Please note that the original language version of this page English has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Swipe to change

Vádlottak (büntetőeljárás)

Ireland

Content provided by:
Ireland

Fellebbezhetek?

Fellebbezhet minden büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet és büntetés ellen. A fellebbezés módja attól függ, hogy melyik bíróság tárgyalta az ügyét. A kerületi bíróság határozatai elleni fellebbezéseket a körzeti bíróság tárgyalja. A körzeti bíróság vagy a Központi Büntetőbíróság határozatai elleni fellebbezéseket a Büntető Fellebbviteli Bíróság tárgyalja.

Ha a kerületi bíróság határozata ellen szeretne fellebbezni, akkor 14 napon belül egy „fellebbezési értesítés” nevű iratot kell átadnia az ügyésznek. A fellebbezési értesítést és a kézbesítésre vonatkozó nyilatkozatot 14 napon belül kell benyújtania a terület bírósági titkárához. Ha a körzeti bíróság vagy a Központi Büntetőbíróság határozata ellen kíván fellebbezni, a büntetőjogi felelősség megállapításától számított három napon belül a tárgyalást vezető bíróhoz kell folyamodnia fellebbezési engedélyért. Ezután, ha az engedélyt megtagadták, hét napon belül, ha pedig megadták, 14 napon belül „fellebbezési értesítést” kell benyújtania a Büntető Fellebbviteli Bíróság hivatalvezetőjének. Ezt az ügyvédje rendszerint elintézi ön helyett.

Ha a kerületi bíróság határozata ellen fellebbez, jogosult az ügye teljes újratárgyalására. Joga van a büntetése elleni fellebbezésre is. Ha a körzeti bíróság vagy a Központi Büntetőbíróság határozata ellen fellebbez, ez jogkérdésre irányulhat, vagy arra, hogy az ön megítélése szerint tárgyalása nem volt megfelelő. A büntetése ellen is fellebbezhet.

Mi történik, ha fellebbezek?

Ha a kerületi bíróság határozata ellen fellebbez, a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet nem hajtják végre a fellebbezése megtárgyalásáig. Ehhez az szükséges, hogy ön biztosítékot (ún. recognisance-t) nyújtson, ami egy pénzösszeg befizetésével járhat. Ha a kerületi bíróság határozata elleni fellebbezésekor fogva tartják, a fellebbezési értesítés kézbesítése és a biztosíték nyújtása után jogosult arra, hogy szabadon bocsássák. Ha fogva tartják, és fellebbezni kíván, a büntetés-végrehajtási hatóságok ellátják a megfelelő nyomtatványokkal.

Ha a kerületi bíróság határozata ellen fellebbez, eltelhet néhány hónap, mire megtárgyalják a fellebbezést. Ha a körzeti bíróság vagy a Központi Büntetőbíróság határozata ellen fellebbez, számottevően hosszabb idő telhet el a fellebbezés megtárgyalásáig.

Ha a kerületi bíróság határozata ellen fellebbez, joga van új bizonyítékok bemutatására és arra, hogy a fellebbezésben más jogi érveket sorakoztasson fel. Ha a körzeti bíróság vagy a Központi Büntetőbíróság határozata ellen fellebbez, általában nem mutathat be új bizonyítékokat, ezt csak kivételes körülmények között teheti meg.

Mi történik a fellebbezési meghallgatáson?

Ha a kerületi bíróság határozata ellen fellebbez, jogosult az ügy teljes újratárgyalására. Ha a körzeti bíróság vagy a Központi Büntetőbíróság határozata ellen fellebbez, ön vagy az ügyvédje terjesztheti a bíróság elé arra vonatkozó érveit, hogy miért kellene hatályon kívül helyezni a büntetőjogi felelősségét megállapító határozatot, vagy hogy miért gondolja, hogy a büntetése elvi hibában szenved.

Mi történik, ha a fellebbezés sikeres/sikertelen?

