The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Obvinění (trestní řízení)

Austria

Pokud se nějakým způsobem účastníte trestního řízení, je pro vás velmi důležité získat nezávislou právní radu. V těchto přehledech získáte informace, kdy a za jakých okolností máte nárok na obhájce. V tomto všeobecném přehledu se dále dozvíte, jak můžete najít obhájce a jak se jeho služby hradí, pokud si je nemůžete dovolit.

Content provided by:
Austria

Jak vyhledat obhájce

V Rakousku vás u soudu může obhajovat pouze advokát (s několika málo výjimkami). Rakouská advokátní komora vede elektronickou databázi advokátů, kterou najdete zde.

Když zjistíte, že je proti vám v Rakousku vedeno vyšetřování, které vyústí v trestní řízení, měli byste si najít obhájce a domluvit si s ním/ní schůzku, abyste danou záležitost probrali. Pokud je to možné, měli byste to udělat před prvním výslechem.

Zadržené osoby mají právo před výslechem kontaktovat obhájce. Jestliže žádného obhájce neznáte, můžete se obrátit na obhájce v pracovní pohotovosti. Policie nebo orgány činné v trestním řízení vám musí umožnit tuto službu kontaktovat.

Úhrada za služby obhájce

Jestliže si zvolíte obhájce, který vás bude obhajovat, musíte obvykle za jeho/její služby zaplatit. Pokud neexistuje žádné ujednání o odměně, může si obhájce říci o rozumnou odměnu. Odměnu je možné stanovit na základě sazeb uvedených ve Všeobecných kritériích pro stanovování honorářů (AHK).

Jestliže by vám nebo vaší rodině způsobila úhrada obhajoby vzhledem k vašemu příjmu a majetku vážné finanční problémy a jestliže jde o případy nutné obhajoby, musí vám být přidělen obhájce bezplatně. V takových případech rovněž obdržíte zdarma kopii trestního spisu. O přidělení obhájce v rámce právní pomoci můžete požádat pomocí tohoto formuláře.

Poslední aktualizace: 22/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.