2011
 • link
  • Nationaal ID: link
  • Gangbare benaming: link
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 21/11/2012
link link Chapter 2, Section 1, Article 6, 1." Rechterlijke beslissing in beroep" 21/11/2012
 • link
  • Nationaal ID: link
  • Gangbare benaming: link
  • Richtlijnonderdelen: Annex I
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing, eerste aanleg
  • Datum beslissing: 16/10/2013
link link Annex I" Rechterlijke beslissing, eerste aanleg" 16/10/2013
President of the Commercial Court of Brussels, 30 January 2008 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1." Rechterlijke beslissing, eerste aanleg" 30/01/2008
 • President of the Commercial Court of Brussels, 5 March 2008
President of the Commercial Court of Brussels, 5 March 2008 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Article 5, 1." Rechterlijke beslissing, eerste aanleg" 05/03/2008
 • Commercial Court of Brussels, 23 April 2008
  • Nationaal ID: Commercial Court of Brussels, 23 April 2008
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing, eerste aanleg
  • Datum beslissing: 23/04/2008
Commercial Court of Brussels, 23 April 2008 N/A Chapter 2, Section 1, Article 7, 1." Rechterlijke beslissing, eerste aanleg" 23/04/2008
 • Court of Appeal of Brussels, 8 May 2008
  • Nationaal ID: Court of Appeal of Brussels, 8 May 2008
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 08/05/2008
Court of Appeal of Brussels, 8 May 2008 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)" Rechterlijke beslissing in beroep" 08/05/2008
 • Supreme Court, 20 May 2008
  • Nationaal ID: Supreme Court, 20 May 2008
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 1, Article 3, 1. Annex I, 14.
  • Soort beslissing: Beslissing hooggerechtshof
  • Datum beslissing: 20/05/2008
Supreme Court, 20 May 2008 N/A Chapter 1, Article 3, 1. Annex I, 14." Beslissing hooggerechtshof" 20/05/2008
 • Commercial Court of Antwerp, 29 May 2008
  • Nationaal ID: Commercial Court of Antwerp, 29 May 2008
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 1, Article 2, (i)
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing, eerste aanleg
  • Datum beslissing: 29/05/2008
Commercial Court of Antwerp, 29 May 2008 N/A Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 1, Article 2, (i)" Rechterlijke beslissing, eerste aanleg" 29/05/2008
 • Court of Appeal of Liège, 26 June 2008
  • Nationaal ID: Court of Appeal of Liège, 26 June 2008
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 1, Article 2, (b)
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 26/06/2008
Court of Appeal of Liège, 26 June 2008 N/A Chapter 1, Article 2, (b)" Rechterlijke beslissing in beroep" 26/06/2008
 • Court of Appeal Brussels, 20 January 2009
  • Nationaal ID: Court of Appeal Brussels, 20 January 2009
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 20/01/2009
Court of Appeal Brussels, 20 January 2009 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)" Rechterlijke beslissing in beroep" 20/01/2009
President of the Commercial Court in Brussels, 8 June 2009 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1." Rechterlijke beslissing, eerste aanleg" 08/06/2009
 • Court of Appeal Antwerp, 30 June 2009
  • Nationaal ID: Court of Appeal Antwerp, 30 June 2009
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 1, Article 2, (a)
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 30/06/2009
Court of Appeal Antwerp, 30 June 2009 N/A Chapter 1, Article 2, (a)" Rechterlijke beslissing in beroep" 30/06/2009
 • 2008/AR/666
  • Nationaal ID: 2008/AR/666
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 2.
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 12/04/2010
2008/AR/666 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 2." Rechterlijke beslissing in beroep" 12/04/2010
 • Justice of the Peace Torhout, 5 October 2010
Justice of the Peace Torhout, 5 October 2010 N/A Annex I, 29." Rechterlijke beslissing, eerste aanleg" 05/10/2010
 • Hof van Beroep te Gent 3 January 2011
  • Nationaal ID: Hof van Beroep te Gent 3 January 2011
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Article 5, 1.
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 03/01/2011
Hof van Beroep te Gent 3 January 2011 N/A Chapter 2, Article 5, 1." Rechterlijke beslissing in beroep" 03/01/2011
Ghent Court of First Instance, criminal division, 12 January 2011 N/A Annex I, 5." Rechterlijke beslissing, eerste aanleg" 12/01/2011
 • Prés. Commerce Nivelles 12 January 2011
  • Nationaal ID: Prés. Commerce Nivelles 12 January 2011
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (c) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing, eerste aanleg
  • Datum beslissing: 12/01/2011
Prés. Commerce Nivelles 12 January 2011 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (c) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)" Rechterlijke beslissing, eerste aanleg" 12/01/2011
 • AR nr. 2008/AR/2917
  • Nationaal ID: AR nr. 2008/AR/2917
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 15/02/2011
AR nr. 2008/AR/2917 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)" Rechterlijke beslissing in beroep" 15/02/2011
 • C.09.0436.N
  • Nationaal ID: C.09.0436.N
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Annex I, 1.
