Misleading and Comparative Advertising Directive (2006/114) - Polska

Przywróć

pl_National Law
Tytuł pl_Adoption date pl_In force date PDF
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965 Kodeks cywilny_pl.pdf
Kodeks wykroczeń 20/05/1971 01/01/1972 Kodeks wykroczeń_pl.pdf
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993
Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 02/03/2000 01/07/2000 legislation154_pl.pdf
Ustawa z 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku 13/07/2000 08/12/2000 legislation264_pl.pdf
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 16/02/2007 21/04/2007 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów_pl.pdf
Prawo prywatne międzynarodowe 11/02/2011 16/05/2011 Prawo prywatne międzynarodowe_pl.pdf
Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług 09/05/2014 25/07/2014 Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług_pl.pdf
Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług 09/12/2015 01/01/2016 Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczania cen towarów i us_pl.pdf
USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe 01/01/9999 01/01/9999 legislation487_pl.pdf
pl_27 pl_records found, displaying 1 to 10. Strona: 1 2 3 Następna strona Ostatnia strona
pl_Enforcement System

pl_No results available

pl_Cases
pl_National ID pl_Common Name pl_Directive Part pl_Decision type pl_Decision date
link link

link

pl_Supreme court decision 2015/04/09
pl_One pl_record found. Strona: 1
pl_Legal Literature
pl_Reference Tytuł pl_Author pl_Publication Year
Glosa, 2008, no 2. pages. 79-90. Reklama komparatywna w świetle ostatnich wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu STEFANICKI, R. 2008
Europejski Przegląd Sądowy, 2008, no 1. pages 32-39 Reklama porównawcza w orzecznictwie ETS NAMYSŁOWSKA, R. 2008
pl_2 pl_records found, displaying all pl_records. Strona: 1
pl_Other material

pl_No results available