Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Misleading and Comparative Advertising Directive (2006/114) - България

Заглавие Adoption date In force date PDF
Закон за туризма 12/03/2013 26/03/2013 Закон за туризма (ID 205623)_bg.pdf
Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние 22/12/2006 01/12/2007 legislation410_bg.pdf
Закон за защита на потребителите 09/12/2005 10/06/2006 transpos_laws_bg_en_bg.pdf
Закон за защита на потребителите 24/11/2005 06/10/2006 ЗЗП БГ (ID 175796)_bg.pdf
Закон за защита на потребителите 09/12/2005 09/12/2005 legislation394_bg.pdf
Закон за защита на конкуренцията 28/11/2008 28/11/2008
Закон за защита на конкуренцията 28/11/2008 01/12/2009
Закон за задълженията и договорите 22/11/1950 01/01/1951
Закон за задълженията и договорите 03/01/1950 01/01/1950 legislation420_bg.pdf
Закон за електронната търговия 23/06/2006 24/12/2006
16 records found, displaying 1 to 10. Страница: 1 2 Следваща страница Последна страница
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
Administrative case 9781/2015 link

Article 2, (b)

Supreme court decision 08/02/2016
Administrative case 9780/2015 link

link

Supreme court decision 10/12/2015
Supreme Administrative Court, Judgement 5848/2019 N/A

Article 3

Article 3

Supreme court decision 17/04/2019
3 records found, displaying all records. Страница: 1
Legal Literature

No results available

No results available