Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Cyprus

Οι μικρής βαρύτητας, όπως και οι σοβαρές, τροχαίες παραβάσεις αντιμετωπίζονται όπως κάθε άλλο αδίκημα. Η συνήθης ποινή είναι το πρόστιμο. Οι καθ’ έξη παραβάτες μπορεί να απολέσουν το δικαίωμα οδήγησης. Οι περισσότερες μικρής βαρύτητας τροχαίες παραβάσεις αντιμετωπίζονται διοικητικά.

Content provided by:
Cyprus

Ποιος χειρίζεται τις τροχαίες παραβάσεις;

Ορισμένες μικρής βαρύτητας τροχαίες και συναφείς παραβάσεις μπορούν να αντιμετωπίζονται διοικητικά με την επιβολή προστίμου, το οποίο προβλέπεται από τον νόμο.

Σε περίπτωση υπέρβασης ορίου ταχύτητας ή χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και μερικών άλλων μικρής βαρύτητας παραβάσεων, προστίθενται επίσης βαθμοί ποινής στην άδεια οδήγησής σας. Όταν οι βαθμοί ποινής ξεπεράσουν τους δώδεκα, η υπόθεσή σας πρέπει να παραπεμφθεί στο δικαστήριο. Εάν δεν συμφωνείται με την επιβολή του προστίμου και των βαθμών ποινής, μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον σας στο δικαστήριο.

Αστυνομικός ή τροχονόμος δημοτικής ή τοπικής αρχής μπορεί να σας ειδοποιήσει για την επιβολή προστίμου. Σε περίπτωση παράβασης που αφορά στάθμευση, η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει την παράβαση και σας ενημερώνει ότι, εάν δεν πληρώσετε το πρόστιμο εντός 15 ημερών, αυτό θα προσαυξηθεί κατά 50%.

Εάν το πρόστιμο δεν πληρωθεί εντός 30 ημερών, μπορεί να σας ασκηθεί δίωξη εναντίον σας. Πρόστιμα μπορούν να επιβληθούν για τροχαίες παραβάσεις που διαπράττονται από πεζούς και ποδηλάτες καθώς και οδηγούς αυτοκινήτων. Το επίπεδο του προστίμου καθορίζεται από τον νόμο.

Δεν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά διοικητικού προστίμου, εάν συγκατατεθήκατε σε αυτό. Εάν, αντιθέτως, αρνείστε ότι διαπράξατε την παράβαση, οι αρχές μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο προκειμένου να αποδείξουν την παράβαση. Μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου, όπως κάθε άλλης απόφασης που εκδίδεται για αξιόποινη πράξη.

Πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται διοικητικά μπορεί να εισπραχθεί όπως το πρόστιμο που επιβάλλεται από δικαστήριο. Δεν καταχωρείται στο ποινικό μητρώο.

Τι θα συμβεί εάν δικαστήριο επιληφθεί της υπόθεσης;

Το επαρχιακό δικαστήριο της περιοχής στην οποία διαπράχθηκε η τροχαία παράβαση είναι αρμόδιο να εξετάσει την υπόθεση.

Η εφαρμοστέα διαδικασία στη δίκη για μικρής βαρύτητας τροχαία παράβαση είναι ίδια με εκείνη που εφαρμόζεται για κάθε άλλο αδίκημα.

Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει τις ακόλουθες ποινές:

  • πρόστιμο,
  • φυλάκιση,
  • στέρηση άδειας οδήγησης οχήματος με κινητήρα.

Κατηγορίες για μικρής βαρύτητας τροχαίες παραβάσεις μπορούν να απαγγελθούν στους πολίτες άλλων κρατών μελών, όπως και στους πολίτες της Κύπρου.

Μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της καταδίκης καθώς και της επιβληθείσας ποινής για μικρής βαρύτητας τροχαία παράβαση με τον ίδιο τρόπο και για τους ίδιους λόγους όπως και για κάθε άλλη υπόθεση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Οδήγηση στην Κύπρο – Κώδικας οδικής κυκλοφορίας στην Κύπρο – Παραβάσεις, πρόστιμα και βαθμοί ποινής

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.