Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Croatia

Content provided by:
Croatia

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Pozivni centar za potporu žrtvama

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116-006 pruža emocionalnu podršku, informacije o pravima, praktične informacije i upućuje na druge nadležne službe i organizacije radi osiguranja dodatnih informacija i potrebnih oblika pomoći i podrške.

Usluga za pozivatelje je besplatna.

Usluga je dostupna svakim radnim danom od 8.00 do 20.00 sati, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116-006 predstavlja opću službu za podršku.

Više informacije možete dobiti na: http://pzs.hr/

Druge specijalizirane organizacije civilnog društva osiguravaju podršku i pomoć žrtvama određenih kaznenih djela kao i djeci, također putem telefona,te više informacija možete pronaći na web stranici Ministarstva pravosuđa, gdje se nalazi popis organizacija prema županijama kao i podaci o organizacijama civilnog društva uključenih u „Mrežu podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.

Popis organizacija koje pružaju psihosocijalnu i pravnu pomoć na području cijele Republike Hrvatske

116 006

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja

radnim danom 8-20h

116 000

Nacionalni broj za prijavu nestale djece

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

svaki dan 0 - 24h

116 111

Hrabri telefon za djecu

radnim danom 9-20h

0800 0800

Hrabri telefon za roditelje

radnim danom 9-20h

0800 77 99

SOS linija za suzbijanje trgovanja ljudima

svaki dan 10 - 18h

0800 55 44

Žensko savjetovalište za žrtve nasilja

Autonomna ženska kuća Zagreb

radnim danom 11-17h

0800 655 222

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja

Ženska pomoć sada

svaki dan 0-24h

0800 200 144

Besplatna pravna pomoć žrtvama nasilja u obitelji B.a.B.e.

radnim danom 9-15h

01 6119 444

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Ženska soba

radnim danom 10-17h

01 48 28 888

Psihološka pomoć

Psihološki centar TESA

radnim danom 10-22h

01 48 33 888

Plavi telefon

radnim danom 9-21h

01 4811 320

Besplatna pravna pomoć

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu

radnim danom 10-12, sri i čet 17-19h

Je li potpora žrtvama besplatna?

Podrška žrtvama je besplatna.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima osiguravaju:

  1. emocionalnu podršku
  2. informacije o pravima
  3. tehničke i praktične informacije žrtvama i svjedocima i članovima njihovih obitelji
  4. upućivanje žrtava i svjedoka na specijalizirane institucije i organizacije civilnog društva ovisno o njihovim potrebama.

Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima:

ODJELI ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

Županijski sud u Osijeku

adresa:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek

tel:

031/228-500

e-mail:

podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Županijski sud u Rijeci

adresa:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka

tel:

051/355-645

e-mail:

podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Županijski sud u Sisku

adresa:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak

tel:

044/524-419

e-mail:

podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Županijski sud u Splitu

adresa:

Gundulićeva 29a, 21000 Split

tel:

021/387-543

e-mail:

podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Županijski sud u Vukovaru

adresa:

Županijska 33, 32000 Vukovar

tel:

032/452-529

e-mail:

podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Županijski sud u Zadru

adresa:

Borelli 9, 23 000 Zadar

tel:

023/203-640

e-mail:

podrska-svjedocima@pravosudje.hr

Županijski sud u Zagrebu

adresa:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb

tel:

01/4801-062


Služba za podršku žrtvama i svjedocima, uspostavljena u Ministarstvu pravosuđa RH:

  • razvija sustav podrške žrtvama i svjedocima
  • koordinira rad odjela za podršku žrtvama i svjedocima na sudovima
  • informira žrtve, oštećenike ili članove njihove obitelji o otpustu zatvorenika s izdržavanja kazne zatvora (za redovni i uvjetni otpust)
  • osigurava informacije o pravima i emocionalnu podršku, žrtvama i svjedocima koji su putem međunarodne pravne pomoći pozvani iz inozemstva svjedočiti na sudove u Republici Hrvatskoj i one koji se iz Republike Hrvatske pozivaju, putem međunarodne pravne pomoći svjedočiti na sudove u inozemstvu. Navedenim žrtvama i svjedocima Služba šalje informativna pisma s kontakt podacima
  • zaprima zahtjeve za novčanu naknadu žrtava kaznenih djela i priprema i priprema materijale za sjednice Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela, a ujedno je i asistirajuće tijelo u stranim prekograničnim slučajevima

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Ovisno o vrsti organizacije i njenom djelokrugu rada moguće je dobiti razne oblike pomoći i podrške: psihološku, emocionalnu, pravnu, praktičnu, smještaj, medicinsku, pratnju i podršku na sudu.

Više informacija moguće je pronaći na web stranici Ministarstva pravosuđa, gdje se nalazi popis organizacija prema županijama.

Na teritoriju Republike Hrvatske ustrojavaju se dvanaest probacijskih ureda. Svrha ustrojavanja ureda za probaciju je humanizacija izvršavanja kazneno-pravnih sankcija, učinkovitija resocijalizacija i reintegracija počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu, te organiziranje pružanja pomoći žrtvi, oštećeniku, obitelji žrtve i obitelji počinitelja.

Ured za probaciju sudjelovati će i u provođenju mjera pripreme prihvata okrivljenika nakon otpusta iz zatvora, koja će se sastojati u organiziranju smještaja, pomoći pri zapošljavanju, pripremi žrtve, oštećenika i obitelji žrtve za izlazak zatvorenika, kao i organiziranju psihosocijalne pomoći žrtvi, oštećeniku i obitelji žrtve i obitelji počinitelja kaznenog djela.

U slučajevima otpusta zatvorenika koji izdržavaju kaznu zatvora zbog kaznenog djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv života i tijela ili kaznenog dijela sa elementima nasilja ured za probaciju dužan je na pogodan način i u najkraćem mogućem roku obavijestiti žrtvu, oštećenika ili obitelj.

Kontakt podaci pojedinih probacijskih ureda i Sektora za probaciju u Ministarstvu pravosuđa dostupni su na internetskoj stranici.

Žrtve kaznenih djela mogu se obratiti policiji na e-mail: policija@mup.hr ili prevencija@mup.hr ili na broj telefona 192 (0-24) ili tel.: 00 385 1 3788 111.

Posljednji put ažurirano: 22/12/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.