Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Malta

Stabilixxi mill-ġdid

Titolu Adoption date In force date PDF
Kodiċi tal-Kummerċ 02/10/1857 12/12/2007
Att dwar Kuntratti fuq l-Għatba tal-Bieb 04/02/1987 11/02/1987
Att dwar Servizzi tal-Ivvjaġġar u tat-Turiżmu għal Malta 13/07/1999 01/09/1999
Regolamenti dwar Pakkett ta' l-Ivvjaġġar, Pakkett Vaganzi u Pakkett ta' Tours 01/11/2001 01/11/2001
Regolamenti dwar Prezzijiet Indikati skond l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumaturi 27/09/2002 01/10/2002
Regolamenti ta' l-2006 dwar il-Komunikazzjonijiet u Transazzjonijiet Elettronici (generali) 24/10/2006 24/10/2006
Att li jemenda l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur 25/03/2014 01/01/9999
Att dwar Servizzi ta’ l-Ivvjaggar u tat-Turizmu ghal Malta 01/01/9999 01/01/9999 legislation230_mt.pdf
Regolamenti dwar il-Bejgh mill-Boghod 01/01/9999 04/09/2001 legislation234_mt.pdf
Att dwar Kuntratti fuq l-Ghadba tal-Bieb 01/01/9999 05/03/1987 legislation153_mt.pdf
26 records found, displaying 1 to 10. Paġna: 1 2 3 Next page L-aħħar paġna
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
12/2007 Antoinette Abela vsInternational Sales Direct

Article 3, 2.

Oħrajn 2008/01/28
968/1992/2 Arthur Valletta Vs Cutajar Mario Noe

Article 6 , 1.

Oħrajn 2008/02/01
13/2007 Doris Giordimania VsOxford Mobbli Limited

Article 3, 2.

Oħrajn 2008/03/28
10/2007 Erminia Parfitt vs Krea (Malta) Limited

Article 3, 2.

Oħrajn 2007/12/12
Appell Civili Numru 684/2007/1 HPS Trading Limited vs Dr. Martin Debattista u Celia Debattista

Article 2, 5.

Oħrajn 2009/10/30
Appell Civili Numru 3/2009 Janice Xerri vs Mrs. Jones

Article 3, 3.

Oħrajn 2009/10/23
11/2007 Jason Pace v Carmelo sive Charles Borg Paul Borg Antiques

Article 2, 2.

Oħrajn 2008/01/09
Appell Civili Numru 14/2008 Mark Zammit vs Strand Electronics Ltd

Article 2, 2.

Article 2, 1.

Article 3, 2.

Article 3, 1.

Oħrajn 2009/05/22
Appell Civili Numru 13/2008 Paul Aquilina Vs J.J. Scerri Co. Ltd

Article 5, 3.

Oħrajn 2009/01/30
Appell Civili Numru 2/2009 Paul Ellul Bonici u Lydia Ellul Bonici vs United Automobiles Limited

Article 5, 1.

Oħrajn 2009/10/02
23 records found, displaying 1 to 10. Paġna: 1 2 3 Next page L-aħħar paġna
Legal Literature
Reference Titolu Author Publication Year
2010, p. x, Magister Juris in European and Comparative Law University of Malta Maximum harmonization of EU Consumer Protection legislation : the way forward Hugh Beale 2010
2008, publisher: Ashgate The Impact of the European Union on Consumer Policy in Malta: a Mixed Blessing? Paul Edgar Micallef 2008
2 records found, displaying all records. Paġna: 1

No results available