Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Eesti

Siseriiklik õigus

 • Turismiseadus
  • Siseriiklike õigusaktide vastuvõtmise kuupäev: 15/11/2000
  • Jõustumiskuupäev: 01/03/2001
  • PDF: legislation97_et.pdf
Turismiseadus 15/11/2000 01/03/2001
Võlaõigusseadus 26/09/2001 01/07/2002
 • Rahvusvahelise eraõiguse seadus
  • Siseriiklike õigusaktide vastuvõtmise kuupäev: 27/03/2002
  • Jõustumiskuupäev: 01/07/2002
  • PDF: legislation108_et.pdf
Rahvusvahelise eraõiguse seadus 27/03/2002 01/07/2002
 • Tsiviilseadustiku üldosa seadus
  • Siseriiklike õigusaktide vastuvõtmise kuupäev: 27/03/2002
  • Jõustumiskuupäev: 01/07/2002
  • PDF: legislation104_et.pdf
Tsiviilseadustiku üldosa seadus 27/03/2002 01/07/2002
 • Kaubandustegevuse seadus
  • Siseriiklike õigusaktide vastuvõtmise kuupäev: 11/02/2004
  • Jõustumiskuupäev: 15/04/2004
  • PDF: legislation98_et.pdf
Kaubandustegevuse seadus 11/02/2004 15/04/2004
 • Tarbijakaitseseadus (EN)
  • Siseriiklike õigusaktide vastuvõtmise kuupäev: 11/02/2004
  • Jõustumiskuupäev: 15/02/2004
  • PDF: legislation431_et.pdf
Tarbijakaitseseadus (EN) 11/02/2004 15/02/2004
 • Tarbijakaitseseadus
  • Siseriiklike õigusaktide vastuvõtmise kuupäev: 11/02/2004
  • Jõustumiskuupäev: 15/04/2004
  • PDF: legislation92_et.pdf
Tarbijakaitseseadus 11/02/2004 15/04/2004
 • Toote ja teenuse ohutuse seadus
  • Siseriiklike õigusaktide vastuvõtmise kuupäev: 24/03/2004
  • Jõustumiskuupäev: 01/05/2004
  • PDF: legislation111_et.pdf
Toote ja teenuse ohutuse seadus 24/03/2004 01/05/2004
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. aprilli 2004. a määrus nr 66 Koduukselepingu teatise vormi kinnitamine
  • Siseriiklike õigusaktide vastuvõtmise kuupäev: 08/04/2004
  • Jõustumiskuupäev: 15/04/2004
  • PDF: legislation95_et.pdf
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. aprilli 2004. a määrus nr 66 Koduukselepingu teatise vormi kinnitamine 08/04/2004 15/04/2004
 • “Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded” Vastu võetud majandus- ja kommunikatsiooniministri 14.aprilli 2004.a määrusega nr 76
  • Siseriiklike õigusaktide vastuvõtmise kuupäev: 14/04/2004
  • Jõustumiskuupäev: 26/04/2004
  • PDF: legislation109_et.pdf
“Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded” Vastu võetud majandus- ja kommunikatsiooniministri 14.aprilli 2004.a määrusega nr 76 14/04/2004 26/04/2004
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. mai 2004. a määrus nr 130
  • Siseriiklike õigusaktide vastuvõtmise kuupäev: 10/05/2004
  • Jõustumiskuupäev: 01/01/9999
  • PDF: legislation99_et.pdf
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. mai 2004. a määrus nr 130 10/05/2004 01/01/9999
 • Elektroonilise side seadus
  • Siseriiklike õigusaktide vastuvõtmise kuupäev: 08/12/2005
  • Jõustumiskuupäev: 01/01/2005
  • PDF: legislation105_et.pdf
Elektroonilise side seadus 08/12/2005 01/01/2005
 • TARBIJAKAITSESEADUSE JA VÕLAÕIGUSSEADUSE MUUTMISE SEADUS
  • Siseriiklike õigusaktide vastuvõtmise kuupäev: 11/10/2007
  • Jõustumiskuupäev: 12/12/2007
  • PDF: Estonia UCP_et_et.pdf
TARBIJAKAITSESEADUSE JA VÕLAÕIGUSSEADUSE MUUTMISE SEADUS 11/10/2007 12/12/2007
Reklaamiseadus 12/03/2008 01/11/2008
 • Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus
  • Siseriiklike õigusaktide vastuvõtmise kuupäev: 19/06/2008
  • Jõustumiskuupäev: 01/07/2008
Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus 19/06/2008 01/07/2008
 • Majandus- ja taristuministri 04.02.2016 määrus nr 11 "Direktiivide loetelu kehtestamine, mille puhul rakendatakse tarbijate kollektiivseid huve kahjustava piiriülese tegevuse lõpetamist ja selleks pädevate asutuste nimetamine"
  • Siseriiklike õigusaktide vastuvõtmise kuupäev: 04/02/2011
  • Jõustumiskuupäev: 01/03/2016
Majandus- ja taristuministri 04.02.2016 määrus nr 11 "Direktiivide loetelu kehtestamine, mille puhul rakendatakse tarbijate kollektiivseid huve kahjustava piiriülese tegevuse lõpetamist ja selleks pädevate asutuste nimetamine" 04/02/2011 01/03/2016
 • Ehitise ajutise kasutamise lepingu, pikaajalise puhkusetoote lepingu, vahenduslepingu ja vahetussüsteemilepingu taganemisõiguse tüüpvormi kehtestamine
  • Siseriiklike õigusaktide vastuvõtmise kuupäev: 25/03/2011
  • Jõustumiskuupäev: 01/04/2011
  • PDF: JM17_lisa_et.pdf
Ehitise ajutise kasutamise lepingu, pikaajalise puhkusetoote lepingu, vahenduslepingu ja vahetussüsteemilepingu taganemisõiguse tüüpvormi kehtestamine 25/03/2011 01/04/2011
Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine 17/12/2013 13/06/2014
Tarbijakaitseseadus 09/12/2015 01/03/2016
 • Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded
  • Siseriiklike õigusaktide vastuvõtmise kuupäev: 09/02/2016
  • Jõustumiskuupäev: 01/03/2016
Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded 09/02/2016 01/03/2016
 • Võlaõigusseadus
  • Siseriiklike õigusaktide vastuvõtmise kuupäev: 01/01/9999
  • Jõustumiskuupäev: 01/07/2002
  • PDF: legislation91_et.pdf
Võlaõigusseadus 01/01/9999 01/07/2002