Ha a fellebbezés sikeres, az ügy véget ér, önnek pedig nincsenek további kötelezettségei azzal kapcsolatban. Ha a fellebbezés sikertelen, a fellebbviteli bíróság helyben hagyja az ön büntetőjogi felelősségét megállapító ítéletet. Ha a fellebbviteli bíróság úgy véli, hogy a büntetés elvi hibában szenved, akkor súlyosíthatja vagy enyhítheti az eredeti büntetést.

Miután megtárgyalták a fellebbezését, nincs további fellebbezési jog. A Büntető Fellebbviteli Bíróság azonban engedélyezheti önnek, hogy fellebbezzen a Legfelsőbb Bírósághoz, ha a nyilvánosság számára különösen fontos jogkérdés merült fel.

Nincs olyan általános rendelkezés, amely szerint önt kártalanítani kell, ha sikeres a fellebbezése. Ha a Büntető Fellebbviteli Bírósághoz fellebbez a büntetőjogi felelősség megállapítása ellen, jogosult lehet kártalanításra, amennyiben téves ítéletet hoztak az ügyében. Erre akkor kerül sor, ha a Büntető Fellebbviteli Bíróság hatályon kívül helyezi a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet és igazolja, hogy egy újonnan felfedezett tény azt bizonyítja, hogy téves ítélet született. Ez nagyon ritkán történik meg. Ha a Büntető Fellebbviteli Bíróság tanúsítja, hogy téves ítélet született, ön kártalanítási kérelmet nyújthat be az igazságügyi miniszterhez.

A büntetőjogi felelősségét megállapító ítéletet akkor veszik nyilvántartásba, amikor a bíró bűnösnek találta egy bűncselekményben.

A büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet jogerős, amint bűnösnek találták önt, vagy ön bűnösnek vallotta magát. A fellebbezéshez azonban ekkor is joga van. Ha a fellebbezése sikeres, az önre vonatkozó adatok között nem szerepelhet egy büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet sem.

Más tagállam polgára vagyok. Visszaküldhetnek oda a tárgyalás után?

Ha elítélik egy bűncselekmény miatt, a bíróság nem küldheti vissza az országába. Javasolhatja azonban az igazságügyi miniszternek, hogy utasítsák ki önt. Fel is függesztheti a büntetését vagy annak egy részét azzal a feltétellel, hogy ön elhagyja az országot. Ez nem jelenti azt, hogy kiutasítják önt, de ha nem hagyja el az országot, akkor büntetés-végrehajtási intézetbe kerül. Ha büntetés-végrehajtási intézetben van, kérheti az igazságügyi minisztertől, hogy szállítsák el Írországból, hogy a büntetésének fennmaradó részét egy másik tagállamban töltse le.

Ha elítélnek, ismét eljárás alá vonhatnak ugyanazért a bűncselekményért?

Ha elítélik, nem vonhatják ismét eljárás alá ugyanazért a bűncselekményért. Ha egy másik tagállamban már elítélték, ugyanazon bűncselekmény miatt nem vonhatják újra eljárás alá Írországban.

A vádakra/büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletre vonatkozó információk

A bűnügyi nyilvántartás önre vonatkozó részében szerepel az ön büntetőjogi felelősségét megállapító összes ítélet. Ha ön nagykorú, ezeket az adatokat állandó jelleggel nyilvántartja a Garda (a nemzeti rendőrség). A Garda rendelkezhet más adatokkal is önről. Önnek joga van ahhoz, hogy az önre vonatkozó, helytelen személyes adatokat kijavítsák vagy töröljék. Ezeket az adatokat a Központi Rendőrségi Ellenőrző Egységtől kérheti ki. Ha a Garda nem teszi lehetővé önnek az adatokhoz való hozzáférést, vagy nem javítja ki a pontatlan adatokat, önnek joga van az adatvédelmi biztoshoz fordulni.

Kapcsolódó linkek

Ír bíróságok

Állampolgári Tájékoztató Tanács

Adatvédelmi biztos

Utolsó frissítés: 03/07/2012

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.