Tiltalte i straffesager

Italy

Det er meget vigtigt at få uafhængig juridisk bistand, når du på en eller anden måde er involveret i en strafferetssag. I faktabladene kan du se, under hvilke omstændigheder du har ret til at blive repræsenteret af en advokat. Du kan også se, hvad en advokat kan gøre for dig. I dette faktablad kan du se, hvordan du finder en advokat, og hvordan omkostningerne til advokaten vil blive afholdt, hvis du ikke har råd til at betale.

Content provided by:
Italy

Find en advokat

Hvis du er anholdt eller varetægtsfængslet, kan du straks udpege din egen private advokat og mødes med ham efter anholdelsen, tilbageholdelsen eller varetægtsfængslingen.

Hvis du løslades mod kaution, kan du udpege din egen private advokat og tale med ham på et hvilket som helst tidspunkt.

Du kan benytte følgende links til at finde en advokat:

Den nationale advokatsammenslutning

Flersproglig strafferet

De italienske kamre for strafferetsadvokater

Hvis du ikke udpeger en advokat, vil den retslige myndighed beskikke en fra et særligt register.

Betaling for en advokat

Generelt skal du betale den advokat, der bistår dig, uanset om du selv har valgt denne, eller om denne er beskikket af retten.

Kan jeg få gratis advokatbistand?

Hvis din skattepligtige indkomst ikke overstiger 10 628,16 EUR, kan du ansøge om retshjælp for at få advokatbistanden betalt af staten. Hvis du bor sammen med en ægtefælle eller andre familiemedlemmer, vil den skattepligtige indkomst blive beregnet ved at lægge alle familiemedlemmernes indkomster sammen. I så fald vil indkomsten blive hævet med yderligere 1 032,91 EUR og beregnet for hvert familiemedlem, der bor sammen med den pågældende.

Findes der tilfælde, hvor retshjælp er udelukket?

Retshjælp er udelukket i følgende tilfælde:

  • i straffesager i tilknytning til skatteunddragelse
  • hvis ansøgeren bistås af mere end en advokat
  • for personer, der er dømt for forbrydelser med tilknytning til mafiaen og med tilknytning til tobakssmugling og narkotikasmugling.

Hvad kan jeg gøre for at få retshjælp?

Du skal sende en ansøgning til dommerkontoret der, hvor sagen er anlagt.

Du skal udfylde og underskrive ansøgningen, og du skal medsende følgende oplysninger:

  • ansøgning om tildeling af retshjælp
  • dit for- og efternavn, fødested, fødselsdato samt skattekode, også for alle dine familiemedlemmer
  • dokumentation for din indkomst i det år, der går forud for ansøgningen (skriftlige erklæringer)
  • dit tilsagn om at meddele alle relevante ændringer i din indkomst for at få tildelt ydelser.

Du kan enten indgive ansøgningen personligt vedlagt en kopi af et gyldigt id-kort, eller du kan indgive den via din advokat, som skal bekræfte ægtheden af din underskrift. Du kan også sende den via anbefalet brev med modtagelseskvittering vedlagt en fotokopi af dit id-kort.

Hvis du er anholdt, kan du sende ansøgningen fra fængslet.

Hvis du er i husarrest eller i forvaring, kan du indgive din ansøgning til en medarbejder fra kriminalpolitiet.

Hvis du er udlænding og kommer fra et land uden for EU, skal du vedlægge din ansøgning dokumentation fra det kompetente konsulat om din indkomst i udlandet, som dokumenterer rigtigheden af det, du har oplyst i din ansøgning.

Hvis dette ikke er muligt, kan en sådan dokumentation erstattes af selvdokumentation. Hvis du er udlænding og er fængslet af sikkerhedshensyn, eller hvis du er fængslet eller i husarrest, kan dokumentationen fra dit konsulat fremsendes inden for tyve dage fra indsendelsen af din ansøgning enten af din advokat eller af et af dine familiemedlemmer, eller den kan erstattes af en skriftlig erklæring.

Hvad sker der, hvis jeg tildeles retshjælp?

Hvis dommeren imødekommer din ansøgning, kan du vælge en privat advokat blandt de advokater, der er opført i særlige registre, som føres af advokatsammenslutningen. Du kan se disse registre på de enkelte advokatsammenslutningers kontor.

Udgifter i tilknytning til retshjælp og alle udgifter i tilknytning til retssagen, herunder tolkebistand, vil blive betalt af staten.

Relevante links

Frivillige advokater

Indenrigsministeriet

De italienske kamre for strafferetsadvokater

Triveneto advokatsammenslutning

Sidste opdatering: 18/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.