Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Czech Republic

National Law
Title Adoption date In force date PDF
Act. No. 500/2004 Coll., administrative procedure 24/06/2004 31/12/2005
Act 378/2007 on pharmaceuticals 01/01/9999 01/01/9999
Act no. 159/1999 Coll. on some conditions of entrepreneurship and pursuit of activities in tourism 30/06/1999 23/07/1999
Act No. 159/1999 concerning conditions of entrerprenneurs in the area of tourism and travel agencies 01/01/9999 01/01/9999
Act No. 202/1990 Coll., on Loteries 17/05/1990 17/05/1990
Act No. 22/1997 Coll., on technical requirements for products 03/03/2016 15/04/2016
Act no. 36/2008 Coll., amending the Act no. 634/1992 Coll., on protection of consumers, as amended 17/01/2008 12/02/2008
Act No. 40/1995 Coll., on regulation of advertisment 09/02/1995 01/04/1995
Act No. 455/1991 Coll., the Trade Licensing Act, as amended by the Act No. 304/2016 Coll. 24/08/2016 23/09/2016
Act No. 458/2000 Coll., the Energy Act, as amended by the Act No. 131/2015 Coll. 13/05/2015 05/06/2015
22 records found, displaying 1 to 10. Page: 1 2 3 Next page Last page
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
No. 4 Nd 226/2008 link

Article 1, 1.

Other 25/06/2008
28 Cdo 864/2008 link

Article 5

Other 05/08/2008
33 C 68/2008 link

ANNEX I, 1.

Article 3, 3.

Other 14/12/2009
31 Cdo 1945/2010 link

Article 3, 3.

Other 11/05/2011
II. ÚS 2164/10 link

Article 3, 3.

Other 01/11/2011
IV. ÚS 4709/12 link

link

Other 06/03/2013
I. ÚS 3512/11 link

Article 3, 1.

Other 11/11/2013
33 Cdo 1201/2012 link

link

Article 6, 1.

Supreme court decision 20/06/2013
32 Cdo 191/2014 link

Article 4, 2.

Article 4, 1.

Article 3, 1.

link

Supreme court decision 29/09/2015
cpjn 203/2013 link

link

Other 23/04/2014
10 records found, displaying all records. Page: 1
Legal Literature
Reference Title Author Publication Year
Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s., ISBN: 978-80-7400-535-0 The Civil Code, volume V. Obligation Law. General Part. HULMÁK, M. 2014
Tichý, L.: Sborník Karlovarské právnické dny, vol. 22, year 2014, page 84 et seq. Purchase agreement and consumer purchase agreement, including the liability for defects TICHÝ, L. 2014
Švestka, Dvořák, Fiala, Pelikánová, Pelikán, Bányaiová et. al..: Občanský zákoník - Komentář - Svazek V, Wolters Kluwer, 2014, 1700 pages, ISBN: 978-80-7478-638-9 The Civil Code - Commentary - Volume V - Section 1721 - 2520 of the Civil Code SVESTKA, J., DVORAK, J., FIALA, J., PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R., BÁNYAIOVA, A. 2014
Havránek, O., Petráček, V.: Změny obchodních podmínek ve vztahu k bankovním smlouvám. Soudce, vol. 1, year 2014 Amendments to the terms and conditions with regard to bank contracts HAVRÁNEK, O., PETRÁCEK, V. 2014
ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. Právní a praktické dopady nesprávné transpozice směrnice o zneužívajících klauzulích. Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s., 2013, XXII, vol. 6, pages 27-32. ISSN 1802-3843. Legal and practical implications of the incorrect transposition of the Directive on unfair terms ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, I. 2013
Graf von Westphalen, F.: Jedna z vybraných otázek k interpretaci generálních doložek ve směrnici 13/93/EHS a v návrhu vyhlášky Společného evropského kupního práva. Sborník Karlovarské právnické dny , vol.20, year 2012, pages 327 et seq. One of selected issues in connection with the interpretation of general clauses under the Directive 93/13 / EEC and under the proposal of decree of the Common European Sales Law GRAF VON WESTPHALEN, F. 2012
HUCOVIČOVÁ, A. Přehled judikatury Soudního dvora k směrnici Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, Bulletin zahraničního oddělení Nejvyššího soudu ČR vol. 1, year 2011, pages 4 - 13 An overview of case law of the European Court of Justice regarding Council Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts HUCOVIČOVÁ, A. 2011
Žíla, M.: Spotřebitelské spory a rozhodčí doložky. Epravo.cz. 22.10.2010 Consumer disputes and arbitration clauses ZILA, M. 2010
8 records found, displaying all records. Page: 1
Other material

No results available