  • Soort beslissing: Beslissing hooggerechtshof
  • Datum beslissing: 21/02/2011
C.09.0436.N N/A Annex I, 1." Beslissing hooggerechtshof" 21/02/2011
 • A/11/00031
  • Nationaal ID: A/11/00031
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (f)
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 14/03/2011
A/11/00031 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (f)" Rechterlijke beslissing in beroep" 14/03/2011
 • Court of Appeal Antwerp, 23 December 2010
  • Nationaal ID: Court of Appeal Antwerp, 23 December 2010
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 23/12/2011
Court of Appeal Antwerp, 23 December 2010 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1." Rechterlijke beslissing in beroep" 23/12/2011
 • Voorz. Kooph. Brussel 12 October 2012
  • Nationaal ID: Voorz. Kooph. Brussel 12 October 2012
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Annex I, 11. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing, eerste aanleg
  • Datum beslissing: 12/10/2012
Voorz. Kooph. Brussel 12 October 2012 N/A Annex I, 11. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)" Rechterlijke beslissing, eerste aanleg" 12/10/2012
 • ALDI / Delhaize
  • Nationaal ID: ALDI / Delhaize
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 29/01/2013
ALDI / Delhaize N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1." Rechterlijke beslissing in beroep" 29/01/2013
 • 99/2013
  • Nationaal ID: 99/2013
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 1, Article 2, (b)
  • Soort beslissing: Overige
  • Datum beslissing: 09/07/2013
99/2013 N/A Chapter 1, Article 2, (b)" Overige" 09/07/2013
 • Court of Cassation, Judgement P.19.0200.N
  • Nationaal ID: Court of Cassation, Judgement P.19.0200.N
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Section 1, Article 7 Chapter 2, Section 1, Article 6 Article 3 Article 3 Article 8 Article 5 Article 8
  • Soort beslissing: Beslissing hooggerechtshof
  • Datum beslissing: 04/06/2019
Court of Cassation, Judgement P.19.0200.N N/A Chapter 2, Section 1, Article 7 Chapter 2, Section 1, Article 6 Article 3 Article 3 Article 8 Article 5 Article 8" Beslissing hooggerechtshof" 04/06/2019
 • President Commercial Court Nivelles, 18 February 2009
  • Nationaal ID: President Commercial Court Nivelles, 18 February 2009
  • Gangbare benaming: President Commercial Court Nivelles, 18 February 2009
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 2, Section 1, Article 7, 2. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing, eerste aanleg
  • Datum beslissing: 18/02/2009
President Commercial Court Nivelles, 18 February 2009 President Commercial Court Nivelles, 18 February 2009 Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 2, Section 1, Article 7, 2. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1." Rechterlijke beslissing, eerste aanleg" 18/02/2009
 • Court of Appeal, Antwerp, 2017/AR/1810
  • Nationaal ID: Court of Appeal, Antwerp, 2017/AR/1810
  • Gangbare benaming: Published in RABG 2019/10, 832-842
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 1, Article 2, (a) Chapter 1, Article 2, (b)
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 14/03/2019
Court of Appeal, Antwerp, 2017/AR/1810 Published in RABG 2019/10, 832-842 Chapter 1, Article 2, (a) Chapter 1, Article 2, (b)" Rechterlijke beslissing in beroep" 14/03/2019
 • Court of Appeal, Ghent, 6th Chamber
  • Nationaal ID: Court of Appeal, Ghent, 6th Chamber
  • Gangbare benaming: Published in TGR, 2019, 159-160
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Section 1, Article 6
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing in beroep
  • Datum beslissing: 11/03/2019
Court of Appeal, Ghent, 6th Chamber Published in TGR, 2019, 159-160 Chapter 2, Section 1, Article 6" Rechterlijke beslissing in beroep" 11/03/2019
 • Voorz. Kh. Antwerpen 18 October 2011
  • Nationaal ID: Voorz. Kh. Antwerpen 18 October 2011
  • Gangbare benaming: Voorz. Kh. Antwerpen 18 October 2011
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (c)
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing, eerste aanleg
  • Datum beslissing: 18/10/2010
Voorz. Kh. Antwerpen 18 October 2011 Voorz. Kh. Antwerpen 18 October 2011 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (c)" Rechterlijke beslissing, eerste aanleg" 18/10/2010

Rechtsleer

Juristenkrant, December 2012, n° 259, page 1 Cassatie lijkt sperperiode te begraven. H. LAMON 01/01/1970
 • X., Aansprakelijkheid, veiligheid en kwaliteit, 353-494
  • Referentie: X., Aansprakelijkheid, veiligheid en kwaliteit, 353-494
  • Titel: De impact van de wetgeving inzake marktpraktijken en bescherming van de consument op de verkoop van onroerende goederen: het nieuwe boek VI van het Wetboek van Economisch Recht
  • Auteur: BAEL, J.
