Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Czech Republic

National Law
Title Adoption date for national laws In force date PDF
Act No. 99/1963 Coll., Civil Proceedure Code, as amended 04/12/1963 01/04/1964
Act No. 202/1990 Coll., on Loteries 17/05/1990 17/05/1990
Act on Prices No. 526/1990 01/01/9999 01/01/1991
Act No. 40/1995 Coll., on regulation of advertisment 09/02/1995 01/04/1995
Act no. 159/1999 Coll. on some conditions of entrepreneurship and pursuit of activities in tourism 30/06/1999 23/07/1999
Act on general security of products No. 102/2001 01/01/9999 01/07/2001
Act. No. 500/2004 Coll., administrative procedure 24/06/2004 31/12/2005
Act no. 36/2008 Coll., amending the Act no. 634/1992 Coll., on protection of consumers, as amended 17/01/2008 12/02/2008
Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code 03/02/2012 01/01/2014
Government Regulation No. 363/2013 Coll., on Forms for Contracts Concerning Temporary Use of Accommodation and Other Recreational Services 20/11/2013 01/01/2014
22 records found, displaying 1 to 10. Page: 1 2 3 Next page Last page
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
No. 4 Nd 226/2008 link

Article 1, 1.

Other 25/06/2008
28 Cdo 864/2008 link

Article 5

Other 05/08/2008
33 C 68/2008 link

ANNEX I, 1.

Article 3, 3.

Other 14/12/2009
31 Cdo 1945/2010 link

Article 3, 3.

Other 11/05/2011
II. ÚS 2164/10 link

Article 3, 3.

Other 01/11/2011
IV. ÚS 4709/12 link

link

Other 06/03/2013
I. ÚS 3512/11 link

Article 3, 1.

Other 11/11/2013
33 Cdo 1201/2012 link

link

Article 6, 1.

Supreme court decision 20/06/2013
32 Cdo 191/2014 link

Article 4, 2.

Article 4, 1.

Article 3, 1.

link

Supreme court decision 29/09/2015
cpjn 203/2013 link

link

Other 23/04/2014
10 records found, displaying all records. Page: 1
Legal Literature
Reference Title Author Publication Year
Žíla, M.: Spotřebitelské spory a rozhodčí doložky. Epravo.cz. 22.10.2010 Consumer disputes and arbitration clauses ZILA, M. 2010
HUCOVIČOVÁ, A. Přehled judikatury Soudního dvora k směrnici Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, Bulletin zahraničního oddělení Nejvyššího soudu ČR vol. 1, year 2011, pages 4 - 13 An overview of case law of the European Court of Justice regarding Council Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts HUCOVIČOVÁ, A. 2011
Graf von Westphalen, F.: Jedna z vybraných otázek k interpretaci generálních doložek ve směrnici 13/93/EHS a v návrhu vyhlášky Společného evropského kupního práva. Sborník Karlovarské právnické dny , vol.20, year 2012, pages 327 et seq. One of selected issues in connection with the interpretation of general clauses under the Directive 93/13 / EEC and under the proposal of decree of the Common European Sales Law GRAF VON WESTPHALEN, F. 2012
ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. Právní a praktické dopady nesprávné transpozice směrnice o zneužívajících klauzulích. Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s., 2013, XXII, vol. 6, pages 27-32. ISSN 1802-3843. Legal and practical implications of the incorrect transposition of the Directive on unfair terms ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, I. 2013
Tichý, L.: Sborník Karlovarské právnické dny, vol. 22, year 2014, page 84 et seq. Purchase agreement and consumer purchase agreement, including the liability for defects TICHÝ, L. 2014
Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s., ISBN: 978-80-7400-535-0 The Civil Code, volume V. Obligation Law. General Part. HULMÁK, M. 2014
Švestka, Dvořák, Fiala, Pelikánová, Pelikán, Bányaiová et. al..: Občanský zákoník - Komentář - Svazek V, Wolters Kluwer, 2014, 1700 pages, ISBN: 978-80-7478-638-9 The Civil Code - Commentary - Volume V - Section 1721 - 2520 of the Civil Code SVESTKA, J., DVORAK, J., FIALA, J., PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R., BÁNYAIOVA, A. 2014
Havránek, O., Petráček, V.: Změny obchodních podmínek ve vztahu k bankovním smlouvám. Soudce, vol. 1, year 2014 Amendments to the terms and conditions with regard to bank contracts HAVRÁNEK, O., PETRÁCEK, V. 2014
8 records found, displaying all records. Page: 1
Other material

No results available