Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Magyarország


Cím Adoption date In force date PDF
370/2004. (XII.26.) Korm rendelete az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeiről 01/01/9999 26/12/2004 legislation252_hu.pdf
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról 01/01/9999 01/01/9999 legislation367_hu.pdf
249/2004. (VIII. 27.) Korm. Rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról 01/01/9999 01/01/9999 legislation368_hu.pdf
20/1999. (II.5.) Korm.rend. Az Ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről 01/01/9999 01/01/9999 legislation243_hu.pdf
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 02/12/2016 01/01/2017 Government_Decree_No_387_of_2016_hu.pdf
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 22/09/2003 21/11/2003 Government_Decree_No_151_of_2003_hu.pdf
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 26/02/2013 15/03/2014 Act_V_of_2013_on_the_Civil_Code_hu.pdf
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 26/09/2013 27/09/2013 MNB_Act_2013_hu.pdf
Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 27/08/2004 01/09/2004 Government_Decree_No_249_of_2004_hu.pdf
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásról szóló 329/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 29/12/2009 01/01/2010 Government_Decree_No_329_of_2009_hu.pdf
45 records found, displaying 1 to 10. Oldal: 1 2 3 4 5 Következő oldal Utolsó oldal
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
Legf. Bír. Gfv. I. 31. 148/2000. sz. link

Article 6, 1.

Egyéb 9999/01/01
Legf. Bír. Gf. I. 32.236/2002. sz. link

Article 3, 2.

Egyéb 9999/01/01
Legf. Bír. Kfv. VI. 38.704/2000. sz. link

Article 7

Egyéb 9999/01/01
Legf. Bír. Pf. IV. 21.980/2002. sz. link

Article 1, 1.

Article 3

Egyéb 9999/01/01
EBH 2007.371Legf. Bír. Pfv. VIII. 21.592/2006 link

Article 3, 1.

Article 2

Egyéb 9999/01/01
EBH 2008.21Legf. Bír. Gfv. XI. 30.366/266 link

Article 3, 1.

Article 2

Egyéb 9999/01/01
EBH 2005.1333 link

Article 4, 1.

Article 7

Egyéb 9999/01/01
link OFE (Kläger I.) v. Vodafone Rt.

Article 3, 2.

Article 3, 1.

Article 2

Egyéb 2004/07/01
FB.2.Gf.75.980.2001.14 Public prosecutor v. Bank

Article 3, 1.

Article 2

Egyéb 9999/01/01
C-302/04 Ynos Kft v. János Varga

Article 6, 1.

Egyéb 2004/06/10
13 records found, displaying 1 to 10. Oldal: 1 2 Következő oldal Utolsó oldal
Legal Literature
Reference Cím Author Publication Year
Napi Jogász, 2001, pages 15-17 o., nr. 4 A biztosítási szerződések lényeges elemei az általános szerződési feltételek Angéla Szerencsés 2001
Biztosítási Szemle, 2003, pages 5-25 o., nr. 4 A biztosítók által alkalmazott általános szerződési feltételek és a fogyasztók védelme az Európai Unióhoz történő csatlakozás tükrében. József Zavodnik 2003
Napi Jogász, 2001, p. 18 o., nr. 1 A fogyasztói döntések tisztességtelen beolyásolásának tilalma Orsolya Lehmann 2001
Ügyészek Lapja, 2000, pages 5-21, nr. 2 A tisztességtelennek minősülő általános szerződési feltételek s a fogyasztók érdekében történő ügyészi tevékenység lehetőségei Edina Molnár 2000
Acta Universitas Szegediensis, Tanulmányok, 2000, pages 347-364 o. Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos polgári jogi szabályozás változásairól Zsuzsanna Kónyáné Simics 2000
Európai Jog, 2004, pages 16-21 o., nr. 5 Az első magyar előzetes döntéshozatali eljárás iránti kérelem András Osztovics 2004
Europa, 2003, pages 43-51 Eu-Gemeinschaftsprivatrecht und nationale Kodifikation Lajos Vékás 2003
Novotni Kiadó, 2004 Fogyasztóvédelmi jog Judit Fazekas 2004
Gazdaság és Jog, 2000, pages 10-15 o., nr. 4 Szerződési feltételek és szabályozás a bankkártya szerződés körében Éva Nagy 2000
2003, publisher: HVG-Orac, Bp. Szerződési Jog-Fogyasztóvédelem Judit Bártfai, Dóra Cseke, Ágnes Kertész, Anita Németh, Lajos Wallacher 2003
35 records found, displaying 1 to 10. Oldal: 1 2 3 4 Következő oldal Utolsó oldal

No results available