Jõustamissüsteem

Tulemused puuduvad


Juhtumid

 • Supreme Court, Judgment 3-2-1-49-17
  • Isikutunnistus: Supreme Court, Judgment 3-2-1-49-17
  • Lühinimetus: Aleksandr Krivonogov vs Ascar Auto AS and Hyundai Motor Baltic Oy
  • Direktiivi osa: Article 2 Article 5 Article 3 Article 6 Article 5, 3.
  • Otsuse liik: Ülemkohtu otsus
  • Otsuse kuupäev: 14/06/2017
Supreme Court, Judgment 3-2-1-49-17 Aleksandr Krivonogov vs Ascar Auto AS and Hyundai Motor Baltic Oy Article 2 Article 5 Article 3 Article 6 Article 5, 3." Ülemkohtu otsus" 14/06/2017
 • 3-2-1-11-2010
  • Isikutunnistus: 3-2-1-11-2010
  • Lühinimetus: Artur Melnitsenko v. VARIETAS Ltd
  • Direktiivi osa: Article 3, 5.
  • Otsuse liik: Muu
  • Otsuse kuupäev: 30/03/2010
3-2-1-11-2010 Artur Melnitsenko v. VARIETAS Ltd Article 3, 5." Muu" 30/03/2010
 • 3-2-1-156-11
  • Isikutunnistus: 3-2-1-156-11
  • Lühinimetus: link
  • Direktiivi osa: Chapter 4, Article 18, 4. Article 3, 5.
  • Otsuse liik: Ülemkohtu otsus
  • Otsuse kuupäev: 08/02/2012
3-2-1-156-11 link Chapter 4, Article 18, 4. Article 3, 5." Ülemkohtu otsus" 08/02/2012
 • 2-10-27805
  • Isikutunnistus: 2-10-27805
  • Lühinimetus: N/A
  • Direktiivi osa: Article 2, 2., (d) Article 1, 2., (c) Chapter 1, Article 2, (5) Chapter 1, Article 2, (2)
  • Otsuse liik: Kohtuotsus (edasikaebamine)
  • Otsuse kuupäev: 16/03/2012
2-10-27805 N/A Article 2, 2., (d) Article 1, 2., (c) Chapter 1, Article 2, (5) Chapter 1, Article 2, (2)" Kohtuotsus (edasikaebamine)" 16/03/2012
 • Tallinn Circuit Court, Judgement 2-17-8780
Tallinn Circuit Court, Judgement 2-17-8780 N/A Article 2, 1. Article 3" Kohtuotsus (edasikaebamine)" 28/06/2019
 • Harju County Court, Judgement 2-18-18256
  • Isikutunnistus: Harju County Court, Judgement 2-18-18256
  • Lühinimetus: N/A
  • Direktiivi osa: Chapter 3, Article 11 Article 2, 1. Chapter 3, Article 9 Article 3
  • Otsuse liik: Esimese astme kohtuotsus
  • Otsuse kuupäev: 06/09/2019
Harju County Court, Judgement 2-18-18256 N/A Chapter 3, Article 11 Article 2, 1. Chapter 3, Article 9 Article 3" Esimese astme kohtuotsus" 06/09/2019
 • Pärnu County Court, Judgement 2-17-13709
Pärnu County Court, Judgement 2-17-13709 N/A Article 2, 1. Article 3" Esimese astme kohtuotsus" 16/12/2019
Circuit Court, Tallinn, Judgement 2-19-8035 N/A link link link" Kohtuotsus (edasikaebamine)" 11/09/2020
Consumer Disputes Committee, Judgement 19-1/21-09616-023 N/A Article 2, 5." Muu" 01/12/2021
 • 3-2-1-23-2010
  • Isikutunnistus: 3-2-1-23-2010
  • Lühinimetus: Raul Heno v. Nemm Auto Ltd.
  • Direktiivi osa: Article 2, 2.
  • Otsuse liik: Muu
  • Otsuse kuupäev: 07/04/2010
3-2-1-23-2010 Raul Heno v. Nemm Auto Ltd. Article 2, 2." Muu" 07/04/2010
 • 3-2-1-110-08
  • Isikutunnistus: 3-2-1-110-08
  • Lühinimetus: Tuuliki Vuks versusTriton Holding Ltd.
  • Direktiivi osa: Article 5, 3.
  • Otsuse liik: Muu
  • Otsuse kuupäev: 01/12/2008
3-2-1-110-08 Tuuliki Vuks versusTriton Holding Ltd. Article 5, 3." Muu" 01/12/2008

