Consumer Rights Directive (2011/83) - Danmark

National lov

 • Lov nr.472/1993 om pakkerejser
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 30/06/1993
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/10/1993
  • PDF: legislation191_da.pdf
Lov nr.472/1993 om pakkerejser 30/06/1993 01/10/1993
 • Pakkerejseloven
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 30/06/1993
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/10/1993
  • PDF: Pakkerejseloven_da.pdf
Pakkerejseloven 30/06/1993 01/10/1993
Bekendtgørelse nr. 776 af 21/09/1993 om pakkerejser 21/09/1993 01/10/1993
 • Bekendtgørelse nr. 776/1993 om pakkerejser
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 21/09/1993
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/10/1993
  • PDF: legislation190_da.pdf
Bekendtgørelse nr. 776/1993 om pakkerejser 21/09/1993 01/10/1993
 • Lovbekendtgørelse nr. 781/1996 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 26/08/1996
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/01/9999
  • PDF: legislation193_da.pdf
Lovbekendtgørelse nr. 781/1996 om aftaler og andre retshandler på formuerettens område 26/08/1996 01/01/9999
 • Lov nr. 234 af 2. april 1997 om forbrugeraftaler, der giver brugsret til fast ejendom på timesharebasis
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 02/04/1997
  • Ikrafttrædelsesdato: 15/04/1997
  • PDF: legislation195_da.pdf
Lov nr. 234 af 2. april 1997 om forbrugeraftaler, der giver brugsret til fast ejendom på timesharebasis 02/04/1997 15/04/1997
Bekendtgørelse nr. 866 af 18/09/2000 om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer 18/09/2000 01/12/2000
 • Bekendtgørelse nr. 866 af 18. september 2000 om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 18/12/2000
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/12/2000
  • PDF: legislation197_da.pdf
Bekendtgørelse nr. 866 af 18. september 2000 om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer 18/12/2000 01/12/2000
Forbrugerbeskyttelsesforbudsloven 20/12/2000 01/01/2001
 • Lov nr. 1257/2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 20/12/2000
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/01/2001
  • PDF: legislation198_da.pdf
Lov nr. 1257/2000 om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser 20/12/2000 01/01/2001
 • Lov 2004-06-09 nr. 451 om visse forbrugeraftaler, "Forbrugeraftaleloven"
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 09/06/2004
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/10/2004
Lov 2004-06-09 nr. 451 om visse forbrugeraftaler, "Forbrugeraftaleloven" 09/06/2004 01/10/2004
 • Bekendtgørelse nr. 503/2004 om registrering og sikkerhedsstillelse mv. i Rejsegarantifonden
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 09/06/2004
  • Ikrafttrædelsesdato: 19/06/2004
  • PDF: legislation192_da.pdf
Bekendtgørelse nr. 503/2004 om registrering og sikkerhedsstillelse mv. i Rejsegarantifonden 09/06/2004 19/06/2004
 • Lov 1389/2005 om markedsføring med senere ændringer
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 21/12/2005
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/07/2006
  • PDF: legislation194_da.pdf
Lov 1389/2005 om markedsføring med senere ændringer 21/12/2005 01/07/2006
Lov 2006-12-20 nr. 1547 om ændring af lov om markedsføring 20/12/2006 01/12/2007
 • Bekendtgørelse nr. 1084 af 14/09/2007 om urimelig markedsføring i forbrugerforhold
Bekendtgørelse nr. 1084 af 14/09/2007 om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 14/09/2007 01/12/2007
 • Bekendtgørelse nr. 1084 af 14/09/2007
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 14/09/2007
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/12/2007
  • PDF: black list_da.pdf
Bekendtgørelse nr. 1084 af 14/09/2007 14/09/2007 01/12/2007
 • Lovbekendtgørelse 2009-08-31 nr. 839 om markedsføring
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 31/08/2009
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/07/2006
Lovbekendtgørelse 2009-08-31 nr. 839 om markedsføring 31/08/2009 01/07/2006
The Marketing Practices Consolidation Act (as amended) 31/08/2009 01/07/2006
 • Timeshareloven
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 05/02/2011
  • Ikrafttrædelsesdato: 23/02/2011
  • PDF: Timeshareloven_da.pdf
Timeshareloven 05/02/2011 23/02/2011
 • Executive Order on Good Business Practice for Financial Undertakings
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 27/06/2011
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/07/2011
Executive Order on Good Business Practice for Financial Undertakings 27/06/2011 01/07/2011
 • Købeloven
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 17/02/2014
  • Ikrafttrædelsesdato: 13/06/2014
  • PDF: Købeloven_da.pdf
Købeloven 17/02/2014 13/06/2014
 • Forbrugeraftaleloven
Forbrugeraftaleloven 17/02/2014 13/06/2014
 • Markedsføringsloven
Markedsføringsloven 25/09/2014 01/07/2006
 • Bekendtgørelse nr. 1101 af 03/09/2015 af lov om en rejsegarantifond
Bekendtgørelse nr. 1101 af 03/09/2015 af lov om en rejsegarantifond 03/09/2015 01/07/2015
 • Aftaleloven
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 02/03/2016
  • Ikrafttrædelsesdato: 02/03/2016
  • PDF: Aftaleloven_da.pdf
Aftaleloven 02/03/2016 02/03/2016
Markedsføringsloven 03/05/2017 01/07/2017
 • Package Travel Act, no 1666 of 26/12/2017
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 19/12/2017
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/07/2018
Package Travel Act, no 1666 of 26/12/2017 19/12/2017 01/07/2018
 • Lovbekendtgørelse nr. 523/2007 om køb
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 01/01/9999
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/01/9999
  • PDF: legislation199_da.pdf
Lovbekendtgørelse nr. 523/2007 om køb 01/01/9999 01/01/9999
 • Lov nr. 315/1997 om Rejsegarantifonden som ændret ved lov nr. 164/2000 og lov nr. 207/2004
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 01/01/9999
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/07/1997
  • PDF: legislation189_da.pdf
Lov nr. 315/1997 om Rejsegarantifonden som ændret ved lov nr. 164/2000 og lov nr. 207/2004 01/01/9999 01/07/1997
 • Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 01/01/9999
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/01/9999
  • PDF: legislation490_da.pdf
Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v. 01/01/9999 01/01/9999
 • Lov nr. 451 af 9 juni 2004 om visse forbrugeraftaler
  • Dato for vedtagelse af nationale love: 01/01/9999
  • Ikrafttrædelsesdato: 01/06/2000
  • PDF: legislation144_da.pdf
Lov nr. 451 af 9 juni 2004 om visse forbrugeraftaler 01/01/9999 01/06/2000

