Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Lithuania

National Law
Title Adoption date In force date PDF
Law on Consumer Protection of the Republic of Lithuania 10/11/1994 07/12/1994
The Republic of Lithuania Law on Tourism 19/03/1998 01/09/1998
The Law on Advertising of the Republic of Lithuania 18/07/2000 01/01/2001
The Republic of Lithuania Law on Advertising 18/07/2000 01/01/2001 Law on advertising-EN_en.pdf
Civil Code of the Republic of Lithuania 18/07/2000 01/07/2001
The Law on Amendment of the Law on Consumer Defence 19/09/2000 01/01/2001
Act on contracts concluded by means of communication. 17/08/2001 25/08/2001
Civil Procedure Code of the Republic of Lithuania 28/02/2002 01/01/2003
Rules on Labelling and Indication of Prices of Goods 15/05/2002 10/06/2002
Law on the Prohibition of Unfair Business-To-Consumer Commercial Practices 21/12/2007 01/02/2008
24 records found, displaying 1 to 10. Page: 1 2 3 Next page Last page
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
3K-3-350/2005 link

Article 3, 2.

Article 6

Supreme court decision 20/06/2005
3K-3-156/2007 link

Article 1, 2., (a)

Supreme court decision 06/04/2007
3K-3-406/2013 link

Article 3, 2.

Article 1, 2., (e)

Article 6

Supreme court decision 19/07/2013
3K-3-446-706/2015 link

Article 3, 3.

Article 3, 2.

Supreme court decision 02/07/2015
3K-3-252/2013 link

Article 6 , 2.

Article 6 , 3.

Article 3, 3.

Article 6 , 1.

Article 5, 3.

Supreme court decision 26/04/2013
3K-3-256/2009 link

Article 3, 5.

Article 3, 3.

Article 3, 2.

Other 01/06/2009
6 records found, displaying all records. Page: 1
Legal Literature
Reference Title Author Publication Year
BUDNIKAS, Arvydas. Vartotojų teisių reglamentavimo tendencijos Europos Sąjungoje. In Juristas, 2012, v. 5. Consumer Rights Regulation Trends in the European Union BUDNIKAS, A. 2012
KATUOKA, Saulius. Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Mykolo Romerio Universitetas, 2016. Consumer Protection in Lithuania and in European Union KATUOKA, S. 2006
KYBARTIENĖ, Eglė, LINKEVIČIUS, Saulius. Prekių neatitikimas sutarčiai pagal 1999 m. gegužės 25 d. direktyvą 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų. In Vartotojų teisių apsaugos Europos Sąjungoje teisiniai aspektai: vartotojo, kaip sutarties šalies, apsauga, 2013. Lack of conformity of goods according to 25 May 1999 directive 1999/44/EC on the sale of consumer goods and associated guarantees KYBARTIENĖ, E., LINKEVIČIUS, S. 2013
MALINAUSKAITĖ, Jolita. VARTOTOJŲ TEISĖS. INFORMACINĖ MEDŽIAGA. Vilnius, Lietuvos vartotojų institutas, 2015. Consumer Rights. Informational Material MALINAUSKAITĖ, J. 2015
4 records found, displaying all records. Page: 1
Other material
Title Emanating from
Consumer Rights Protection in Consumer Contractual Relations: Overview of Regulation and Case Law II Supreme Court of Lithuania
One record found. Page: 1