Õiguskirjandus

Digisisuga või digitaalse teenuse toega müügilepingu esemete lepingutingimustele vastavuse kriteeriumid. Tartu Ülikool andmebaas. Tartu University, Faculty of Law. Conformity criteria for goods with digital content (or digital service) in the sales contract PERESYPCHENKO, K. 01/01/1970
Journal of European Consumer and Market Law. pp. 13-22. Connected Consumer Goods: Who is Liable for Defects in the Ancillary Digital Service? KALAMEES, P; SEIN, K. 01/01/1970
Estonian Law Reform and Gobal challenges, 2005, pages 118-132 Consumer Sales warranties in Estonian Legislation Margus Kingisepp 01/01/1970
Goods with Digital Elements and the Seller's Updating Obligation. Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law. JIPITEC. Vol. 12. pp. 131-142 Goods with Digital Elements and the Seller's Updating Obligation. KALAMEES, P. 01/01/1970
 • Juridica, 2011, pages 63-72
  • Viide: Juridica, 2011, pages 63-72
  • Pealkiri: Hierarchy of Buyer´s Remedies in Case of Lack of Conformity of the Goods
  • Autor: Piia Kalamees
  • Ilmumisaasta: 2011
Juridica, 2011, pages 63-72 Hierarchy of Buyer´s Remedies in Case of Lack of Conformity of the Goods Piia Kalamees 01/01/1970
 • Juridica X, 2013, pp 709-717
Juridica X, 2013, pp 709-717 Hinna alandamise suhe teiste üldiste õiguskaitsevahenditega KALAMEES, P. 01/01/1970
 • uura AS. pp. 23-153
  • Viide: uura AS. pp. 23-153
  • Pealkiri: Law of Obligations Act II. A Commentary
  • Autor: VARUL, P.; KULL, I; KÕVE, V.; KÄERDI, M,; SEIN, K.
  • Ilmumisaasta: 2019
uura AS. pp. 23-153 Law of Obligations Act II. A Commentary VARUL, P.; KULL, I; KÕVE, V.; KÄERDI, M,; SEIN, K. 01/01/1970
 • Juridica IX 2012, pages 717-722.
  • Viide: Juridica IX 2012, pages 717-722.
  • Pealkiri: Millal saab ostja müügieseme puuduste tõttu lepingust taganeda? Kommentaar Riigikohtu otsustele tsiviilasjades 3-2-1-11-01, 3-2-1-80-10 ja 3-2-1-147-11
  • Autor: SEIN, K.
  • Ilmumisaasta: 2012
Juridica IX 2012, pages 717-722. Millal saab ostja müügieseme puuduste tõttu lepingust taganeda? Kommentaar Riigikohtu otsustele tsiviilasjades 3-2-1-11-01, 3-2-1-80-10 ja 3-2-1-147-11 SEIN, K. 01/01/1970
Vastutuse piiramise või välistamise võimalused müügilepingutes. Tartu Ülikooli andmebaas. Tartu University, Faculty of Law. Tartu University online database Possibilities for Limiting or Excluding Liability in Sales Contracts. USIN, R. 01/01/1970
Terviseäppide turustajate vastutus Euroopa Liidu digisisu ja tarbijalemüügi direktiivide valguses. Tartu Ülikool andmebaas. Tartu University, Faculty of Law. Pp. 1-86 Responsibility of providers of health applications under the Digital Content and Consumer Sales Directives. SAALISTE, M.S. 01/01/1970
 • 2011, p. 414, Tallinn, publisher: Läte
2011, p. 414, Tallinn, publisher: Läte Tarbijakaitseõigus Euroopa Liidus ja Eestis (Consumer Protection Law in EU and Estonia) Margus Kingisepp 01/01/1970
 • Juridica V 2012, pages 376-383.
