Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Latvija

Nacionālie tiesību akti

Civillikums 28/01/1937 01/09/1992
 • Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 07/12/1984 01/07/1985
 • Latvijas Administratīvo Pārkāpuku Kodekss
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 07/12/1984
  • Spēkā stāšanās datums: 01/07/1985
Latvijas Administratīvo Pārkāpuku Kodekss 07/12/1984 01/07/1985
 • Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 08/06/1994
  • Spēkā stāšanās datums: 18/06/1994
  • PDF: legislation336_lv.pdf
Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību 08/06/1994 18/06/1994
 • Krimināllikums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 17/06/1998
  • Spēkā stāšanās datums: 01/04/1999
Krimināllikums 17/06/1998 01/04/1999
 • Tūrisma likums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 17/09/1998
  • Spēkā stāšanās datums: 01/01/1999
  • PDF: Tūrisma lik_lv.pdf
Tūrisma likums 17/09/1998 01/01/1999
Patērētāju tiesību aizsardzības likums 18/03/1999 15/04/1999
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas"
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 18/05/1999
  • Spēkā stāšanās datums: 01/01/2000
  • PDF: MK not. 178_lv.pdf
Ministru kabineta noteikumi Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" 18/05/1999 01/01/2000
Valsts valodas likums 09/12/1999 01/09/2000
 • Reklāmas likums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 20/12/1999
  • Spēkā stāšanās datums: 24/01/2000
  • PDF: Reklāmas likums_lv.pdf
Reklāmas likums 20/12/1999 24/01/2000
 • Reklāmas likums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 20/12/1999
  • Spēkā stāšanās datums: 24/01/2000
Reklāmas likums 20/12/1999 24/01/2000
 • Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 20/06/2001 20/07/2001
 • Administratīvā procesa likums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 25/10/2001
  • Spēkā stāšanās datums: 01/02/2004
  • PDF: APL_lv_lv.pdf
Administratīvā procesa likums 25/10/2001 01/02/2004
 • MK noteikumi Nr. 320 "Noteikumi par ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas vai pakalpojumu sniegšanas vietas noslēgtajā līgumā ietveramo informāciju un atteikuma tiesību realizēšanas termiņu un kārtību"
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 29/04/2006
  • Spēkā stāšanās datums: 29/04/2006
  • PDF: legislation438_lv.pdf
MK noteikumi Nr. 320 "Noteikumi par ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas vai pakalpojumu sniegšanas vietas noslēgtajā līgumā ietveramo informāciju un atteikuma tiesību realizēšanas termiņu un kārtību" 29/04/2006 29/04/2006
 • MK noteikumi Nr.631 "Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu".
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 09/08/2006
  • Spēkā stāšanās datums: 09/08/2006
  • PDF: legislation441_lv.pdf
MK noteikumi Nr.631 "Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu". 09/08/2006 09/08/2006
 • Noteikumi Nr. 67 "Noteikumi par kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzēja un klienta tiesībām un pienākumiem"
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 27/01/2007
  • Spēkā stāšanās datums: 27/01/2007
  • PDF: legislation439_lv.pdf
Noteikumi Nr. 67 "Noteikumi par kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzēja un klienta tiesībām un pienākumiem" 27/01/2007 27/01/2007
 • Negodīgas komercprakses aizlieguma likums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 22/11/2007
  • Spēkā stāšanās datums: 01/01/2008
  • PDF: Latvia UCP-LV_lv.pdf
Negodīgas komercprakses aizlieguma likums 22/11/2007 01/01/2008
 • Negodīgas komercprakses aizlieguma likums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 22/11/2007
  • Spēkā stāšanās datums: 01/01/2008
  • PDF: NKAL_lv.pdf
Negodīgas komercprakses aizlieguma likums 22/11/2007 01/01/2008
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību"
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 13/04/2010
  • Spēkā stāšanās datums: 14/06/2010
  • PDF: mk 353_lv.pdf
Ministru kabineta noteikumi Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību" 13/04/2010 14/06/2010
