Distance Selling Directive (97/7) - België


Nationale wetgeving
Titel Datum van vaststelling nationale wetgeving Datum van inwerkingtreding PDF
Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars. 01/01/9999 01/02/2007 legislation433_nl.pdf
Burgerlijk Wetboek 01/01/9999 01/01/9999 legislation380_nl.pdf
28 AUGUSTUS 2011. - Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling 01/01/9999 26/09/2011 legislation469_nl.pdf
Code Civil 01/09/2004 01/01/2005 legislation327_nl.pdf
Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, van toepassing worden verklaard op financiële instrumenten, effecten en waarden. 05/12/2000 01/01/9999 legislation384_nl.pdf
Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 06/04/2010 12/04/2010 loi du 6 avril 2010_nl.pdf
Loi du 11/4/1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé 11/04/1999 01/07/1999 legislation226_nl.pdf
Koninklijk besluit houdende vaststelling van bijzondere regels inzake prijsaanduiding in de reizensector 11/07/2003 01/01/9999 legislation386_nl.pdf
Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 14/07/1991 29/02/1992
Wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling 28/08/2011 26/09/2011
47 records gevonden, u ziet 1 tot en met 10. Bladzijde: 1 2 3 4 5 Volgende pagina Laatste pagina
Handhavingssysteem

Geen resultaten

Zaken
Nationaal ID Gangbare benaming Richtlijnonderdelen Soort beslissing Datum beslissing
link 1. Euphony Benelux NV, 2. KRC Genk / Belgacom Mobile NV

Article 2, (1)

Overige 2003/03/27
link Etat belge / S.A. La Redoute catalogue Benelux

Article 6, 1.

Overige 2001/11/20
link Etat belge / S.A. Movitex

Article 4, 2.

Article 6, 1.

Article 4, 1.

Article 6, 1.

Overige 1996/02/06
55/2011 link

Article 1, 1.

Article 1

Overige 2010/05/26
link link

link

link

Overige 2016/01/22
link P. Bakker Hillegom / Ets. Gonthier

Article 6, 1.

Article 5, 1.

Article 6, 1.

Overige 1999/01/21
link UPEA SA; DKV SA; AXA Royale Belge SA; Fortis SA / Solimut; MC; e.o.

Article 9

Overige 2003/05/23
7 records gevonden, u ziet ze alle records. Bladzijde: 1
Rechtsleer
Referentie Titel Auteur Jaar van publicatie
CBR Jaarboek (CBR), 2004, pages 173-183 Actualia consumentenrecht R. Steennot 2004
Verkoop op afstand en telematica: juridische aspecten (Verkoop op afstand en telematica:...), 1997, pages 1-42 Développements européens en matière de vente à distance et de commerce électronique Michel Van Huffel 1997
Sociaal-Economische Wetgeving, 2000, pages 314-328 Europese regelgeving inzake verkoop op afstand: een stand van zaken Gert Straetmans 2000
Intersentia, 2007, p. 628 Handboek consumentenbescherming en handelspraktijken R. Steennot, S. Dejonghe 2007
Droit de la Consommation. Consumentenrecht, 1999, pages 329-346 La loi du 25 mai 1999 (M.B., 23 juin 1999) modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur: un cadre cohérent pour le commerce électronique en Belgique? Benoît De Nayer 1999
Nieuw juridisch Weekblad, 2002, pages 516-524 Overeenkosmten op afstand inzake inzake vrije beroepen. Een wettelijke regeling Frederic Debusseré 2002
Recht in beweging, 2002, pages 217-244 Recente ontwikkelingen van Consumentenrecht. Elektronische handel, handelspraktijken en de omzetting van de Richtlijn in Belgisch recht. Jules Jules Stuyck, Evelyne Terryn 2002
Journal des tribunaux, 2000, pages 37-47 Transposition de la directive contrats à distance en droit belge: commentaire de l'Art.20 de la loi du 25 mai 1999 Anne Salalün 2000
Recente wetswijzigingen inzake handelspraktijken, 2000, pages 121-155 Verkoop op afstand Jules Jules Stuyck 2000
Verkoop op afstand en telematica: juridische aspecten (Verkoop op afstand en telematica:...), 1997, pages 93-100 Verkoop op afstand, verkooppromotie en reclame Gert Straetmans 1997
17 records gevonden, u ziet 1 tot en met 10. Bladzijde: 1 2 Volgende pagina Laatste pagina
Ander materiaal

Geen resultaten