Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Czech Republic


National Law
Title Adoption date In force date PDF
Civil Code 01/01/9999 01/01/9999
Act 378/2007 on pharmaceuticals 01/01/9999 01/01/9999
Act No. 159/1999 concerning conditions of entrerprenneurs in the area of tourism and travel agencies 01/01/9999 01/01/9999
Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code 03/02/2012 01/01/2014
Act No. 22/1997 Coll., on technical requirements for products 03/03/2016 15/04/2016
Act No. 634/1992 Coll., on Consumer Protection, as amended by Act No. 378/2015 Coll. 09/12/2015 28/12/2015
Act No. 458/2000 Coll., the Energy Act, as amended by the Act No. 131/2015 Coll. 13/05/2015 05/06/2015
Act No. 202/1990 Coll., on Loteries 17/05/1990 17/05/1990
Government Regulation No. 363/2013 Coll., on Forms for Contracts Concerning Temporary Use of Accommodation and Other Recreational Services 20/11/2013 01/01/2014
Act on pricing No. 526/1990 Coll. 21/12/1990 15/01/2015
22 records found, displaying 1 to 10. Page: 1 2 3 Next page Last page
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
No. 4 Nd 226/2008 link

Article 1, 1.

Other 2008/06/25
28 Cdo 864/2008 link

Article 5

Other 2008/08/05
33 C 68/2008 link

ANNEX I, 1.

Article 3, 3.

Other 2009/12/14
31 Cdo 1945/2010 link

Article 3, 3.

Other 2011/05/11
II. ÚS 2164/10 link

Article 3, 3.

Other 2011/11/01
IV. ÚS 4709/12 link

link

Other 2013/03/06
I. ÚS 3512/11 link

Article 3, 1.

Other 2013/11/11
33 Cdo 1201/2012 link

link

Article 6, 1.

Supreme court decision 2013/06/20
32 Cdo 191/2014 link

Article 4, 2.

Article 4, 1.

Article 3, 1.

link

Supreme court decision 2015/09/29
cpjn 203/2013 link

link

Other 2014/04/23
10 records found, displaying all records. Page: 1
Legal Literature
Reference Title Author Publication Year
Havránek, O., Petráček, V.: Změny obchodních podmínek ve vztahu k bankovním smlouvám. Soudce, vol. 1, year 2014 Amendments to the terms and conditions with regard to bank contracts HAVRÁNEK, O., PETRÁCEK, V. 2014
HUCOVIČOVÁ, A. Přehled judikatury Soudního dvora k směrnici Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, Bulletin zahraničního oddělení Nejvyššího soudu ČR vol. 1, year 2011, pages 4 - 13 An overview of case law of the European Court of Justice regarding Council Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts HUCOVIČOVÁ, A. 2011
Žíla, M.: Spotřebitelské spory a rozhodčí doložky. Epravo.cz. 22.10.2010 Consumer disputes and arbitration clauses ZILA, M. 2010
ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. Právní a praktické dopady nesprávné transpozice směrnice o zneužívajících klauzulích. Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s., 2013, XXII, vol. 6, pages 27-32. ISSN 1802-3843. Legal and practical implications of the incorrect transposition of the Directive on unfair terms ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, I. 2013
Graf von Westphalen, F.: Jedna z vybraných otázek k interpretaci generálních doložek ve směrnici 13/93/EHS a v návrhu vyhlášky Společného evropského kupního práva. Sborník Karlovarské právnické dny , vol.20, year 2012, pages 327 et seq. One of selected issues in connection with the interpretation of general clauses under the Directive 93/13 / EEC and under the proposal of decree of the Common European Sales Law GRAF VON WESTPHALEN, F. 2012
Tichý, L.: Sborník Karlovarské právnické dny, vol. 22, year 2014, page 84 et seq. Purchase agreement and consumer purchase agreement, including the liability for defects TICHÝ, L. 2014
Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s., ISBN: 978-80-7400-535-0 The Civil Code, volume V. Obligation Law. General Part. HULMÁK, M. 2014
Švestka, Dvořák, Fiala, Pelikánová, Pelikán, Bányaiová et. al..: Občanský zákoník - Komentář - Svazek V, Wolters Kluwer, 2014, 1700 pages, ISBN: 978-80-7478-638-9 The Civil Code - Commentary - Volume V - Section 1721 - 2520 of the Civil Code SVESTKA, J., DVORAK, J., FIALA, J., PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R., BÁNYAIOVA, A. 2014
8 records found, displaying all records. Page: 1
Other material

No results available