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.136 "Noteikumi par brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līgumu, brīvdienu pakalpojumu ilgtermiņa līgumu, brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību vai brīvdienu pakalpojumu tālākpārdošanas līgumu un brīvdienu mītnes ilgtermiņa tiesību apmaiņas līgumu"
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 22/02/2011
  • Spēkā stāšanās datums: 23/02/2011
  • PDF: MK 136_lv.pdf
Ministru kabineta noteikumi Nr.136 "Noteikumi par brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līgumu, brīvdienu pakalpojumu ilgtermiņa līgumu, brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību vai brīvdienu pakalpojumu tālākpārdošanas līgumu un brīvdienu mītnes ilgtermiņa tiesību apmaiņas līgumu" 22/02/2011 23/02/2011
Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" 20/05/2014 13/06/2014
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 254 "Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 254 "Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas" 20/05/2014 13/06/2014
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.648 "Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu"
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 21/10/2014
  • Spēkā stāšanās datums: 31/10/2014
Ministru kabineta noteikumi Nr.648 "Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu" 21/10/2014 31/10/2014
 • LR MK Noteikumi Nr. 1037 “Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 01/01/9999
  • Spēkā stāšanās datums: 30/12/2004
  • PDF: legislation220_lv.pdf
LR MK Noteikumi Nr. 1037 “Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu 01/01/9999 30/12/2004
 • Patērētāju tiesību aizsardzības likums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 01/01/9999
  • Spēkā stāšanās datums: 01/04/1999
  • PDF: legislation141_lv.pdf
Patērētāju tiesību aizsardzības likums 01/01/9999 01/04/1999
 • LR MK Noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 01/01/9999
  • Spēkā stāšanās datums: 31/05/2002
  • PDF: legislation219_lv.pdf
LR MK Noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu” 01/01/9999 31/05/2002
 • Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 01/01/9999
  • Spēkā stāšanās datums: 01/07/1985
  • PDF: legislation484_lv.pdf
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 01/01/9999 01/07/1985
 • LR MK Noteikumi Nr. 325 “Noteikumi par līgumu par dzīvošanai paredzētas ēkas vai ēkas daļas lietošanas tiesību iegūšanu uz laiku”
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 01/01/9999
  • Spēkā stāšanās datums: 01/10/1999
  • PDF: legislation218_lv.pdf
LR MK Noteikumi Nr. 325 “Noteikumi par līgumu par dzīvošanai paredzētas ēkas vai ēkas daļas lietošanas tiesību iegūšanu uz laiku” 01/01/9999 01/10/1999
 • LR MK Noteikumi Nr. 178 “Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas”
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 01/01/9999
  • Spēkā stāšanās datums: 01/01/2000
  • PDF: legislation222_lv.pdf
LR MK Noteikumi Nr. 178 “Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas” 01/01/9999 01/01/2000
 • MK noteikumi Nr.154 ( 2004.gada 23.marts) “Kārtība, kadā piesakāms patērētāja prasījums par līguma nteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu un organizējama preces vai pakalpojuma ekspertīze”.
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 01/01/9999
  • Spēkā stāšanās datums: 01/01/9999
MK noteikumi Nr.154 ( 2004.gada 23.marts) “Kārtība, kadā piesakāms patērētāja prasījums par līguma nteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu un organizējama preces vai pakalpojuma ekspertīze”. 01/01/9999 01/01/9999
 • Tūrisma likums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 01/01/9999
  • Spēkā stāšanās datums: 01/01/1999
  • PDF: legislation221_lv.pdf
Tūrisma likums 01/01/9999 01/01/1999
 • MK noteikumi Nr.136
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 01/01/9999
  • Spēkā stāšanās datums: 22/02/2011
  • PDF: legislation483_lv.pdf
MK noteikumi Nr.136 01/01/9999 22/02/2011

