Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Poland

Content provided by:
Poland

Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Η καταγγελία αξιόποινων πράξεων γίνεται γραπτά ή προφορικά στην εισαγγελική αρχή ή σε αστυνομικό τμήμα. Γραπτή καταγγελία αξιόποινης πράξης μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική αποστολή (ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης;

Το πρόσωπο που κατήγγειλε την αξιόποινη πράξη θα πρέπει να ενημερωθεί, εντός έξι εβδομάδων, ότι έχει αρχίσει έρευνα. Εάν δεν λάβει σχετική ενημέρωση, μπορεί να υποβάλει καταγγελία σε ανώτερο εισαγγελέα.

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την έρευνα ή τη δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Σε προπαρασκευαστικές και δικαστικές διαδικασίες, τα θύματα μπορούν να επικουρούνται από επαγγελματία πληρεξούσιο — δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο. Τα θύματα μπορούν να διορίσουν οι ίδιοι τους πληρεξουσίους τους ή, εάν η οικονομική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να το πράξουν, μπορούν να ζητήσουν τον διορισμό πληρεξουσίου από το δικαστήριο. Για τον σκοπό αυτό, το θύμα θα πρέπει να υποβάλει στο δικαστήριο ή στον εισαγγελέα επιστολή με την οποία να αποδεικνύεται ότι δεν είναι σε θέση να καταβάλει ο ίδιος την αμοιβή του πληρεξουσίου.

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Εάν το θύμα παρέστη στη διαδικασία μόνο ως μάρτυρας, δικαιούται επιστροφή των εξόδων ταξιδίου, καταλύματος και διαβίωσης ή ενδεχόμενης απώλειας εσόδων.

Εάν το θύμα ενήργησε ως επικουρικός ή ως ιδιώτης κατήγορος, δικαιούται επιστροφή των εύλογων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που συνδέονται με τον διορισμό πληρεξουσίου.

Για την επιστροφή των δαπανών, πρέπει να υποβληθεί αίτημα και, ει δυνατόν, έγγραφα που να επιβεβαιώνουν τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο;

Τα θύματα μπορούν να προσφύγουν κατά αποφάσεων απόρριψης αίτησης για προπαρασκευαστική διαδικασία και αποφάσεων για τη διακοπή προπαρασκευαστικής διαδικασίας. Με τις εν λόγω αποφάσεις παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης της προσφυγής.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Τα θύματα συμμετέχουν σε προπαρασκευαστικές διαδικασίες ως διάδικοι χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν ειδική δήλωση.

Στις δημόσιες διαδικασίες ποινικής δίωξης, τα θύματα μπορούν να ενεργούν ως διάδικοι (επικουρικοί κατήγοροι), εάν υποβάλουν δήλωση ότι προτίθενται να το πράξουν.

Στις ιδιωτικές υποθέσεις δίωξης, το θύμα ενεργεί ως ιδιώτης κατήγορος.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;

Τα θύματα είναι άτομα που θίγονται από αξιόποινη πράξη.

Το θύμα είναι διάδικος σε προπαρασκευαστική διαδικασία εκ του νόμου.

Στις δημόσιες διαδικασίες ποινικής δίωξης, τα θύματα μπορούν να ενεργούν ως διάδικοι, εφόσον επιλέξουν να το πράξουν, οπότε ενεργούν ως επικουρικοί κατήγοροι.

Στις ιδιωτικές υποθέσεις δίωξης, τα θύματα ενεργούν ως ιδιώτες κατήγοροι.

Ακόμα και αν δεν παρίστανται ως διάδικοι, τα θύματα σχεδόν πάντα καταθέτουν ως μάρτυρες.

Επί του παρόντος, η ποινική δικονομία δεν επιτρέπει στα θύματα να ασκήσουν πολιτική αγωγή.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Ακόμη και αν δεν παραστούν ενώπιον του δικαστηρίου ως διάδικοι, τα θύματα μπορούν να συμμετέχουν σε δικαστικές διαδικασίες που είναι σημαντικές για την προστασία των συμφερόντων τους. Τα θύματα μπορούν να συμμετάσχουν σε δίκη και σε συνεδρίαση σχετικά με την υπό όρους απόρριψη της δίκης, την καταδίκη χωρίς δίκη και την απόρριψη της δίκης με την αιτιολογία ότι ο εναγόμενος δεν έχει σώας τας φρένας ή σε υποθέσεις που αφορούν μέτρα προστασίας με την αιτιολογία ότι ο εναγόμενος δεν έχει σώας τας φρένας. Κατά τη διάρκεια της δίκης, το θύμα μπορεί να αντιτεθεί σε αίτημα του εναγόμενου για καταδίκη χωρίς τη διεξαγωγή αποδείξεων και μπορεί να ζητήσει να επιβληθεί στον εναγόμενο η επανόρθωση της ζημίας ή η καταβολή αποζημίωσης.

Εάν η ποινική διαδικασία απορριφθεί υπό όρους, το θύμα μπορεί να ζητήσει τη συνέχισή της.

Έχοντας επιλέξει να παραστεί ως διάδικος ενώπιον του δικαστηρίου, το θύμα μπορεί να λάβει ορισμένα διαδικαστικά μέτρα: να υποβάλει αιτήσεις για αποδεικτικά στοιχεία, να θέσει ερωτήσεις σε μάρτυρες και πραγματογνώμονες, να παρουσιάσει τη θέση του, π.χ. αναφέροντας τι απόφαση αναμένει από το δικαστήριο. Μπορεί να ασκήσει έφεση κατά αποφάσεων.

Τα θύματα που κλητεύονται ως μάρτυρες πρέπει να εμφανίζονται ενώπιον του δικαστηρίου και να καταθέτουν. Η μη εμφάνιση χωρίς σοβαρό λόγο τιμωρείται.

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Τα θύματα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον ενεργούν ως επικουρικοί ή ιδιωτικοί κατήγοροι.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Πριν από την πρώτη ακρόαση, τα θύματα ενημερώνονται γραπτώς για το καθεστώς τους ως διαδίκων στην προπαρασκευαστική διαδικασία και για τα δικαιώματά τους στην κατάσταση αυτή.

Τα θύματα ενημερώνονται εγγράφως για το κατηγορητήριο που διαβιβάστηκε στο δικαστήριο, καθώς και για τις ημερομηνίες και τον τόπο των ακροαματικών διαδικασιών ή των συνεδριάσεων στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν.

Εάν το δικαστήριο διατάξει αποζημίωση, θα επιδώσει αντίγραφο της απόφασης στο θύμα.

Θα έχω πρόσβαση σε δικαστικούς φακέλους;

Κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής διαδικασίας, τα θύματα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δικογραφία με τη συγκατάθεση της αρχής που διεξάγει τη διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, τα θύματα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δικογραφία εάν ενεργούν ως ιδιώτες κατήγοροι ή ως επικουρικοί κατήγοροι. Εάν το θύμα δεν ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή, η δικογραφία θα διατίθεται με τη συγκατάθεση του προέδρου του δικαστηρίου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/11/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.