Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Lithuania

Restore

National Law
Title Adoption date In force date PDF
The Law on Advertising of the Republic of Lithuania 18/07/2000 01/01/2001
The Republic of Lithuania Law on Advertising 18/07/2000 01/01/2001 Law on advertising-EN_en.pdf
Civil Code of the Republic of Lithuania 18/07/2000 01/07/2001
The Law on Amendment of the Law on Consumer Defence 19/09/2000 01/01/2001
Civil Procedure Code of the Republic of Lithuania 28/02/2002 01/01/2003
Law on the Prohibition of Unfair Business-To-Consumer Commercial Practices 21/12/2007 01/02/2008
Law on Tourism 01/01/9999 01/04/2003 legislation224_en_en.pdf
Code of Administrative infringements 01/01/9999 01/01/9999
Order of the Minister on the Approval of the Minimum List of the Mandatory Data indicated in the Description of the Provided Residential Premises and Agreement when Buying the Right to Use the Residential Premises from Time to Time 01/01/9999 03/06/2001
Supplement of Order of the Minister of Justice of the Republic of Lithuania 01/01/9999 04/12/2011
24 records found, displaying 1 to 10. Page: 1 2 3 Next page Last page
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
3K-3-256/2009 link

Article 3, 5.

Article 3, 3.

Article 3, 2.

Other 2009/06/01
3K-3-350/2005 link

Article 3, 2.

Article 6

Supreme court decision 2005/06/20
3K-3-156/2007 link

Article 1, 2., (a)

Supreme court decision 2007/04/06
3K-3-406/2013 link

Article 3, 2.

Article 1, 2., (e)

Article 6

Supreme court decision 2013/07/19
3K-3-446-706/2015 link

Article 3, 3.

Article 3, 2.

Supreme court decision 2015/07/02
3K-3-252/2013 link

Article 6 , 2.

Article 6 , 3.

Article 3, 3.

Article 6 , 1.

Article 5, 3.

Supreme court decision 2013/04/26
6 records found, displaying all records. Page: 1
Legal Literature
Reference Title Author Publication Year
KATUOKA, Saulius. Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Mykolo Romerio Universitetas, 2016. Consumer Protection in Lithuania and in European Union KATUOKA, S. 2006
MALINAUSKAITĖ, Jolita. VARTOTOJŲ TEISĖS. INFORMACINĖ MEDŽIAGA. Vilnius, Lietuvos vartotojų institutas, 2015. Consumer Rights. Informational Material MALINAUSKAITĖ, J. 2015
BUDNIKAS, Arvydas. Vartotojų teisių reglamentavimo tendencijos Europos Sąjungoje. In Juristas, 2012, v. 5. Consumer Rights Regulation Trends in the European Union BUDNIKAS, A. 2012
KYBARTIENĖ, Eglė, LINKEVIČIUS, Saulius. Prekių neatitikimas sutarčiai pagal 1999 m. gegužės 25 d. direktyvą 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų. In Vartotojų teisių apsaugos Europos Sąjungoje teisiniai aspektai: vartotojo, kaip sutarties šalies, apsauga, 2013. Lack of conformity of goods according to 25 May 1999 directive 1999/44/EC on the sale of consumer goods and associated guarantees KYBARTIENĖ, E., LINKEVIČIUS, S. 2013
4 records found, displaying all records. Page: 1
Other material
Title Emanating from
Consumer Rights Protection in Consumer Contractual Relations: Overview of Regulation and Case Law II Supreme Court of Lithuania
One record found. Page: 1