Package Travel Directive (90/314) - Česká republika

Použitelné vnitrostátní právní předpisy

 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 04/12/1963
  • Vstup v platnost: 01/04/1964
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 04/12/1963 01/04/1964
 • zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 17/05/1990
  • Vstup v platnost: 17/05/1990
zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách 17/05/1990 17/05/1990
 • Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 21/12/1990
  • Vstup v platnost: 15/01/2015
  • PDF: act on pricing_cs.pdf
Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách 21/12/1990 15/01/2015
 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 09/02/1995
  • Vstup v platnost: 01/04/1995
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 09/02/1995 01/04/1995
 • Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 30/06/1999
  • Vstup v platnost: 23/07/1999
Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 30/06/1999 23/07/1999
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 24/06/2004
  • Vstup v platnost: 31/12/2005
  • PDF: sb174-04_cs.pdf
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 24/06/2004 31/12/2005
 • Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 17/01/2008
  • Vstup v platnost: 12/02/2008
  • PDF: transpos_laws_cz_cs.pdf
Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně 17/01/2008 12/02/2008
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 25/01/2012
  • Vstup v platnost: 01/01/2014
  • PDF: ZMPS_cs.pdf
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 25/01/2012 01/01/2014
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 03/02/2012 01/01/2014
 • Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 30/10/2013
  • Vstup v platnost: 01/01/2014
  • PDF: 363-2013-Sb_cs.pdf
Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv 30/10/2013 01/01/2014
 • Nařízení vlády č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 20/11/2013
  • Vstup v platnost: 01/01/2014
Nařízení vlády č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby 20/11/2013 01/01/2014
 • Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 13/05/2015
  • Vstup v platnost: 05/06/2015
Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. 13/05/2015 05/06/2015
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb. 09/12/2015 28/12/2015
 • Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 91/2016 Sb.
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 03/03/2016
  • Vstup v platnost: 15/04/2016
  • PDF: 91-2016-Sb_cs.pdf
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 91/2016 Sb. 03/03/2016 15/04/2016
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 304/2016 Sb.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 304/2016 Sb. 24/08/2016 23/09/2016
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 01/01/9999
  • Vstup v platnost: 01/01/9999
  • PDF: legislation451_cs.pdf
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 01/01/9999 01/01/9999
 • Zákon č. 378/2007, o léčivech
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 01/01/9999
  • Vstup v platnost: 01/01/9999
Zákon č. 378/2007, o léčivech 01/01/9999 01/01/9999
 • Zákon č. 159/1999 O některých pod-mínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 01/01/9999
  • Vstup v platnost: 01/01/9999
  • PDF: legislation452_cs.pdf
Zákon č. 159/1999 O některých pod-mínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01/01/9999 01/01/9999
 • Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění zák. č. 19/2012 Sb.
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 01/01/9999
  • Vstup v platnost: 01/01/9999
Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění zák. č. 19/2012 Sb. 01/01/9999 01/01/9999
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 01/01/9999
  • Vstup v platnost: 01/01/9999
  • PDF: legislation453_cs.pdf
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 01/01/9999 01/01/9999
 • Zákon o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 01/01/9999
  • Vstup v platnost: 01/07/2001
  • PDF: legislation187_cs.pdf
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb. 01/01/9999 01/07/2001
 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách v zenění
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 01/01/9999
  • Vstup v platnost: 01/01/1991
  • PDF: legislation186_cs.pdf
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách v zenění 01/01/9999 01/01/1991

Systém výkonu rozhodnutí

Výsledky nejsou k dispozici.


Jednotlivé případy

 • 7 As 27/2010
  • Národní identifikační číslo: 7 As 27/2010
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: link
  • Typ rozhodnutí: Jiné
  • Datum vydání rozhodnutí: 02/07/2010
7 As 27/2010 N/A link" Jiné" 02/07/2010
 • 1 As 46/2010-79
  • Národní identifikační číslo: 1 As 46/2010-79
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Article 2, 4.
  • Typ rozhodnutí: Soudní rozhodnutí v odvolacím řízení
  • Datum vydání rozhodnutí: 19/08/2010
1 As 46/2010-79 N/A Article 2, 4." Soudní rozhodnutí v odvolacím řízení" 19/08/2010
 • Constitutional Court, Judgment no. IV. ÚS 3092/16-2
  • Národní identifikační číslo: Constitutional Court, Judgment no. IV. ÚS 3092/16-2
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Article 4, 5. Article 4, 5., - Article 4, 5., - Article 4, 5.
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Soudního dvora
  • Datum vydání rozhodnutí: 18/07/2017
Constitutional Court, Judgment no. IV. ÚS 3092/16-2 N/A Article 4, 5. Article 4, 5., - Article 4, 5., - Article 4, 5." Rozhodnutí Soudního dvora" 18/07/2017
 • Supreme Court, Judgment 25 Cdo 1214/2018
  • Národní identifikační číslo: Supreme Court, Judgment 25 Cdo 1214/2018
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Article 4
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 25/07/2018
Supreme Court, Judgment 25 Cdo 1214/2018 N/A Article 4" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 25/07/2018
 • Supreme Court, Judgment no. 33 Cdo 715/2017
  • Národní identifikační číslo: Supreme Court, Judgment no. 33 Cdo 715/2017
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Article 2 Article 2
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 18/10/2018
Supreme Court, Judgment no. 33 Cdo 715/2017 N/A Article 2 Article 2" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 18/10/2018

