The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: EnglishPolish have already been translated.
Swipe to change

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Poland

Content provided by:
Poland
There is no official translation of the language version you are viewing.
You can access a machine translated version of this content here. Please note that it is only provided for contextual purposes. The owner of this page accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the quality of this machine translated text.

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Nusikaltimų aukoms ir jų artimiausiems giminaičiams padeda NVO, kurios tuo tikslu gauna subsidijas iš Paramos aukoms ir iš įkalinimo įstaigų išėjusiems asmenims fondo. Subsidijas teikia Teisingumo ministerija.

Prieš savo pirmąjį pareiškimą nukentėjusieji informuojami, kad galima pasinaudoti šia pagalba.

Visų organizacijų, gavusių subsidijas nukentėjusiesiems ir jų artimiausiems giminaičiams, sąrašas ir informacija (lenkų kalba) apie tai, ką apima pagalba, pateikiami Teisingumo ministerijos interneto svetainėje https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/, rubrikoje Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji.

Paramos aukoms karštoji linija

Šiuo metu visoje Lenkijoje veikiančios paramos aukoms karštosios linijos nėra. Tačiau veikia karštoji linija smurto namuose aukoms.

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Parama aukoms teikiama nemokamai.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Valdžios institucijos suteikia nukentėjusiesiems informaciją apie vietas, kuriose teikiama parama.  Kai kurių kategorijų nukentėjusieji turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą atsižvelgiant į jų amžių ir finansinę padėtį. Nusikaltimo aukos turi teisę į medicininę paramą pagal bendras taisykles.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Iš Paramos aukoms ir iš įkalinimo įstaigų išėjusiems asmenims fondo finansuojamos NVO teikia nukentėjusiesiems teisinę, psichologinę ir finansinę paramą, pvz., maisto čekius ir pagalbą apmokant maisto, drabužių, apatinių drabužių, avalynės, valymo ir asmens higienos produktų, laikino būsto ar prieglaudos, švietimo ir mokymo, būsto ar namo pritaikymo nusikaltimų aukų poreikiams išlaidas, taip pat kelionės išlaidas.

Dar viena paramos rūšis yra vertėjo žodžiu, taip pat gestų kalbos vertėjo paslaugų finansavimas.

Medicininė parama apima sveikatos priežiūros, vaistų ir medicinos įrangos, reikalingos tam, kad būtų atitaisyta nusikaltimu padaryta žala sveikatai, išlaidų apmokėjimą.

Paskutinis naujinimas: 20/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.