Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Finland

Nationell lagstiftning

 • Lag om paketresor
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 28/11/1994
  • Datum för ikraftträdande: 01/07/1995
  • PDF: Lag om Paketresor_sv.pdf
Lag om paketresor 28/11/1994 01/07/1995
 • Konsumentskyddslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 16/12/1994
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1995
Konsumentskyddslag 16/12/1994 01/01/1995
Lag om gränsöverskridande förbudsförfarande 21/12/2000 01/01/2001
 • Konsumentskyddslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/12/2001
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/2002
Konsumentskyddslag 13/12/2001 01/01/2002
Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 29/08/2008 01/10/2008
 • Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 29/08/2008
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2008
  • PDF: in SW_sv.pdf
Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta 29/08/2008 01/10/2008
 • Konsumentskyddslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 29/08/2008
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2008
  • PDF: Konsumentskyddslag_sv.pdf
Konsumentskyddslag 29/08/2008 01/10/2008
 • Konsumentskyddslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 29/08/2008
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2008
Konsumentskyddslag 29/08/2008 01/10/2008
 • Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 29/08/2008
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2008
Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 29/08/2008 01/10/2008
 • Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 11/09/2008
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2008
Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer 11/09/2008 01/10/2008
 • Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer
Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer 11/09/2008 01/10/2008
 • Lag om paketreserörelser
Lag om paketreserörelser 19/12/2008 01/07/2009
 • Konsumentskyddslag
Konsumentskyddslag 11/03/2011 15/06/2011
Justitieministeriets förordning om formulär för information och formuläret för frånträdande av avtal enligt 10 kap. i konsumentskyddslagen 28/03/2011 15/06/2011
 • Statsrådets förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 11/07/2013
  • Datum för ikraftträdande: 18/07/2013
Statsrådets förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter 11/07/2013 18/07/2013
 • Konsumentskyddslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 30/12/2013
  • Datum för ikraftträdande: 13/06/2014
Konsumentskyddslag 30/12/2013 13/06/2014
 • Elmarknadslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 30/12/2013
  • Datum för ikraftträdande: 13/06/2014
Elmarknadslag 30/12/2013 13/06/2014
 • Justitieministeriets förordning om ångerblankett och ångeranvisning enligt 6 kap. i konsumentskyddslagen
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 04/02/2014
  • Datum för ikraftträdande: 13/06/2014
Justitieministeriets förordning om ångerblankett och ångeranvisning enligt 6 kap. i konsumentskyddslagen 04/02/2014 13/06/2014

Tillsynssystem

Inga träffar


Ärenden

 • 2015/450
  • Nationellt id-nummer: 2015/450
  • Vedertaget namn: MAO:385/16
  • Direktivdel: Annex I Annex I, 7.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut i första instans
  • Beslutsdatum: 27/06/2016
2015/450 MAO:385/16 Annex I Annex I, 7." Domstolsbeslut i första instans" 27/06/2016
 • 207/13/M2
  • Nationellt id-nummer: 207/13/M2
  • Vedertaget namn: MAO:55/14
  • Direktivdel: Chapter 2, Section 1, Article 7 Chapter 2, Section 1, Article 6 Chapter 2, Section 2, Article 9 Chapter 2, Section 2, Article 8 Chapter 2, Article 5, 4. Annex I Chapter 2, Article 5, 5. Chapter 2, Article 5 Chapter 2, Article 5, 2.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut i första instans
  • Beslutsdatum: 31/01/2014
207/13/M2 MAO:55/14 Chapter 2, Section 1, Article 7 Chapter 2, Section 1, Article 6 Chapter 2, Section 2, Article 9 Chapter 2, Section 2, Article 8 Chapter 2, Article 5, 4. Annex I Chapter 2, Article 5, 5. Chapter 2, Article 5 Chapter 2, Article 5, 2." Domstolsbeslut i första instans" 31/01/2014
 • 2015/131
  • Nationellt id-nummer: 2015/131
  • Vedertaget namn: MAO:829/15
  • Direktivdel: Annex I Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Annex I, 7.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut i första instans
  • Beslutsdatum: 24/11/2015
2015/131 MAO:829/15 Annex I Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Annex I, 7." Domstolsbeslut i första instans" 24/11/2015

Doktrin

Inga träffar


Annat material

Olämplig marknadsföring och förfaranden i kundrelationer Kilpailu- ja kuluttajavirasto (the Finnish Competition and Consumer Authority)
Konsumentombudsmannens riktlinjer: Marknadsföringslotterier Kuluttaja-asiamies (The Consumer Ombudsman)
Konsumentombudsmannens riktlinjer: Prisinformation om varor och tjänster Kuluttaja-asiamies (The Consumer Ombudsman)
Konsumentombudsmannens riktlinjer: Identifierbar reklam i bloggar Kuluttaja-asiamies (The Consumer Ombudsman)
Konsumentombudsmannens riktlinjer: Prisbenämningar som Kuluttaja-asiamies (The Consumer Ombudsman)
Konsumentombudsmannens riktlinjer: Berätta för vännen –principerna som efterföljs i verksamheten Kuluttaja-asiamies (The Consumer Ombudsman)