Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Polska

pl_National Law
Tytuł pl_Adoption date pl_In force date PDF
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965 Kodeks cywilny_pl.pdf
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965 legislation263_pl.pdf
Kodeks postępowania cywilnego 17/11/1964 01/01/1965
Kodeks wykroczeń 20/05/1971 01/01/1972 Kodeks wykroczeń_pl.pdf
Prawo prywatne międzynarodowe 11/02/2011 16/05/2011 Prawo prywatne międzynarodowe_pl.pdf
Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług 09/12/2015 01/01/2016 Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczania cen towarów i us_pl.pdf
Ustawa o cenach z 5 lipca 2001 r. 05/07/2001 11/12/2001 legislation265_pl.pdf
Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług 09/05/2014 25/07/2014 Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług_pl.pdf
Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych 22/05/2003 01/01/2004
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 16/02/2007 21/04/2007 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów_pl.pdf
pl_27 pl_records found, displaying 1 to 10. Strona: 1 2 3 Następna strona Ostatnia strona
pl_Enforcement System

pl_No results available

pl_Cases
pl_National ID pl_Common Name pl_Directive Part pl_Decision type pl_Decision date
Decision no. DDK-2/2013 Decision no. DDK-2/2013

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (c)

pl_Administrative decision, first degree 02/05/2013
Decision no. RPZ 46/2012 Decision no. RPZ 46/2012

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (a)

pl_Administrative decision, first degree 28/12/2012
Decision no. RWA-14/2013 Decision no. RWA-14/2013

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

pl_Administrative decision, first degree 03/09/2013
Decision nr 8/2010 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Article 5, 2.

pl_Administrative decision, first degree 29/07/2010
Decision nr RLU nr 2/2009 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)

pl_Administrative decision, first degree 03/04/2009
Decision nr RŁO 9/2010 link

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (c)

Chapter 2, Article 5, 1.

pl_Administrative decision, first degree 19/04/2010
Decision nr DDK 1/2009 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Article 5, 2.

pl_Administrative decision, first degree 28/04/2009
Court decision, XVII Ama 68/08 link

Chapter 2, Article 5, 4.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Article 5, 2.

pl_Court decision in appeal 26/10/2009
Decision DDK Nr 7/2010 link

Chapter 2, Article 5, 4.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Article 5, 2.

pl_Administrative decision, first degree 21/07/2010
Decision nr RGD. 8/2009 link

Chapter 2, Article 5, 2.

pl_Administrative decision, first degree 30/04/2009
pl_42 pl_records found, displaying 1 to 10. Strona: 1 2 3 4 5 Następna strona Ostatnia strona
pl_Legal Literature
pl_Reference Tytuł pl_Author pl_Publication Year
Monitor Prawniczy 2/2008, p. 79-88 Agresywne praktyki handlowe oraz ich implementacja do prawa polskiego M. ROGOWSKI 2008
LEX, 2014 Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej. NAMYSŁOWSKA, M. 2014
Państwo i Prawo, 2011, no 6. pages 51-63. Koncepcja zupełnej harmonizacji prawa ochrony konsumenta (na przykładzie dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych) STEFANICKI, R. 2011
Przegląd Prawa Handlowego, March 2009, pages 53-58 Nieuczciwa konkurencja a dobre obyczaje oraz class action po polsku D. DU CANE 2009
Europejski Przegląd Sądowy, March 2008, p.13-21 Praktyki banków naruszające interesy konsumentów na przykładzie kart kredytowych R. POŹDZIK 2008
http://www.e-radcaprawny.org/eshop,1,3,3,479,szczegoly,komis,0,1,2.html Product placement jako nieuczciwa praktyka rynkowa D. CHOJNACKA - DZIEDZIC 2010
Państwo i Prawo, 11/2008, p.52-65 Product placement jako nieuczciwa praktyka rynkowa M. NAMYSŁOWSKA and K. SZTOBRYN 2008
Przegląd Prawa i Administracji, 2015, no 101. pages 243-254. Sprzedaż agresywna w kontekście art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. WENCEL, E. 2015
Europejski Przegląd Sądowy, 2014, no 2. pages 26-31. Stosowanie dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych w świetle pierwszego sprawozdania Komisji. NAMYSŁOWSKA, M. 2014
C.H. Beck The impact of European Union law on the Polish unfair competition regulation, with particular emphasis on premium sales KĘPIŃSKI, J. 2019
pl_13 pl_records found, displaying 1 to 10. Strona: 1 2 Następna strona Ostatnia strona
pl_Other material
Tytuł pl_Emanating from
Decision nº RLU 03/2018 of 31 December 2018 Competition and Consumer Protection Office in Poland
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RŁO-1/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office RBG-13/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
pl_3 pl_records found, displaying all pl_records. Strona: 1