menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Misleading and Comparative Advertising Directive (2006/114) - België

Nationale wetgeving
Titel Datum van vaststelling nationale wetgeving Datum van inwerkingtreding PDF
Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars. 01/01/9999 01/02/2007 legislation433_nl.pdf
Burgerlijk Wetboek 01/01/9999 01/01/9999 legislation380_nl.pdf
28 AUGUSTUS 2011. - Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling 01/01/9999 26/09/2011 legislation469_nl.pdf
Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur 01/01/9999 12/05/2010 legislation462_nl.pdf
Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 01/01/9999 12/05/2010 legislation464_nl.pdf
28 AOUT 2011. - Loi relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange 01/01/9999 26/09/2011 legislation467_nl.pdf
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling 01/01/9999 01/01/9999 legislation392_nl.pdf
Arrêté royal du 12 janvier 2007. relatif à l'usage de certaines clauses dans les contrats d'intermédiaire d'agents immobiliers. 01/01/9999 01/02/2007 legislation434_nl.pdf
Wetboek van Economisch Recht 30/12/2013 31/05/2014
Wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling 28/08/2011 26/09/2011
47 records gevonden, u ziet 1 tot en met 10. Bladzijde: 1 2 3 4 5 Volgende pagina Laatste pagina
Handhavingssysteem

Geen resultaten

Zaken
Nationaal ID Gangbare benaming Richtlijnonderdelen Soort beslissing Datum beslissing
link link

Article 4, (a)

Article 4

Article 4, (c)

Rechterlijke beslissing in beroep 05/12/2014
link link

Article 4, (a)

Article 4

Article 4, (c)

Rechterlijke beslissing in beroep 14/01/2014
Court of Appeal, Antwerp, NJW 392/2018. N/A

Article 4

Article 4

Rechterlijke beslissing in beroep 03/05/2018
Court of Cassation, Judgement P.19.0200.N N/A

Chapter 2, Section 1, Article 7

Chapter 2, Section 1, Article 6

Article 3

Article 3

Article 8

Article 5

Article 8

Beslissing hooggerechtshof 04/06/2019
4 records gevonden, u ziet ze alle records. Bladzijde: 1
Rechtsleer
Referentie Titel Auteur Jaar van publicatie
NJW, nr.392, 894-895. Comparative advertising and sponsored links SOENEN, E. 2018
OHRA, Afl. 68, 2014, 59-93 Vergelijkende reclame STRAETMANS, G., VAN LYSEBETTEN, L. 2014
Jaarboek Marktpraktijken 2014, 117-127 Het vergelijken van onderling concurrerende producten – steeds vergelijkende reclame? TERRYN, E. 2014
3 records gevonden, u ziet ze alle records. Bladzijde: 1
Ander materiaal

Geen resultaten