Právní nauka

Polišenská, P.: Cestovní kanceláře a cestovní smlouvy ve světle nejnovější judikatury Nejvyššího soudu, Rekodifikace & praxe, year 2016, Cestovní kanceláře a cestovní smlouvy ve světle nejnovější judikatury Nejvyššího soudu POLISENSKA, P. 01/01/1970
2003, p. 19, publisher: ASPI Publishing Cestovní smlouva (Travel contract) Jan Rambousek 01/01/1970
 • 2005, p. 94, publisher: Spotřebitel.cz
2005, p. 94, publisher: Spotřebitel.cz Jak předcházet konfliktům (How to Prevent Conflicts) Tomáš Pelikán, Kateřina Bohůnková 01/01/1970
2007, p. 164, Prague, publisher: Grada Publishing Jak úspěšně reklamovat (How to Make a Successful Claim) Daniel Houdek 01/01/1970
Němeček, P.,Záhumenská, Z.: Některé aspekty připravovaných změn právní úpravy pojištění cestovních kanceláří, EU Právní novinky, vol. 11, year 2014, pages 11 et seq. Některé aspekty připravovaných změn právní úpravy pojištění cestovních kanceláří NEMECEK, P., ZAHUMENSKA, Z. 01/01/1970
Petráš, R.: Nová smlouva o zájezdu?, Rekodifikace & praxe, year 2014, Nová smlouva o zájezdu? PETRAS, R. 01/01/1970
Právní zpravodaj, 2000, pages 1-4, nr. 8 Novela občanského zákoníku J. Fiala 01/01/1970
2003, p. 90-100, 349-356, 208-210, publisher: ASPI Publishing Občanské právo hmotné (Civil law) Marta Knappová 01/01/1970
 • 2003, p. 1141-1158, publisher: C. H. Beck
2003, p. 1141-1158, publisher: C. H. Beck Občanský zákoník . Komentář( Civil Code Commentary, 8th edition) O. Jehlička, M. Škárová 01/01/1970
2005, p. 452, Praha, publisher: ASPI Publishing Ochrana spotřebitele Tomáš Hulva 01/01/1970
2004, p. 452, Prague, publisher: ASPI Publishing Ochrana spotřebitele (Consumer Protection) Tomáš Hulva 01/01/1970
 • 2006, p. 161, publisher: The University of Economics
2006, p. 161, publisher: The University of Economics Ochrana spotřebitele po vstupu do Evropské Unie (Consumer Protection after the Accession to the European Union) Olga Horová 01/01/1970
2008, p. 136, Prague, publisher: C.H. Beck, Prague Ochrana spotřebitele v soukromém právu (Consumer Protection in Private Law) Markéta Selucká 01/01/1970
2007, p. 100, Prague, publisher: The University of Economics Ochrana spotřebitelů (Consumer Protection) Jiřina Kotoučová, Zbyněk Švarc 01/01/1970
Spotřebitelská legislativa EU a její implementace do práva členského a kandidátského státu (např. do Francie a České republiky (Spotřebitelská legislativa EU), 2001, pages 131-161 Pojem spotřebitele jako smluvní strany v evropském a českém právu Lubos Tichý 01/01/1970
 • 2006, p. 360, Prague, publisher: ASPI Publishing
2006, p. 360, Prague, publisher: ASPI Publishing Právo ochrany spotřebitele pro neprávníky (Right of Consumer Protection for Non-lawyers) Tomáš Hulva 01/01/1970
 • 2005, p. 254, Brno, publisher: CP Books
2005, p. 254, Brno, publisher: CP Books Rádce spotřebitele 1 (Guide for Consumer I.) Libor Dupal, Karel Novák, Irena Míchalová 01/01/1970
 • 2005, p. 98, Brno, publisher: C. H. Beck
2005, p. 98, Brno, publisher: C. H. Beck Rádce spotřebitele 2 (Guide for Consumer II.) Libor Dupal, Karel Novák, Otakar Slossberger 01/01/1970
 • 2007, p. 204, Prague, publisher: Grada Publishing
2007, p. 204, Prague, publisher: Grada Publishing Řízení jakosti a ochrana spotřebitele (Quality Control and Consumer Protection) Jaromír Verber 01/01/1970
 • 2006, p. 80, publisher: Spotřebitel.cz
2006, p. 80, publisher: Spotřebitel.cz Spotřebitel a auto (Consumer and Car) Tomáš Pelikán, Kateřina Bohůnková 01/01/1970
Časopis pro právní vědu a praxi, 2001, p. 200, nr. II Spotřebitelské smlouvy P. Lavický 01/01/1970
Právní rozhledy, C.H. and Praha, B., pp. 13-14. The insurance benefit limit in case of travel agency bankruptcy PRIKRYL, V., and CECHOVA, J. 01/01/1970
 • Obchodní právo, 1995, p. 12, nr. 10
Obchodní právo, 1995, p. 12, nr. 10 Úprava odpovědnosti v zákoně o ochraně spotřebitele P. Mates 01/01/1970
The Architecture of European Codes and Contract Law (Architecture of European Codes and Contract Law), 2006, pages 235-253 Verbrauchervertragsrecht im tschechischen Recht Lubos Tichý 01/01/1970

Ostatní materiál

Výsledky nejsou k dispozici.