Izpildes sistēma

Nav pieejami nekādi rezultāti


Lietas

 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-30
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-30
  • Vispārpieņemtais nosaukums: HuaShen
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Annex I, 17. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 27/05/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-30 HuaShen Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Annex I, 17. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 27/05/2010
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-11
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-11
  • Vispārpieņemtais nosaukums: Lattelecom
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 2. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 07/04/2011
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-11 Lattelecom Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 2. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 2, Article 5, 1." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 07/04/2011
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-29
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-29
  • Vispārpieņemtais nosaukums: Leo Li Gabor/Esmeralda case
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (c) Chapter 1, Article 2, (b) Annex I, 16. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 23/07/2009
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-29 Leo Li Gabor/Esmeralda case Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (c) Chapter 1, Article 2, (b) Annex I, 16. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 23/07/2009
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-RIG-511
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-RIG-511
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 3, 1. Annex I, 28. Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 11/12/2008
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-RIG-511 link Chapter 1, Article 3, 1. Annex I, 28. Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 11/12/2008
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-54
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-54
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 5. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 10/12/2009
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-54 link Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 5. Chapter 2, Article 5, 2." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 10/12/2009
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-23
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-23 link Annex I, 9. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 4, Article 13" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 15/04/2010
 • Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A42774708
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A42774708 link Chapter 4, Article 13 Annex I, 5." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 21/07/2010
 • Administratīvās apgabaltiesas spriedums lietā Nr. A42597408
  • Nacionālais identifikators: Administratīvās apgabaltiesas spriedums lietā Nr. A42597408
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Pārsūdzēts administratīvs lēmums
  • Lēmuma datums: 23/08/2010
Administratīvās apgabaltiesas spriedums lietā Nr. A42597408 link Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Article 5, 1." Pārsūdzēts administratīvs lēmums" 23/08/2010
 • Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr.A42619409
  • Nacionālais identifikators: Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr.A42619409
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Lēmuma veids: Tiesas lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 28/09/2010
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr.A42619409 link Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Tiesas lēmums, pirmā instance" 28/09/2010
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-52
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-52
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 2, (k) Annex I, 9. Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 2, Section 1, Article 7, 2. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 1, Article 2, (h) Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 30/09/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-52 link Chapter 1, Article 2, (k) Annex I, 9. Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 2, Section 1, Article 7, 2. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 1, Article 2, (h) Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 30/09/2010
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-57
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-57
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 1, Article 2, (d)
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 21/10/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-57 link Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 1, Article 2, (d)" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 21/10/2010
 • Consumer Rights Protection Centre DecisionNr. E03-KREUD-60
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre DecisionNr. E03-KREUD-60
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (a) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (f)
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 25/11/2010
Consumer Rights Protection Centre DecisionNr. E03-KREUD-60 link Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (a) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (f)" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 25/11/2010
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-63
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-63
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Article 5, 2., (a) Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Section 2, Article 8 Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (e) Chapter 1, Article 2, (h)
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 09/12/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-63 link Chapter 2, Article 5, 2., (a) Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Section 2, Article 8 Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (e) Chapter 1, Article 2, (h)" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 09/12/2010
 • Administratīvās rajona tiesas spriedumslietā Nr. A42854509
Administratīvās rajona tiesas spriedumslietā Nr. A42854509 link Chapter 2, Section 2, Article 8" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 07/02/2011
 • Consumer Rights Protection Centre DecisionNr. E03-KREUD-4
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre DecisionNr. E03-KREUD-4
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Article 5, 2., (a) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (h)
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 14/03/2011
Consumer Rights Protection Centre DecisionNr. E03-KREUD-4 link Chapter 2, Article 5, 2., (a) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (h)" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 14/03/2011
 • Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A42880809
  • Nacionālais identifikators: Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A42880809
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Article 5, 2., (a) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 2. Chapter 1, Article 2, (h)
  • Lēmuma veids: Tiesas lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 22/03/2011
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A42880809 link Chapter 2, Article 5, 2., (a) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 2. Chapter 1, Article 2, (h)" Tiesas lēmums, pirmā instance" 22/03/2011
 • Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr.A421020509
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr.A421020509 link Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 2." Tiesas lēmums, pirmā instance" 13/05/2011
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. 21-06/6821-P-142
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. 21-06/6821-P-142
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Section 2, Article 9, (c) Chapter 2, Section 2, Article 9, (a) Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (d)
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 11/11/2011
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. 21-06/6821-P-142 link Chapter 2, Section 2, Article 9, (c) Chapter 2, Section 2, Article 9, (a) Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (d)" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 11/11/2011
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-25
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-25
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Annex I, 20.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 08/12/2011
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-25 link Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Annex I, 20." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 08/12/2011
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-27
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-27
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Section 2, Article 9, (b) Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (d) Chapter 2, Section 2, Article 8
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 15/12/2011
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-27 link Chapter 2, Section 2, Article 9, (b) Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (d) Chapter 2, Section 2, Article 8" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 15/12/2011
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-3
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-3
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Section 2, Article 9, (b) Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Section 2, Article 8
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 19/12/2011
