Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Package Travel Directive (90/314) - Slovensko

Názov Adoption date In force date PDF
Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 21/03/2002 01/04/2002
Zákon č. 527/2002 Z. z. o o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 10/07/2002 01/07/2016
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/05/2005 01/01/2015
Distance Marketing Act 24/05/2005 01/07/2005 266-2005_Distance Marketing_sk.pdf
Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 09/05/2007 01/07/2007
Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 09/05/2007 01/07/2007 250-2007_Consumers Protection_sk.pdf
Zákon 250/2007 Z.z.o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 06/06/2007 01/07/2007 legislation156_sk.pdf
Zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 09/03/2010 02/04/2010
Zákon č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 08/04/2010 01/06/2010
Zákon č. 161/2011 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 17/05/2011 01/07/2011
36 records found, displaying 11 to 20. Strana:Prvá stránka Predchádzajúca stránka 1 2 3 4 Nasledujúca stránka Posledná stránka
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
III. ÚS 228/2016 link

Article 5, 1.

Court decision, first degree 19/04/2016
21C/1/2011 link

Article 2, 1.

Court decision in appeal 17/04/2013
2 records found, displaying all records. Strana: 1
Legal Literature
Reference Názov Author Publication Year
Podnikateľ a Právo, 2001, p. 11 K novelizácii Občianskeho zákonníka uskutočnenej zákonom č. 281/2001 Jaromír Svoboda 2001
Bulletin slovenskej advokácie, 2001, p. 3, nr. 5 Nová zmluva o obstaraní zájazdu v Občianskom zákonníku Peter Vojčík 2001
2002, 1, p. 55, Bratislava, publisher: Faculty of Law of Comenius University in Bratislava Ochrana spotrebiteľa v zmluve o obstaraní zájazdu Emese Biroóvá 2002
Olexova & Vasilin s.r.o., Slovenská právna úprava ochrany spotrebiteľa pri kúpe zájazdu v kontexte práva EU, http://www.ovlegal.sk [electronic source], 2012 Slovenská právna úprava ochrany spotrebiteľa pri kúpe zájazdu v kontexte práva EU Olexova & Vasilin s.r.o. 2012
M. Kostolna, Strata radosti z dovolenky- Uplatnenie smernice 90/314/EEC v podmienkach EÚ, EPI Odborné články, 2012 Strata radosti z dovolenky- Uplatnenie smernice 90/314/EEC v podmienkach EÚ KOSTOLNÁ, M., JUDr. 2012
2000, 1, p. 282, Louvain,, publisher: Université Catholique de Louvain, Centre de Droit de la Consommation Timeshare and Package Travel Legislation in Central and Eastern Europe: Approximation, Harmonisation and Compatibility with European Union Law Veronique Cambier, Klaus Tonner, Anton Dulák, Jens Karsten 2000
K návrhu Občianskeho zákonnika: 5. Lubyho právnické dni (K návrhu Občianskeho zákonnika), 1999, p. 5 Zmluva o organizovom cestovaní Mária Patakyová 1999
7 records found, displaying all records. Strana: 1

No results available