Package Travel Directive (90/314) - Hrvatska

Vrati normalni prikaz

hr_National Law
Zvanje hr_Adoption date hr_In force date PDF
Zakon o obveznim odnosima 25/05/2005 01/01/2006
Zakon o nedopuštenom oglašavanju 27/03/2009 16/04/2009
Zakon o zaštiti potrošača 25/03/2014 08/04/2014
Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni 14/05/2014 30/05/2014
Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga 14/05/2014 30/05/2014
Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni 14/05/2014 30/05/2014
Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija 11/06/2014 13/06/2014
hr_7 hr_records found, displaying all hr_records. Stranica: 1
hr_Enforcement System

hr_No results available

hr_Cases

hr_No results available

hr_Legal Literature
hr_Reference Zvanje hr_Author hr_Publication Year
Zbornik PFZ, 56, Posebni broj, 17-44 (2006) Razgraničenje organizatora i posrednika putovanja GORENC, V., PEŠUTIĆ A. 2006
hr_One hr_record found. Stranica: 1
hr_Other material

hr_No results available