Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Package Travel Directive (90/314) - Slovensko

Názov Adoption date In force date PDF
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 31/07/2012 01/07/2016
Zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov 25/03/2014 01/05/2014
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov 17/07/2015 01/07/2016
Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov 01/01/9999 01/07/2004 legislation337_sk.pdf
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 01/01/9999 01/10/1992 legislation275_sk.pdf
Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 01/01/9999 01/04/2000 legislation155_sk.pdf
Zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01/01/9999 01/04/1964 legislation269_sk.pdf
ZÁKON zo 17. mája 2011 o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01/01/9999 01/01/9999 legislation492_sk.pdf
Zákon č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku v znení neskorších predpisov 01/01/9999 01/01/2003 legislation278_sk.pdf
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov 01/01/9999 01/04/1964 legislation274_sk.pdf
36 records found, displaying 21 to 30. Strana:Prvá stránka Predchádzajúca stránka 1 2 3 4 Nasledujúca stránka Posledná stránka
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
III. ÚS 228/2016 link

Article 5, 1.

Court decision, first degree 19/04/2016
21C/1/2011 link

Article 2, 1.

Court decision in appeal 17/04/2013
2 records found, displaying all records. Strana: 1
Legal Literature
Reference Názov Author Publication Year
Podnikateľ a Právo, 2001, p. 11 K novelizácii Občianskeho zákonníka uskutočnenej zákonom č. 281/2001 Jaromír Svoboda 2001
Bulletin slovenskej advokácie, 2001, p. 3, nr. 5 Nová zmluva o obstaraní zájazdu v Občianskom zákonníku Peter Vojčík 2001
2002, 1, p. 55, Bratislava, publisher: Faculty of Law of Comenius University in Bratislava Ochrana spotrebiteľa v zmluve o obstaraní zájazdu Emese Biroóvá 2002
Olexova & Vasilin s.r.o., Slovenská právna úprava ochrany spotrebiteľa pri kúpe zájazdu v kontexte práva EU, http://www.ovlegal.sk [electronic source], 2012 Slovenská právna úprava ochrany spotrebiteľa pri kúpe zájazdu v kontexte práva EU Olexova & Vasilin s.r.o. 2012
M. Kostolna, Strata radosti z dovolenky- Uplatnenie smernice 90/314/EEC v podmienkach EÚ, EPI Odborné články, 2012 Strata radosti z dovolenky- Uplatnenie smernice 90/314/EEC v podmienkach EÚ KOSTOLNÁ, M., JUDr. 2012
2000, 1, p. 282, Louvain,, publisher: Université Catholique de Louvain, Centre de Droit de la Consommation Timeshare and Package Travel Legislation in Central and Eastern Europe: Approximation, Harmonisation and Compatibility with European Union Law Veronique Cambier, Klaus Tonner, Anton Dulák, Jens Karsten 2000
K návrhu Občianskeho zákonnika: 5. Lubyho právnické dni (K návrhu Občianskeho zákonnika), 1999, p. 5 Zmluva o organizovom cestovaní Mária Patakyová 1999
7 records found, displaying all records. Strana: 1

No results available