Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Polska

Tytuł Adoption date In force date PDF
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993
Ustawaz dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 16/02/2007 01/01/9999
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 16/02/2007 21/04/2007
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (. 02/03/2000 01/07/2000
Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych 22/05/2003 01/01/2004
Kodeks postępowania cywilnego 17/11/1964 01/01/1965
Ustawa o timeshare 16/09/2011 28/04/2012 Ustawa o timeshare_pl.pdf
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare 01/01/9999 28/04/2012 legislation486_pl.pdf
Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 27/07/2002 01/01/2003 legislation267_pl.pdf
Kodeks wykroczeń 20/05/1971 01/01/1972 Kodeks wykroczeń_pl.pdf
27 records found, displaying 1 to 10. Strona: 1 2 3 Następna strona Ostatnia strona
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
Decision no. DDK-2/2013 Decision no. DDK-2/2013

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (c)

Administrative decision, first degree 02/05/2013
Decision no. RPZ 46/2012 Decision no. RPZ 46/2012

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (a)

Administrative decision, first degree 28/12/2012
Decision no. RWA-14/2013 Decision no. RWA-14/2013

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)

Administrative decision, first degree 03/09/2013
Decision nr 8/2010 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Article 5, 2.

Administrative decision, first degree 29/07/2010
Decision nr RLU nr 2/2009 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)

Administrative decision, first degree 03/04/2009
Decision nr RŁO 9/2010 link

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (c)

Chapter 2, Article 5, 1.

Administrative decision, first degree 19/04/2010
Decision nr DDK 1/2009 link

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Article 5, 2.

Administrative decision, first degree 28/04/2009
Court decision, XVII Ama 68/08 link

Chapter 2, Article 5, 4.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Article 5, 2.

Court decision in appeal 26/10/2009
Decision DDK Nr 7/2010 link

Chapter 2, Article 5, 4.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Article 5, 2.

Administrative decision, first degree 21/07/2010
Decision nr RGD. 8/2009 link

Chapter 2, Article 5, 2.

Administrative decision, first degree 30/04/2009
37 records found, displaying 1 to 10. Strona: 1 2 3 4 Następna strona Ostatnia strona
Legal Literature
Reference Tytuł Author Publication Year
Monitor Prawniczy 2/2008, p. 79-88 Agresywne praktyki handlowe oraz ich implementacja do prawa polskiego M. ROGOWSKI 2008
LEX, 2014 Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej. NAMYSŁOWSKA, M. 2014
Państwo i Prawo, 2011, no 6. pages 51-63. Koncepcja zupełnej harmonizacji prawa ochrony konsumenta (na przykładzie dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych) STEFANICKI, R. 2011
Przegląd Prawa Handlowego, March 2009, pages 53-58 Nieuczciwa konkurencja a dobre obyczaje oraz class action po polsku D. DU CANE 2009
Europejski Przegląd Sądowy, March 2008, p.13-21 Praktyki banków naruszające interesy konsumentów na przykładzie kart kredytowych R. POŹDZIK 2008
http://www.e-radcaprawny.org/eshop,1,3,3,479,szczegoly,komis,0,1,2.html Product placement jako nieuczciwa praktyka rynkowa D. CHOJNACKA - DZIEDZIC 2010
Państwo i Prawo, 11/2008, p.52-65 Product placement jako nieuczciwa praktyka rynkowa M. NAMYSŁOWSKA and K. SZTOBRYN 2008
Przegląd Prawa i Administracji, 2015, no 101. pages 243-254. Sprzedaż agresywna w kontekście art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. WENCEL, E. 2015
Europejski Przegląd Sądowy, 2014, no 2. pages 26-31. Stosowanie dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych w świetle pierwszego sprawozdania Komisji. NAMYSŁOWSKA, M. 2014
Państwo i Prawo, 4/2010, pages 52-64 Wymogi staranności zawodowej przedsiębiorcy (w świetle dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych) R. STEFANICKI 2010
12 records found, displaying 1 to 10. Strona: 1 2 Następna strona Ostatnia strona

No results available