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-3 link Chapter 2, Section 2, Article 9, (b) Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Section 2, Article 8" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 19/12/2011
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-PTU-F29-6
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-PTU-F29-6 link Annex I, 9. Chapter 1, Article 2, (b)" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 01/03/2012
 • Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A420592710
  • Nacionālais identifikators: Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A420592710
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 2. Annex I, 20.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 07/03/2012
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A420592710 link Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 2. Annex I, 20." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 07/03/2012
 • Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A420632710
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A420632710 link Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Annex I, 16. Chapter 4, Article 11, 1., (b)" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 08/03/2012
 • Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K8-8
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K8-8
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Annex I, 26. Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 29/03/2012
Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K8-8 link Annex I, 26. Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 29/03/2012
 • Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K49-14
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K49-14
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (d) Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (g) Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (e) Chapter 1, Article 2, (h)
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 26/04/2012
Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K49-14 link Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (d) Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (g) Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (e) Chapter 1, Article 2, (h)" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 26/04/2012
 • Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K46-16
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K46-16
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Article 5, 4. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d)
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 10/05/2012
Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K46-16 link Chapter 2, Article 5, 4. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d)" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 10/05/2012
 • Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K47-30
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K47-30
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 14/06/2012
Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K47-30 link Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 14/06/2012
 • Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-F23-33
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-F23-33
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Annex I, 9. Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 05/07/2012
Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-F23-33 link Annex I, 9. Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 05/07/2012
 • Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-F108-34
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-F108-34
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Annex I, 9. Annex I, 14. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 12/07/2012
Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-F108-34 link Annex I, 9. Annex I, 14. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 12/07/2012
 • Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-F271-41
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-F271-41
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Annex I, 11. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 1, Article 2, (c) Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 05/09/2012
Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-F271-41 link Annex I, 11. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 1, Article 2, (c) Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 05/09/2012
 • Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K115-39
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K115-39
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 2, Section 2, Article 9, (d) Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Section 2, Article 9, (a) Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Section 2, Article 8 Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 1, Article 2, (h)
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 23/10/2012
Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-K115-39 link Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 2, Section 2, Article 9, (d) Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Section 2, Article 9, (a) Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Section 2, Article 8 Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 1, Article 2, (h)" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 23/10/2012
 • Regional Court of Administrative Cases ruling in the case No A420632710
Regional Court of Administrative Cases ruling in the case No A420632710 link Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Annex I, 16. Chapter 4, Article 11, 1., (b)" Tiesas lēmums apelācijas tiesvedībā" 21/01/2013
 • Consumer Rights Protection Centre Decision No. 21-06/552-K-161
Consumer Rights Protection Centre Decision No. 21-06/552-K-161 link Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 2, Article 5, 1." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 22/01/2013
 • Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-F94-10
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-F94-10
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Article 5, 2., (a) Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 1, Article 2, (h)
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 18/07/2013
Consumer Rights Protection Centre Decision No. E03-PTU-F94-10 link Chapter 2, Article 5, 2., (a) Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 1, Article 2, (h)" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 18/07/2013
 • A420561111
  • Nacionālais identifikators: A420561111
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 1, Article 2, (e) Annex I, 20.
  • Lēmuma veids: Tiesas lēmums apelācijas tiesvedībā
  • Lēmuma datums: 17/02/2014
A420561111 link Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 1, Article 2, (e) Annex I, 20." Tiesas lēmums apelācijas tiesvedībā" 17/02/2014
 • A420282814
  • Nacionālais identifikators: A420282814
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Annex I, 24. Chapter 2, Section 2, Article 8
  • Lēmuma veids: Tiesas lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 15/09/2014
A420282814 link Annex I, 24. Chapter 2, Section 2, Article 8" Tiesas lēmums, pirmā instance" 15/09/2014
 • A420588512
  • Nacionālais identifikators: A420588512
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 2, (k) Article 3, 1. Chapter 4, Article 22 Chapter 2, Article 5, 2.
  • Lēmuma veids: Tiesas lēmums apelācijas tiesvedībā
  • Lēmuma datums: 10/03/2015
A420588512 link Chapter 1, Article 2, (k) Article 3, 1. Chapter 4, Article 22 Chapter 2, Article 5, 2." Tiesas lēmums apelācijas tiesvedībā" 10/03/2015
 • A420300613
  • Nacionālais identifikators: A420300613
  • Vispārpieņemtais nosaukums: link
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 1, Article 2, (e)
  • Lēmuma veids: Tiesas lēmums apelācijas tiesvedībā
  • Lēmuma datums: 30/06/2015
A420300613 link Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 1, Article 2, (e)" Tiesas lēmums apelācijas tiesvedībā" 30/06/2015
 • Administrative Regional Court, Judgment A420187417
Administrative Regional Court, Judgment A420187417 N/A link" Pārsūdzēts administratīvs lēmums" 27/12/2018
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-12
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-12
  • Vispārpieņemtais nosaukums: Parking Service case
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 2, (j) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 11/02/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-12 Parking Service case Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 2, (j) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 11/02/2010
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-58
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-58
  • Vispārpieņemtais nosaukums: Tele 2
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (d)
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 25/11/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-58 Tele 2 Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (d)" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 25/11/2010

Juridiskā literatūra

Lūse T. Kur velkamas Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma piemērošanas robežas. Jurista Vārds, 26.05.2015., No. 21 (873), pp. 23-25. Kur velkamas Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma piemērošanas robežas LŪSE, T. 01/01/1970
Vītoliņa B. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati VĪTOLIŅA, B. 01/01/1970

Citi dokumenti

Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanai, tostarp godīgas komercprakses īstenošanā Consumer Rights Protection Centre
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai cenu salīdzināšanas mājaslapās Consumer Rights Protection Centre
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai bērniem paredzēto tiešsaistes spēļu jomā Consumer Rights Protection Centre
Maldinoša reklāma. Ko nosaka likums? Latvijas Vēstnesis, „Par likumu un valsti”
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai patērētāju kreditēšanas jomā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)