Doorstep Selling Directive (85/577) - Finland

Återställ

Titel Adoption date In force date PDF
Lag om paketresor 28/11/1994 01/07/1995 Lag om Paketresor_sv.pdf
Lag om gränsöverskridande förbudsförfarande 21/12/2000 01/01/2001 Lag om gränsöverskridande förbudsförfarande_sv.pdf
Konsumentskyddslag 13/12/2001 01/01/2002
Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 29/08/2008 01/10/2008 Lag om Otillbörligt Förfarande i Näringsverksamhet_sv.pdf
Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta 29/08/2008 01/10/2008 in SW_sv.pdf
Konsumentskyddslag 29/08/2008 01/10/2008 Konsumentskyddslag_sv.pdf
Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer 11/09/2008 01/10/2008 Decree on unfair practices SWE_sv.pdf
Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer 11/09/2008 01/10/2008
Lag om paketreserörelser 19/12/2008 01/07/2009 Lag om paketreserörelser_sv.pdf
Konsumentskyddslag 30/12/2013 13/06/2014
18 records found, displaying 1 to 10. Sidan: 1 2 Nästa sida Sista sidan
Enforcement System

No results available

Cases

No results available

Legal Literature

No results available

No results available