Consumer Rights Directive (2011/83) - Polska

Przepisy krajowe

 • Kodeks Cywilny
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 23/04/1964
  • Data wejścia w życie: 01/01/1965
  • PDF: Kodeks cywilny_pl.pdf
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965
 • Kodeks Cywilny
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 23/04/1964
  • Data wejścia w życie: 01/01/1965
  • PDF: legislation263_pl.pdf
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965
 • Kodeks postępowania cywilnego
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 17/11/1964
  • Data wejścia w życie: 01/01/1965
Kodeks postępowania cywilnego 17/11/1964 01/01/1965
 • Kodeks wykroczeń
Kodeks wykroczeń 20/05/1971 01/01/1972
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 16/04/1993
  • Data wejścia w życie: 09/12/1993
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993
 • Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 29/08/1997
  • Data wejścia w życie: 01/07/1998
  • PDF: legislation262_pl.pdf
Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. 29/08/1997 01/07/1998
Ustawa o usługach turystycznych 29/08/1997 01/07/1998
 • Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 02/03/2000
  • Data wejścia w życie: 01/07/2000
  • PDF: legislation154_pl.pdf
Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 02/03/2000 01/07/2000
 • Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 02/03/2000
  • Data wejścia w życie: 01/07/2000
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (. 02/03/2000 01/07/2000
 • Ustawa z 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 13/07/2000
  • Data wejścia w życie: 08/12/2000
  • PDF: legislation264_pl.pdf
Ustawa z 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku 13/07/2000 08/12/2000
 • Ustawa o cenach z 5 lipca 2001 r.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 05/07/2001
  • Data wejścia w życie: 11/12/2001
  • PDF: legislation265_pl.pdf
Ustawa o cenach z 5 lipca 2001 r. 05/07/2001 11/12/2001
 • Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 27/07/2002
  • Data wejścia w życie: 01/01/2003
  • PDF: legislation267_pl.pdf
Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 27/07/2002 01/01/2003
 • Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 22/05/2003
  • Data wejścia w życie: 01/01/2004
Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych 22/05/2003 01/01/2004
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 02/07/2004
  • Data wejścia w życie: 01/01/9999
  • PDF: legislation347_pl.pdf
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej 02/07/2004 01/01/9999
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 16/02/2007 21/04/2007
 • Ustawaz dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 16/02/2007
  • Data wejścia w życie: 01/01/9999
Ustawaz dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 16/02/2007 01/01/9999
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 16/02/2007
  • Data wejścia w życie: 21/04/2007
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 16/02/2007 21/04/2007
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 23/08/2007 21/12/2007
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 23/08/2007 21/12/2007
Prawo prywatne międzynarodowe 11/02/2011 16/05/2011
 • Ustawa o timeshare
Ustawa o timeshare 16/09/2011 28/04/2012
Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług 09/05/2014 25/07/2014
Ustawa o prawach konsumenta 30/05/2014 25/12/2014
Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług 09/12/2015 01/01/2016
 • USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 01/01/9999
  • Data wejścia w życie: 01/01/9999
  • PDF: legislation487_pl.pdf
USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe 01/01/9999 01/01/9999
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 01/01/9999
  • Data wejścia w życie: 28/04/2012
  • PDF: legislation486_pl.pdf
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare 01/01/9999 28/04/2012