Håndhævelsessystem

Ingen resultater


Sager

 • Western Regional Court, Judgement U2020.3754V
Western Regional Court, Judgement U2020.3754V N/A Chapter 1, Article 2, (2)" Afgørelse fra en appeldomstol" 31/08/2020
 • Western Regional Court, Judgement U.2021.3710 V,
Western Regional Court, Judgement U.2021.3710 V, N/A Chapter 1, Article 2, (1)" Afgørelse fra en appeldomstol" 25/05/2021
 • Case 14/06430
  • Nationalt ID-nr.: Case 14/06430
  • Almindeligt anvendt navn: The Consumer Ombudsman's decision in case 14/06430
  • Del af direktivet: Chapter 3, Article 16, (c) Chapter 1, Article 2, (4)
  • Afgørelsestype: Administrativ afgørelse i første instans
  • Afgørelsesdato: 20/03/2015
Case 14/06430 The Consumer Ombudsman's decision in case 14/06430 Chapter 3, Article 16, (c) Chapter 1, Article 2, (4)" Administrativ afgørelse i første instans" 20/03/2015
 • Case 14/08509
  • Nationalt ID-nr.: Case 14/08509
  • Almindeligt anvendt navn: The Consumer Ombudsman's decision in case 14/08509
  • Del af direktivet: Chapter 3, Article 14, 2. Chapter 3, Article 14
  • Afgørelsestype: Administrativ afgørelse i første instans
  • Afgørelsesdato: 05/09/2014
Case 14/08509 The Consumer Ombudsman's decision in case 14/08509 Chapter 3, Article 14, 2. Chapter 3, Article 14" Administrativ afgørelse i første instans" 05/09/2014
 • Case 15/12327
  • Nationalt ID-nr.: Case 15/12327
  • Almindeligt anvendt navn: The Consumer Ombudsman's decision in case 15/12327
  • Del af direktivet: Chapter 3, Article 6, 1. Chapter 3, Article 6, 7.
  • Afgørelsestype: Administrativ afgørelse i første instans
  • Afgørelsesdato: 14/04/2016
Case 15/12327 The Consumer Ombudsman's decision in case 15/12327 Chapter 3, Article 6, 1. Chapter 3, Article 6, 7." Administrativ afgørelse i første instans" 14/04/2016