  • Jaar van publicatie: 2015
X., Aansprakelijkheid, veiligheid en kwaliteit, 353-494 De impact van de wetgeving inzake marktpraktijken en bescherming van de consument op de verkoop van onroerende goederen: het nieuwe boek VI van het Wetboek van Economisch Recht BAEL, J. 01/01/1970
Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR), 2011, afl. 3, 677-780 De implementatie van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken in België en Nederland R. STEENNOT and P. GEERTS 01/01/1970
V. Colaert, ''Financiële diensten en de Wet Marktpraktijken: enkele knelpunten '', BFR 2011, p. 87-116 Financiële diensten en de Wet Marktpraktijken: enkele knelpunten V. COLAERT 01/01/1970
Beginselen van het Belgisch Privaatrecht’, nr. 13 Handels- en economisch recht. Deel 2. Mededingingsrecht. A. Handelspraktijken STUYCK, J. 01/01/1970
 • Juristenkrant 14 september 2011, 3
Juristenkrant 14 september 2011, 3 Hof van Justitie hakt geen knoop door over sperperiode R. STEENNOT 01/01/1970
Impact van technologische evoluties op de kwalificatie van onderneming en consument, in R. Steennot and G. Straetmans (eds.), Digitalisering van het recht en consumentenbescherming, Intersentia, Antwerp-Cambridge, 2019, 1-36 Impact of technological evolutions on the categorisation of undertakings and consumers STRAETMANS, G.; BLOCKX, J. 01/01/1970
B. Keirsbilck, ''Koppelverkoop is niet langer per se verboden, maar kan wel nog in concreto oneerlijk blijven, DCCR 2011, p. 115-137 Koppelverkoop is niet langer per se verboden, maar kan wel nog in concreto oneerlijk blijven B. KEIRSBILCK 01/01/1970
 • Juristenkrant, juni 2013, n° 271, page 11
  • Referentie: Juristenkrant, juni 2013, n° 271, page 11
  • Titel: Met het wetboek naar de fitness
  • Auteur: T. DANG VU, A. APERS, I. ARTESCHENE, N. PORTUGAELS, J. SWENNEN, W. VANDENBUSSCHE, S. VAN LOOCK and E. VERJANS
  • Jaar van publicatie: 2013
Juristenkrant, juni 2013, n° 271, page 11 Met het wetboek naar de fitness T. DANG VU, A. APERS, I. ARTESCHENE, N. PORTUGAELS, J. SWENNEN, W. VANDENBUSSCHE, S. VAN LOOCK and E. VERJANS 01/01/1970
 • DCCR 2011, n° 91, 91
  • Referentie: DCCR 2011, n° 91, 91
  • Titel: Telecomoperator die niet kan bewijzen dat de consument zijn toestemming heeft verleend, kan geen betaling verlangen
  • Auteur: R. STEENNOT
  • Jaar van publicatie: 2011
DCCR 2011, n° 91, 91 Telecomoperator die niet kan bewijzen dat de consument zijn toestemming heeft verleend, kan geen betaling verlangen R. STEENNOT 01/01/1970
 • TBH, nr. 4, 383-393.
  • Referentie: TBH, nr. 4, 383-393.
  • Titel: Trust in appearances as a criterion for an emerging European law of representation. Regarding the mechanic (garage owner) as an intermediary in consumer sales.
  • Auteur: JANSEN, S. and VAN LOOK, S.
  • Jaar van publicatie: 2017
TBH, nr. 4, 383-393. Trust in appearances as a criterion for an emerging European law of representation. Regarding the mechanic (garage owner) as an intermediary in consumer sales. JANSEN, S. and VAN LOOK, S. 01/01/1970
 • DCCR n° 95, 2012, 176-178
  • Referentie: DCCR n° 95, 2012, 176-178
  • Titel: Zelfs "flexibele" prijzen moeten de transparantietest doorstaan!
  • Auteur: DE CONINCK, H.
  • Jaar van publicatie: 2012
DCCR n° 95, 2012, 176-178 Zelfs "flexibele" prijzen moeten de transparantietest doorstaan! DE CONINCK, H. 01/01/1970

Ander materiaal

Koninklijk Besluit van 5 april 2019 betreffende de verkoopovereenkomsten voor autovoertuigen (Belgian Gazette, 8 May 2019) - Royal Decree of 5 April 2019 concerning sales contracts for cars Directorate General Economy
Advies over oneerlijke handelspraktijken en aankondigingen van prijsverminderingen Raad voor het Verbruik