Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Latvija

Atjaunot

Nacionālie tiesību akti
Nosaukums Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums PDF
Civillikums 28/01/1937 01/09/1992 likumi_lv_225418_03.12.2015__lv.pdf
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 07/12/1984 01/07/1985 likumi_lv_89648_01.09.2016__lv.pdf
Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību 08/06/1994 18/06/1994 legislation336_lv.pdf
Valsts valodas likums 09/12/1999 01/09/2000 Official Language Law_03.11.2016._lv.pdf
Administratīvā procesa likums 25/10/2001 01/02/2004 APL_lv_lv.pdf
MK noteikumi Nr. 320 "Noteikumi par ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas vai pakalpojumu sniegšanas vietas noslēgtajā līgumā ietveramo informāciju un atteikuma tiesību realizēšanas termiņu un kārtību" 29/04/2006 29/04/2006 legislation438_lv.pdf
Noteikumi Nr. 67 "Noteikumi par kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzēja un klienta tiesībām un pienākumiem" 27/01/2007 27/01/2007 legislation439_lv.pdf
Ministru kabineta noteikumi Nr.136 "Noteikumi par brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līgumu, brīvdienu pakalpojumu ilgtermiņa līgumu, brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību vai brīvdienu pakalpojumu tālākpārdošanas līgumu un brīvdienu mītnes ilgtermiņa tiesību apmaiņas līgumu" 22/02/2011 23/02/2011 MK 136_lv.pdf
LR MK Noteikumi Nr. 1037 “Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu 01/01/9999 30/12/2004 legislation220_lv.pdf
Patērētāju tiesību aizsardzības likums 01/01/9999 01/04/1999 legislation141_lv.pdf
32 ieraksti atrasti, tiek rādīti 1 līdz 10. Lappuse: 1 2 3 4 Nākamā lappuse Pēdējā lappuse
Izpildes sistēma

Nav pieejami nekādi rezultāti

Lietas
Nacionālais identifikators Vispārpieņemtais nosaukums Direktīvas daļa Lēmuma veids Lēmuma datums
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-30 HuaShen

Chapter 1, Article 3, 1.

Chapter 2, Article 5, 4., (a)

Chapter 4, Article 13

Chapter 1, Article 2, (b)

Annex I, 17.

Chapter 1, Article 2, (d)

Chapter 2, Article 5, 1.

Administratīvs lēmums, pirmā instance 2010/05/27
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-29 Leo Li Gabor/Esmeralda case

Chapter 2, Article 5, 4., (a)

Chapter 2, Article 5, 4., (b)

Chapter 4, Article 13

Chapter 1, Article 2, (c)

Chapter 1, Article 2, (b)

Annex I, 16.

Chapter 1, Article 2, (d)

Chapter 2, Article 5, 1.

Administratīvs lēmums, pirmā instance 2009/07/23
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr.A42619409 link

Chapter 4, Article 13

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Article 5, 2.

Tiesas lēmums, pirmā instance 2010/09/28
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A42774708 link

Chapter 4, Article 13

Annex I, 5.

Administratīvs lēmums, pirmā instance 2010/07/21
Administratīvās apgabaltiesas spriedums lietā Nr. A42597408 link

Chapter 2, Section 1, Article 7, 4.

Chapter 2, Article 5, 4., (a)

Chapter 2, Section 1, Article 7, 3.

Chapter 4, Article 13

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 2, Article 5, 1.

Pārsūdzēts administratīvs lēmums 2010/08/23
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-52 link

Chapter 1, Article 2, (k)

Annex I, 9.

Chapter 1, Article 3, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 4.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 2.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 1, Article 2, (b)

Chapter 1, Article 2, (e)

Chapter 1, Article 2, (d)

Chapter 1, Article 2, (h)

Chapter 4, Article 13

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Article 5, 1.

Chapter 2, Article 5, 2.

Administratīvs lēmums, pirmā instance 2010/09/30
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-54 link

Chapter 1, Article 2, (k)

Chapter 1, Article 3, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 4.

Chapter 4, Article 13

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 1, Article 2, (b)

Chapter 1, Article 2, (d)

Chapter 2, Article 5, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 5.

Chapter 2, Article 5, 2.

Administratīvs lēmums, pirmā instance 2009/12/10
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-23 link

Annex I, 9.

Chapter 2, Article 5, 4., (a)

Chapter 4, Article 13

Administratīvs lēmums, pirmā instance 2010/04/15
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-RIG-511 link

Chapter 1, Article 3, 1.

Annex I, 28.

Chapter 2, Article 5, 4., (b)

Chapter 4, Article 13

Chapter 1, Article 2, (b)

Chapter 1, Article 2, (d)

Chapter 2, Article 5, 1.

Administratīvs lēmums, pirmā instance 2008/12/11
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-12 Parking Service case

Chapter 1, Article 2, (k)

Chapter 1, Article 2, (j)

Chapter 1, Article 3, 1.

Chapter 4, Article 13

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 1, Article 2, (b)

Chapter 1, Article 2, (d)

Chapter 2, Article 5, 1.

Chapter 2, Article 5, 2.

Administratīvs lēmums, pirmā instance 2010/02/11
42 ieraksti atrasti, tiek rādīti 1 līdz 10. Lappuse: 1 2 3 4 5 Nākamā lappuse Pēdējā lappuse
Juridiskā literatūra
Atsauce Nosaukums Autors Publicēšanas gads
Lūse T. Kur velkamas Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma piemērošanas robežas. Jurista Vārds, 26.05.2015., No. 21 (873), pp. 23-25. Kur velkamas Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma piemērošanas robežas LŪSE, T. 2015
Vītoliņa B. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati VĪTOLIŅA, B. 2015
2 ieraksti atrasti, tiek rādīti visi ieraksti. Lappuse: 1
Citi dokumenti
Nosaukums Izcelsme
Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanai, tostarp godīgas komercprakses īstenošanā Consumer Rights Protection Centre
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai cenu salīdzināšanas mājaslapās Consumer Rights Protection Centre
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai bērniem paredzēto tiešsaistes spēļu jomā Consumer Rights Protection Centre
Maldinoša reklāma. Ko nosaka likums? Latvijas Vēstnesis, „Par likumu un valsti”
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai patērētāju kreditēšanas jomā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)
5 ieraksti atrasti, tiek rādīti visi ieraksti. Lappuse: 1