Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Polska


Tytuł Adoption date In force date PDF
USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe 01/01/9999 01/01/9999 legislation487_pl.pdf
Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 02/03/2000 01/07/2000 legislation154_pl.pdf
Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług 09/05/2014 25/07/2014 Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług_pl.pdf
Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług 09/12/2015 01/01/2016 Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczania cen towarów i us_pl.pdf
Prawo prywatne międzynarodowe 11/02/2011 16/05/2011 Prawo prywatne międzynarodowe_pl.pdf
Ustawa z 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku 13/07/2000 08/12/2000 legislation264_pl.pdf
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 16/02/2007 21/04/2007 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów_pl.pdf
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993
Kodeks wykroczeń 20/05/1971 01/01/1972 Kodeks wykroczeń_pl.pdf
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965 Kodeks cywilny_pl.pdf
27 records found, displaying 1 to 10. Strona: 1 2 3 Następna strona Ostatnia strona
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
Decision nr 8/2010 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Article 5, 2.

Administrative decision, first degree 2010/07/29
Decision nr RLU nr 2/2009 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)

Administrative decision, first degree 2009/04/03
Decision nr RŁO 9/2010 link

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (c)

Chapter 2, Article 5, 1.

Administrative decision, first degree 2010/04/19
Decision nr DDK 1/2009 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Article 5, 2.

Administrative decision, first degree 2009/04/28
Court decision, XVII Ama 68/08 link

Chapter 2, Article 5, 4.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Article 5, 2.

Court decision in appeal 2009/10/26
Decision DDK Nr 7/2010 link

Chapter 2, Article 5, 4.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Article 5, 2.

Administrative decision, first degree 2010/07/21
Decision nr RGD. 8/2009 link

Chapter 2, Article 5, 2.

Administrative decision, first degree 2009/04/30
Decision no. RBG 2/2011 link

Chapter 2, Article 5, 4., (a)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (a)

Administrative decision, first degree 2011/01/28
Decision no. RBG-1/2011 link

Chapter 2, Article 5, 2., (b)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

Administrative decision, first degree 2011/01/28
Decision no. RKR-26/2010 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Administrative decision, first degree 2010/12/29
37 records found, displaying 1 to 10. Strona: 1 2 3 4 Następna strona Ostatnia strona
Legal Literature
Reference Tytuł Author Publication Year
Monitor Prawniczy 2/2008, p. 79-88 Agresywne praktyki handlowe oraz ich implementacja do prawa polskiego M. ROGOWSKI 2008
Przegląd Prawa Handlowego, March 2009, pages 53-58 Nieuczciwa konkurencja a dobre obyczaje oraz class action po polsku D. DU CANE 2009
Europejski Przegląd Sądowy, March 2008, p.13-21 Praktyki banków naruszające interesy konsumentów na przykładzie kart kredytowych R. POŹDZIK 2008
http://www.e-radcaprawny.org/eshop,1,3,3,479,szczegoly,komis,0,1,2.html Product placement jako nieuczciwa praktyka rynkowa D. CHOJNACKA - DZIEDZIC 2010
Państwo i Prawo, 11/2008, p.52-65 Product placement jako nieuczciwa praktyka rynkowa M. NAMYSŁOWSKA and K. SZTOBRYN 2008
Przegląd Prawa i Administracji, 2015, no 101. pages 243-254. Sprzedaż agresywna w kontekście art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. WENCEL, E. 2015
Europejski Przegląd Sądowy, 2014, no 2. pages 26-31. Stosowanie dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych w świetle pierwszego sprawozdania Komisji. NAMYSŁOWSKA, M. 2014
Państwo i Prawo, 4/2010, pages 52-64 Wymogi staranności zawodowej przedsiębiorcy (w świetle dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych) R. STEFANICKI 2010
Europejski Przegląd Sądowy, 8/2010, p. 29-35 Znaczenie czarnej listy nieuczciwych praktyk handlowych - uwagi na tle orzecznictwa TS M. NAMYSŁOWSKA 2010
Europejski Przegląd Sądowy, 2014, no 1, pages 90-94 Zwalczanie nieuczciwej reklamy w prawie UE (zagadnienia podstawowe) SKUBISZ, R. 2014
12 records found, displaying 1 to 10. Strona: 1 2 Następna strona Ostatnia strona

No results available