Evropski nalog za prijetje

Evropski nalog za prijetje (ENP) je poenostavljen čezmejni sodni postopek predaje za namene kazenskega pregona ali izvršitve kazni zapora ali ukrepa odvzema prostosti. Nalog, ki ga izda pravosodni organ ene od držav EU, velja na celotnem ozemlju EU. Evropski nalog za prijetje se uporablja od 1. januarja 2004. Nadomestil je dolgotrajne postopke izročitve, ki so obstajali med državami EU.

Kako deluje

Evropski nalog za prijetje je zahteva pravosodnega organa v eni od držav EU za prijetje osebe v drugi državi in za predajo te osebe zaradi kazenskega pregona ali izvršitve kazni zapora ali ukrepa odvzema prostosti v prvi državi. Mehanizem temelji na načelu vzajemnega priznavanja sodnih odločb. Uporablja se v vseh državah EU.

Deluje na podlagi neposrednih stikov med pravosodnimi organi.

Pri uporabi evropskega naloga za prijetje morajo organi spoštovati procesne pravice osumljenih ali obdolženih oseb, kot so pravica do obveščenosti, do odvetnika in tolmača ter do pravne pomoči, kot to določa zakonodaja države, v kateri so prijete.

V čem se razlikuje od tradicionalne izročitve?

 1. Stroga časovna omejitev
  Država, v kateri je oseba prijeta, mora sprejeti končno odločitev o izvršitvi evropskega naloga za prijetje v 60 dneh po prijetju osebe.
  Če oseba soglaša s predajo, je treba odločitev o predaji sprejeti v 10 dneh.
  Zahtevano osebo se preda takoj, ko je mogoče, na dan, za katerega se dogovorita zadevna organa, in sicer najpozneje 10 dni po sprejetju končne odločitve o izvršitvi evropskega naloga za prijetje.
 2. Preverjanje dvojne kaznivosti - ni več potrebno za 32 kategorij kaznivih dejanj.
  Za 32 kategorij kaznivih dejanj se v obeh državah ne preverja, ali je dejanje kaznivo dejanje. Edina zahteva je, da se v državi izdajateljici kaznuje z najvišjo zaporno kaznijo najmanj 3 let.
  Pri drugih kaznivih dejanjih se
  predaja lahko pogojuje s tem, da je dejanje kaznivo v izvršitveni državi.
 3. Samo pravosodni organi ne
  sprejemajo odločitev o političnem
  sodelovanju, brez političnih pomislekov.
 4. Predaja državljanovdržav
  EU ne more več zavrniti predaje svojih državljanov, razen če prevzamejo izvršitev zaporne kazni za iskano osebo.
 5. Jamstva
  Država, ki izvrši evropski nalog za prijetje, lahko zahteva jamstva, da:
  A. po določenem obdobju bo oseba imela pravico zahtevati ponovno preučitev, če je izrečena kazen dosmrtna kazen. b. iskana oseba lahko v
  državi izvršiteljici, če ima državljanstvo ali običajno prebivališče v tej državi, stori kakršen koli čas zapora, ki mu sledi.
Omejeni razlogi za zavrnitev
Država lahko zavrne predajo zahtevane osebe le, če je izpolnjen eden od razlogov za obvezno ali neobvezno zavrnitev:
Obvezni razlogi:
 • Oseba je že bila obsojena za isto kaznivo dejanje (ne bis in idem),
 • Mladoletniki (oseba ni dosegla starosti, ki je potrebna za kazensko odgovornost v izvršitveni državi),
 • Amnestija (izvršitvena država bi lahko kazensko preganjala osebo, vendar v tej državi za to kaznivo dejanje velja amnestija).
Neobvezni razlogi - na primer:
 • neobstoj dvojne kaznivosti za kazniva dejanja, ki niso 32, navedena v členu 2(2) Okvirnega sklepa o evropskem nalogu za prijetje
 • krajevna pristojnost
 • v izvršitveni državi poteka kazenski postopek,
 • zastaranje itd.

Priročnik o izdaji in izvršitvi evropskega naloga za prijetje

Evropska komisija je objavila Priročnik o izdaji in izvršitvi evropskega naloga za prijetje  PDF (2002 Kb) SL, da bi olajšala in poenostavila vsakodnevno delo zadevnih pravosodnih organov. Priročnik vsebuje podrobne smernice o postopkovnih korakih za izdajo in izvršitev evropskega naloga za prijetje. Vsebuje tudi popolno pojasnitev najpomembnejše sodne prakse Sodišča Evropske unije, ki razlaga posamezne določbe Okvirnega sklepa o evropskem nalogu za prijetje.

Priročnik je v vseh jezikih na voljo tukaj: BG PDF (2700 Kb) BG, CS ( PDF 1854 Kb) CZ da, DA PDF   PDF (1766 Kb) de, DE  PDF (1659 Kb) et, ET  PDF (1783 Kb) EL ES, EL  PDF (2439 Kb) FR, ES  PDF ( PDF 1649 Kb) HR, FR  PDF (1892 Kb) IT LV, HR  PDF (1789 Kb) LT, IT  PDF (2141 Kb) HU, LV  PDF ( PDF 2158 Kb) MT, LT  PDF (1865 Kb) PL, HU  PDF (1908 Kb) PT, MT  PDF (2560 Kb) RO, NL  PDF  SL(  PDF  PDF 2047 Kb) sk, PT  PDF (19) in NLPL  FI  PDF (2200 Kb)  SV

Statistični podatki o uporabi ENP

Leta 2017 so bile iskane osebe v povprečju predane:

 • Z odobritvijo - v 15 dneh
 • Brez soglasja - v 40 dneh.

Leta 2018 so bile iskane osebe v povprečju predane:

 • Z odobritvijo - v 16,4 dneh
 • Brez soglasja - v 45 dneh.

Odgovori na vprašalnik o evropskem nalogu za prijetje: 20142015201620172018

Podatki za vse države niso na voljo. vendar so podatki o izdanih evropskih nalogih za prijetje popolni za leta 2015, 2016 in 2017.

ENP

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Izdano

6.894

6.889

10.883

14.910

15.827

13.891

9.784

10.665

13.142

14.948

16.144

16.636

17.491

17.471

Izvedeno

836

1.223

2.221

3.078

4.431

4.293

3.153

3.652

3.467

5.535

5.304

5.812

6.317

6.976

Projekti, financirani v okviru programa za pravosodje

Raziskovalni projekt InabsentiEAW je primerjalna pravna študija o evropskih nalogih za prijetje (EAW) v zvezi z osebami, ki niso bile navzoče v postopku, v katerem so bile obsojene (postopkiv nenavzočnosti). Praksa kaže, da pogosto prihaja do težav pri izdaji in izvrševanju takšnih evropskih nalogov za prijetje. Cilj raziskovalnega projekta je bil analizirati vzroke za te težave in oblikovati skupne standarde za izdajo takšnih evropskih nalogov za prijetje, da bi zagotovili njihovo nemoteno in pravično izvrševanje. Raziskava je bila izvedena s študijami primerov iz Belgije, Madžarske, Irske, Nizozemske, Poljske in Romunije.

Sorodne povezave

Okvirni sklep o evropskem nalogu za prijetje

Poročilo o izvajanju Okvirnega sklepa Sveta o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami

Zadnja posodobitev: 08/04/2021

To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.