  • Viide: Juridica V 2012, pages 376-383.
  • Pealkiri: Tarbijalemüügilepingu sätete kohaldatavus tarbijast liisinguvõtja ja müüja vahelises suhtes
  • Autor: SEIN, K.
  • Ilmumisaasta: 2012
Juridica V 2012, pages 376-383. Tarbijalemüügilepingu sätete kohaldatavus tarbijast liisinguvõtja ja müüja vahelises suhtes SEIN, K. 01/01/1970
The Applicability of the Digital Content Directive and Sales of Goods Directive to Goods with Digital Elements. Juridica International Archives. Juridica International. Vol. 30. pp. 23-31 The Applicability of the Digital Content Directive and Sales of Goods Directive to Goods with Digital Elements. SEIN, K. 01/01/1970
Juridica International, 2008, pages 219-227, nr. XIV The European Consumer Sales Directive – the Impact on Estonian Law Margus Kingisepp 01/01/1970
 • Juridica, 2011, pages 44-53
  • Viide: Juridica, 2011, pages 44-53
  • Pealkiri: The Notion of Consumer in EU Consumer Acquis and the Consumer Rights Directive – a Significant Change of Paradigm ?
  • Autor: Margus Kingisepp, Age Värv
  • Ilmumisaasta: 2011
Juridica, 2011, pages 44-53 The Notion of Consumer in EU Consumer Acquis and the Consumer Rights Directive – a Significant Change of Paradigm ? Margus Kingisepp, Age Värv 01/01/1970
Juridica International, 2009, pages 85-93, nr. XVI The Seller’s Liability in the Event of Lack of Conformity of Goods Age Värv, Piia Karu 01/01/1970
Transposition of the Digital Content Directive (EU) 2019/770 into Estonian Legal System. Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law. JIPITEC. Vol. 12. pp. 249-259 Transposition of the Digital Content Directive (EU) 2019/770 into the Estonian Legal System. KULL, I. 01/01/1970
 • Universitas Tartuensis.
  • Viide: Universitas Tartuensis.
  • Pealkiri: What are the rights of a consumer when the smart good is not smart anymore?
  • Autor: KALAMEES, P; SEIN, K.
  • Ilmumisaasta: 2019
Universitas Tartuensis. What are the rights of a consumer when the smart good is not smart anymore? KALAMEES, P; SEIN, K. 01/01/1970

Muu materjal

Guidelines on sales of used cars (updated 2019) Consumer Protection and Technical Regulatory Authority
Guidelines for e-commerce traders (updated 2019) Consumer Protection and Technical Regulatory Authority
Guidelines for a service provider: defective goods and the consumer's right to reclamation Consumer Protection and Technical Regulatory Authority
Guidelines: 50 questions and answers in e-commerce Consumer Protection and Technical Surveillance Board
Guidelines for entrepreneurs active in e-commerce Consumer Protection and Technical Surveillance Board
A service provider’s instruction: Redress rights for defective goods Consumer Protection and Technical Surveillance Board
Guidelines for the e-commerce traders. Decree of the director of the Consumer Protection Board no 1-1/057.
Estonian Consumers' Union objections’ and queries’ statistics for 2020 Estonian Consumers' Union