Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Lietuva


Pavadinimas Adoption date In force date PDF
Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas 01/01/9999 01/04/2003 legislation224_lt.pdf
Administracinių teisės pažeidimų kodeksas 01/01/9999 01/01/9999
Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro Įsakymas dėl privalomų duomenų, kurie turi būti pateikti suteikiamų gyvenamųjų patalpų aprašyme bei sutartyje, perkant teisę tam tikru laiku naudotis gyvenamosiomis patalpomis, minimalaus sąrašo patvirtinimo 01/01/9999 03/06/2001 legislation227_lt.pdf
Priedas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu 01/01/9999 04/12/2011 legislation482_lt.pdf
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL DAIKTŲ PARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO, KAI SUTARTYS SUDAROMOS NAUDOJANT RYŠIO PRIEMONES, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 17/08/2001 25/08/2001 legislation456_lt.pdf
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas 18/07/2000 01/01/2001
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas 18/07/2000 01/01/2001 Law on advertising-LT_lt.pdf
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo pakeitimo įstatymas 19/09/2000 01/01/2001
Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas 21/12/2007 01/02/2008
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas 28/02/2002 01/01/2003
24 records found, displaying 1 to 10. Tinklalapis: 1 2 3 Kitas tinklalapis Paskutinis tinklalapis
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
A502-989/2010 link

Annex I, 20.

Supreme court decision 2010/09/30
I-1621-189/2009 link

Annex I, 20.

Court decision, first degree 2009/07/10
I-2080-624/2009 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 1, Article 2, (d)

Annex I, 7.

Chapter 2, Article 5, 2.

Chapter 1, Article 2, (h)

Court decision, first degree 2009/12/11
I-2429-39/2009 link

Annex I, 11.

Court decision, first degree 2009/11/09
I-878-815/2010 link

Chapter 2, Article 5, 2., (a)

Chapter 4, Article 13

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)

Court decision, first degree 2010/05/27
2S-25 link

Annex I, 4.

Administrative decision, first degree 2010/10/28
2S-26 link

Chapter 1, Article 2, (d)

Annex I, 20.

Administrative decision, first degree 2010/11/04
2S-27 link

Annex I, 20.

Administrative decision, first degree 2010/11/11
A502-1384/2010 link

Annex I, 4.

Supreme court decision 2010/11/18
A502-1684/2010 link

Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (c)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

Chapter 1, Article 2, (d)

Annex I, 7.

Chapter 2, Article 5, 2.

Supreme court decision 2010/12/23
45 records found, displaying 1 to 10. Tinklalapis: 1 2 3 4 5 Kitas tinklalapis Paskutinis tinklalapis
Legal Literature
Reference Pavadinimas Author Publication Year
NAVICKAITĖ-SAKALAUSKIENĖ, Ieva. Agresyvios komercinės veiklos draudimas pagal nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą. In Socialinės studijos, 2015, v. 7 (2). Agresyvios komercinės veiklos draudimas pagal nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą NAVICKAITĖ-SAKALAUSKIENĖ, I. 2015
RIMKEVIČIUS, Mantas. Klaidinančios reklamos vertinimo kriterijai Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Daktaro disertacija, socialiniai mokslai, teisė (01 S). Vilniaus universitetas, 2012. Klaidinančios reklamos vertinimo kriterijai Europos Sąjungoje ir Lietuvoje RIMKEVIČIUS, M. 2012
ZAPOLSKIS, Paulius. Nesąžininga komercinė veikla ir vartotojo ekonominiai interesai. In Vartotojų teisių apsaugos aspektai Europos Sąjungoje, 2011, Va312. Nesąžininga komercinė veikla ir vartotojo ekonominiai interesai ZAPOLSKIS, P. 2011
Teisė, 2011, vol. 81, pages 144-157 Sąžiningos ir nesąžiningos komercinės veiklos samprata M. RIMKEVICIUS 2011
NAVICKAITĖ-SAKALAUSKIENĖ Ieva. Vartotojų apsauga nuo nesąžiningos komercinės veiklos Europos Sąjungos ir Lietuvos teisėje. Daktaro disertacija, socialiniai mokslai, teisė (01 S). Mykolo Romerio universitetas, 2016. Vartotojų apsauga nuo nesąžiningos komercinės veiklos Europos Sąjungos ir Lietuvos teisėje NAVICKAITĖ-SAKALAUSKIENĖ, I. 2016
MALINAUSKAITĖ, Jolita. VARTOTOJŲ TEISĖS. INFORMACINĖ MEDŽIAGA. Vilnius, Lietuvos vartotojų institutas, 2015. VARTOTOJŲ TEISĖS. INFORMACINĖ MEDŽIAGA MALINAUSKAITĖ, J. 2015
RIMKEVIČIUS, Mantas. „Nacionalinės Moralės“ išimtis nesąžiningos komercinės veiklos direktyvoje. In Teisė, 2011, v. 79. „Nacionalinės Moralės“ išimtis nesąžiningos komercinės veiklos direktyvoje RIMKEVIČIUS, M. 2011
7 records found, displaying all records. Tinklalapis: 1
Pavadinimas Emanating from
Klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos vertinimo gairės Competition Council of the Republic of Lithuania
Klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos vertinimo gairės Lietuvos Respublikos Konkurencijos Taryba (Competition Council of the Republic of Lithuania)
Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga II Supreme Court of Lithuania
Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga Supreme Court of Lithuania
4 records found, displaying all records. Tinklalapis: 1