Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Malta

Content provided by:
Malta

Miten uhri voi hakea vahingonkorvausta rikoksentekijältä (esim. viemällä asian oikeuteen, nostamalla vahingonkorvauskanteen tai aloittamalla liitännäismenettelyn)?

Uhrin on käynnistettävä oikeudellinen menettely nostamalla rikoksentekijää vastaan siviilioikeudellinen vahingonkorvauskanne, paitsi jos rikostuomioistuin on jo määrännyt rikoksentekijän maksamaan korvauksia uhrille.

Tuomioistuin on määrännyt rikoksentekijän maksamaan uhrille vahingonkorvausta. Miten uhri voi varmistaa, että rikoksentekijä maksaa korvauksen?

Jos tällainen määräys on annettu, uhrilla on oikeus vaatia sen täytäntöönpanoa samaan tapaan kuin siviilituomioistuimen antaman tuomion osalta. Tästä seuraa, että uhri voi myös tehdä haastehakemuksen ja hakea takavarikkomääräystä.

Jos rikoksentekijä ei maksa korvausta, voiko valtio maksaa uhrille etumaksua tämän sijasta? Millä ehdoin?

Jos rikoksentekijä ei maksa korvausta, valtio voi maksaa uhrille etumaksun tietyin ehdoin, jotka asetetaan ylimmän syyttäjän (Attorney General) harkinnan mukaan.

Onko uhrilla oikeus saada korvausta valtiolta?

Kyllä, uhrilla on oikeus hakea valtiolta korvausta rikosvahinkojen korvausjärjestelmästä (Criminal Injuries Compensation Scheme).

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Sähköinen lomake: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Onko uhrilla oikeus saada korvausta, jos rikoksentekijää ei tuomita?

Uhrilla on oikeus korvaukseen silloinkin, kun rikoksentekijää ei ole tuomittu tai häntä ei tunneta.

Onko mahdollista saada etumaksua sillä aikaa kun korvaushakemusta käsitellään?

Poikkeustapauksissa voidaan suorittaa etumaksu ennen kuin korvausvaatimuksesta on tehty lopullinen päätös.

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.