Retslitteratur

 • U.2015B.273
  • Henvisning: U.2015B.273
  • Titel: Ændring af reglerne om fortrydelsesret ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted - udvidelse eller indskrænkning af forbrugerbeskyttelsen?
  • Forfatter: KNOOP, V.T., JENSEN, C.H.,
  • Offentliggørelsesår: 2015
U.2015B.273 Ændring af reglerne om fortrydelsesret ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted - udvidelse eller indskrænkning af forbrugerbeskyttelsen? KNOOP, V.T., JENSEN, C.H., 01/01/1970
Forbrugeraftaleloven med kommentarer. Forbrugeraftaleloven med kommentarer, 4. Udgave. Ex Tuto publishing. Book. 560 pages Consumer Contract Act with Comments. 4th. edition KRISTOFFERSEN, S. 01/01/1970
 • ISBN 9788757433029
  • Henvisning: ISBN 9788757433029
  • Titel: Consumer Contracts, with comments by Susanne Karstoft
  • Forfatter: KARSTOFT, S.
  • Offentliggørelsesår: 2018
ISBN 9788757433029 Consumer Contracts, with comments by Susanne Karstoft KARSTOFT, S. 01/01/1970
 • Købeloven med kommentarer, Karnov.
Købeloven med kommentarer, Karnov. Consumer Law with comments THEILGAARD, S., AMIRI, A. and JACOBSEN, T. 01/01/1970
DJØF. ISBN 978-87-574-4682-1. Pp. 142-156, 231-292 and 748-749 Danish Private Law, vol. 21 EDLUND, H.H., SØNDERGAARD BIRKMOSE, H., HENSCHEL, R.F, HØRBY JENSEN, C., KRONBORG, A., SIIG, K. 01/01/1970
 • Ugeskrift for retsvæsen U.2017B.119
  • Henvisning: Ugeskrift for retsvæsen U.2017B.119
  • Titel: Digital communication platforms - the dissemination rule in Danish consumer law.
  • Forfatter: SØRENSEN, M.
  • Offentliggørelsesår: 2017
Ugeskrift for retsvæsen U.2017B.119 Digital communication platforms - the dissemination rule in Danish consumer law. SØRENSEN, M. 01/01/1970
Sonny Kristoffersen, Forbrugeraftaleloven - med kommentarer, 3. udg. 2014, Ex Tuto Publishing Forbrugeraftaleloven KRISTOFFERSEN, S. 01/01/1970
 • U.2013B.51
  • Henvisning: U.2013B.51
  • Titel: Gennemførelse af forbrugerrettighedsdirektivet i Danmark
  • Forfatter: KARSTOFT, S
  • Offentliggørelsesår: 2013
U.2013B.51 Gennemførelse af forbrugerrettighedsdirektivet i Danmark KARSTOFT, S 01/01/1970
IT-ret. IT-ret, 5. udgave. Ex Tuto publishing. 5 th. Edition. Part V (e-trade) IT-law UDSEN, H. 01/01/1970
Joseph Lookofsky & Vibe Ulfbeck, Køb - Dansk indenlandsk købsret, 4. udg., 2015, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 245-302 Køb LOOKOFSKY, J., ULFBECK, V. 01/01/1970
Jul Clausen et. al., Købsretten, 6. udg., 2015, Karnov Group, s. 217-258 Købsretten JUL CLAUSEN, N., EDLUND, H.H, ØRGAARD, A. 01/01/1970
Søren Theilgaard, Aqbal Amiri og Theis Jacobsen, Købeloven med kommentarer, Karnov. Sales Law with comments THEILGAAR, S., AMIRI, A. and JACOBSEN T. 01/01/1970
 • Ugeskrift for Retsvæsen U.2018B.68
  • Henvisning: Ugeskrift for Retsvæsen U.2018B.68
  • Titel: The risk of the sold item during the consumer's exercise of the right of withdrawal.
  • Forfatter: KARSTOFT, S.
  • Offentliggørelsesår: 2018
Ugeskrift for Retsvæsen U.2018B.68 The risk of the sold item during the consumer's exercise of the right of withdrawal. KARSTOFT, S. 01/01/1970

Andet materiale

Forbrugerklagenævnet 2014 Consumer Complaint Board
Forbrugerklagenævnet 13/12/2017 Consumer Complaint Board
Report 1540 / 2013 submitted by the Ministry of Justice's Working Group on Implementation of the Consumer Rights Directive, 2013. Ministry of Justice
Proposal for the Act on Consumer Agreements - Bill as proposed - 2013/1 LSF 39. Ministry of Justice
Case no. Fre-18/11434-23 The Consumer Complaint Board
Case no. Fre-18/14282-24 The Consumer Complaint Board
The Consumer Ombudsman's 2013-12-20 no. 9976 guidance on the Marketing Act section 6 - unsolicited contact with specific customers. The Consumer Ombudsman
A preliminary statement of case no. 18/20405-3 The Consumer Ombudsman