Doorstep Selling Directive (85/577) - België


Titel Adoption date In force date PDF
Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars. 01/01/9999 01/02/2007 legislation433_nl.pdf
Burgerlijk Wetboek 01/01/9999 01/01/9999 legislation380_nl.pdf
28 AUGUSTUS 2011. - Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling 01/01/9999 26/09/2011 legislation469_nl.pdf
Code Civil 01/09/2004 01/01/2005 legislation327_nl.pdf
Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, van toepassing worden verklaard op financiële instrumenten, effecten en waarden. 05/12/2000 01/01/9999 legislation384_nl.pdf
Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 06/04/2010 12/04/2010 loi du 6 avril 2010_nl.pdf
Loi du 11/4/1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé 11/04/1999 01/07/1999 legislation226_nl.pdf
Koninklijk besluit houdende vaststelling van bijzondere regels inzake prijsaanduiding in de reizensector 11/07/2003 01/01/9999 legislation386_nl.pdf
Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 14/07/1991 29/02/1992
Wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling 28/08/2011 26/09/2011
47 records found, displaying 1 to 10. Bladzijde: 1 2 3 4 5 Volgende pagina Laatste pagina
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
link A.V.D.V. / L.D. ; C.A.

Article 4

Overige 2003/09/10
link C.G, T.H. / N.B.

Article 1, 1.

Overige 2003/05/21
link G. et P. / S.A. Centrale immobilière de Couillet

Article 1, 1.

Overige 2001/10/22
link link

Article 1, 1.

Overige 1998/05/26
link link

Article 1, 1.

Article 4

Article 1, 2.

Article 1, 3.

Article 1, 4.

Overige 2010/03/08
link link

Article 1, 1.

Overige 2010/10/25
link link

Article 1, 1.

Overige 2010/10/18
link link

link

link

Overige 2016/01/22
2003/AR/960 Mini-Flat n.v. / Chris Vandelannoote

Article 3, 2.

Article 1, 1.

Overige 2004/02/03
1999/AR/202 s.a. Euroconstruction/Mr. and Mrs. Danielswiez-Claes

Article 4

Article 1, 2.

Overige 2005/02/25
10 records found, displaying all records. Bladzijde: 1
Legal Literature
Reference Titel Author Publication Year
Droit de la Consommation. Consumentenrecht, 2003, pages 76-88 De Nederlandstalige uitspraken van de Geschillencommissie Reizen 1996-2001 T Van Dyck 2003
Droit de la Consommation. Consumentenrecht, 2007, pages 284-290 Geen verzaking aan het verzakingsrecht indien de consument niet op de hoogte was van het bestaan van dit recht Evelyne Terryn 2007
Intersentia, 2007, p. 628 Handboek consumentenbescherming en handelspraktijken R. Steennot, S. Dejonghe 2007
Droit de la Consommation. Consumentenrecht, 1994, pages 461-463 Het begrip 'contante koop' en de bescherming van de consument Gert Straetmans 1994
Le droit des promotions commerciales, 1997, pages 201-222 Les ventes à distance Laurent de Brouwer 1997
Le droit des promotions commerciales, 1997, pages 243-257 Les ventes conclues en dehors de l’entreprise du vendeur Laurent de Brouwer 1997
Droit de la Consommation. Consumentenrecht, 2005, pages 58-66 Overrompeld op eigen verzoek? Jules Jules Stuyck 2005
Tijdschrift voor Privaatrecht, 1999, pages 257-258 Verkoop aan de consument buiten de onderneming van de verkoper Paul De Vroede 1999
Kluwer Rechtswetenschappen, 1996, pages 180-186 Verkoop gesloten buiten de onderneming van de verkoper Jules Jules Stuyck 1996
Story-Scientia, 2004, pages 515-519 Verkopen buiten de onderneming van de verkoper Jules Jules Stuyck 2004
18 records found, displaying 1 to 10. Bladzijde: 1 2 Volgende pagina Laatste pagina

No results available