System egzekwowania przepisów

Brak wyników


Sprawy

 • I CSK 216/14
  • Identyfikator krajowy: I CSK 216/14
  • Nazwa zwyczajowa: link
  • Część dyrektywy: Chapter 1, Article 2, (1)
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie sądu najwyższego
  • Data decyzji: 07/04/2015
I CSK 216/14 link Chapter 1, Article 2, (1)" Orzeczenie sądu najwyższego" 07/04/2015
 • III SZP 2/15
  • Identyfikator krajowy: III SZP 2/15
  • Nazwa zwyczajowa: link
  • Część dyrektywy: Chapter 1, Article 2, (1)
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie sądu najwyższego
  • Data decyzji: 09/09/2015
III SZP 2/15 link Chapter 1, Article 2, (1)" Orzeczenie sądu najwyższego" 09/09/2015
 • I C 662/14
  • Identyfikator krajowy: I C 662/14
  • Nazwa zwyczajowa: link
  • Część dyrektywy: Chapter 1, Article 1
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie sądu w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 02/03/2016
I C 662/14 link Chapter 1, Article 1" Orzeczenie sądu w pierwszej instancji" 02/03/2016
 • District Court, Kalisz, I C 2528/17
  • Identyfikator krajowy: District Court, Kalisz, I C 2528/17
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 5, Article 27 Chapter 5, Article 27
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości
  • Data decyzji: 30/10/2017
District Court, Kalisz, I C 2528/17 N/A Chapter 5, Article 27 Chapter 5, Article 27" Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości" 30/10/2017
 • District Court, Olsztyn, I C 4650/17
  • Identyfikator krajowy: District Court, Olsztyn, I C 4650/17
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 3, Article 8, 7., (b) Chapter 3, Article 8, 7., (a) Chapter 3, Article 8, 7. Chapter 3, Article 8, 6. Chapter 3, Article 8, 5.
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości
  • Data decyzji: 15/01/2018
District Court, Olsztyn, I C 4650/17 N/A Chapter 3, Article 8, 7., (b) Chapter 3, Article 8, 7., (a) Chapter 3, Article 8, 7. Chapter 3, Article 8, 6. Chapter 3, Article 8, 5." Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości" 15/01/2018
 • District Court, Toruń, X C 2224/16
  • Identyfikator krajowy: District Court, Toruń, X C 2224/16
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 3, Article 14, 2.
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości
  • Data decyzji: 05/05/2019
District Court, Toruń, X C 2224/16 N/A Chapter 3, Article 14, 2." Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości" 05/05/2019

Literatura prawnicza

 • Monitor Prawniczy. Nr 7
  • Odniesienie: Monitor Prawniczy. Nr 7
  • Tytuł: A consumer’s right to withdraw from a contract concluded at a trade fair – comment on ECJ judgement C-485/17
  • Autor: WIESE, K.
  • Rok publikacji: 2019
Monitor Prawniczy. Nr 7 A consumer’s right to withdraw from a contract concluded at a trade fair – comment on ECJ judgement C-485/17 WIESE, K. 01/01/1970
Dochodzenie roszczeń konsumenckich. Nowy ład dla konsumentów. C.H. Beck. Consumer redress. New Deal for Consumers. JAGIELSKA, M, PODGÓRSKI, K., SŁUGOCKA-KRUPA, E. (ed.) 01/01/1970
 • Przegląd Prawa Handlowego, 2014, no 4. p. 19-30.
Przegląd Prawa Handlowego, 2014, no 4. p. 19-30. Informacja przedumowna w dyrektywie 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów - problemy implementacyjne w prawie polskim WOJTASZEK MIK, E. 01/01/1970
Przegląd Prawa Handlowego, 2014, no 11. pages 4-14. Nowe zasady zawierania umów z udziałem konsumenta, cz. I. KOCOT, W.J., KONDEK, J.M. 01/01/1970
 • Studia Prawnicze KUL, 2015, no 1. p. 161-180.
Studia Prawnicze KUL, 2015, no 1. p. 161-180. Rewolucja w prawach konsumenta? – analiza zmian wprowadzonych ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. KONARSKA, P. 01/01/1970
 • Europejski Przegląd Sądowy, 2013, no 3. p. 25-30.
Europejski Przegląd Sądowy, 2013, no 3. p. 25-30. Rozliczenia między stronami po odstąpieniu przez konsumenta od umowy w terminie do namysłu na tle dyrektywy 2011/83/UE OLCZYK, M. 01/01/1970
Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, publisher: Wolters Kluwer, 2015 Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz LUBASZ, D., NAMYSŁOWSKA M. (red) 01/01/1970
 • Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2015, no 2, p. 3-18
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2015, no 2, p. 3-18 Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. – geneza, znaczenie i zakres zastosowania w sektorze usług ubezpieczeniowych BAGIŃSKA, E. 01/01/1970

Inne materiały

Decision no. RWR 1/2018 of 26 February 2018 Competition and Consumer Protection Office in Poland
Decision no. RWO 2/2018 of 24 July 2018 Competition and Consumer Protection Office in Poland
Decision no. RWR 5/2018 of 27 July 2018. Competition and Consumer Protection Office in Poland
Informacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat przestrzegania praw konsumenta w sprzedaży towarów i usług na odległość. President of the Office of Competition and Consumer Protection (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-2/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-8/2020 The President of Competition and Consumer Protection Office