Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Sweden

Content provided by:
Sweden

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Vaikų teisių gynimo visuomenėje organizacija)

BRIS yra vaikų teisių gynimo organizacija, neturinti jokių politinių ar religinių sąsajų. Pažeidžiami vaikai ir jaunimas iki 18 metų gali nemokamai ir anonimiškai kreiptis į BRIS konsultantą el. paštu, per pokalbių programą ar telefonu. BRIS taip pat priima suaugusiųjų, kuriems reikia su kuo nors pasikalbėti apie klausimus ir problemas, susijusius su vaikais ir jaunimu, skambučius.

Kontaktiniai duomenys:

116 111, pagalbos linija vaikams ir jaunimui

077 150 50 50, pagalbos linija suaugusiesiems

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige („Victim Support Sweden“)

„Victim Support Sweden“ yra ne pelno organizacija, siekianti užtikrinti kiekvienos nusikaltimo aukos teisę gauti paramą. Ją sudaro vietos paramos aukoms centrai visoje šalyje, sekretoriatas ir nemokama nacionalinė pagalbos linija. Organizacija padeda nusikaltimų aukoms, liudytojams ir giminaičiams juos išklausydama ir teikdama paramą bei duodama vertingų patarimų. Jei reikia, auka gali gauti paramą bendraujant su kitomis organizacijomis, kurios, pavyzdžiui, gali suteikti psichologinę pagalbą, apsaugotą būstą ar finansinę paramą. Aukos taip pat gali konsultuotis dėl baudžiamojo proceso. „Victim Support Sweden“ taip pat organizuoja savanorių paramą liudytojams, kai savanoriai teikia informaciją ir paramą teismo proceso metu.

Kontaktiniai duomenys:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – Seksualinę prievartą patyrusių vaikų giminaičių asociacija)

ATSUB rengia individualias konsultacijas seksualinę prievartą patyrusių vaikų giminaičiams ir siūlo pagalbą bei paramą bendraujant su valdžios institucijomis. Asociacija taip pat organizuoja paramos grupes ir teikia pagalbą teisme.

Kontaktiniai duomenys:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Švedijos lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų teisių federacija), paramos aukoms linija

RFSL yra ne pelno organizacija, skirta užtikrinti, kad LGBT asmenys turėtų tokias pačias teises, galimybes bei pareigas kaip ir kiti visuomenės nariai. RFSL turi paramos aukoms liniją, skirtą LGBT asmenims, patyrusiems įžeidinėjimų, grasinimų ir smurtą. Paslauga taip pat skirta giminaičiams, draugams ir žmonėms, kurie savo darbe susiduria su pažeidžiamais LGBT asmenimis. Organizacija rengia susitikimus dėl krizių, teikia informaciją apie teises, pagalbą bendraujant su valdžios institucijomis, paramą teismo procese ir apsaugotą būstą.

Kontaktiniai duomenys:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Nacionalinė moterų ir jaunų moterų prieglaudų Švedijoje organizacija)

ROKS koordinuoja vietos narių centrų veiklą ir teikia pagalbą bei apsaugotą būstą smurtą patyrusioms moterims, mergaitėms ir vaikams. Organizacija taip pat užsiima nuomonės formavimo veikla, skirta viešinti narių centrų patirtį ir taip mažinti vyrų smurtą prieš moteris.

Kontaktiniai duomenys:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Nacionalinis paramos aukoms, vaikystėje patyrusioms incestą ar kitokio pobūdžio seksualinę prievartą, centras)

RISE yra ne pelno organizacija, kuri siūlo paramą suaugusiesiems, vaikystėje patyrusiems seksualinę prievartą. Asociacija turi pagalbos liniją, į kurią gali skambinti moterys, vyrai, vaikai, giminaičiai ir specialistai. RISE savo nariams taip pat siūlo įvairią veiklą, įskaitant pokalbius paramos grupėse.

Kontaktiniai duomenys:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

https://www.roks.se/

„Terrafem“

„Terrafem“ yra ne pelno organizacija. Ji turi vienintelę visoje Švedijoje veikiančią pagalbos liniją, skirtą imigrantų kilmės moterims, tapusioms smurto aukomis. „Terrafem“ taip pat turi teisinės pagalbos liniją ir siūlo apsaugą smurtą patyrusioms moterims bei jų vaikams suteikdama apsaugotą būstą.

Kontaktiniai duomenys:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

„Unizon“

„Unizon“ atstovauja moterų prieglaudoms, jaunų moterų įgalėjimo centrams ir kitoms paramos tarnyboms, siekiančioms kurti lyčių lygybe grindžiamą visuomenę be smurto. Dalyvaujančių organizacijų veikla yra daugiausia susijusi su paramos smurtą patyrusioms moterims ir jų vaikams teikimu bei šių asmenų apsauga. Organizacijos taip pat užsiima prevencine ir rėmimo veikla su vaikais ir jaunimu, formuoja nuomonę ir skleidžia žinias.

Kontaktiniai duomenys:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Valdžios institucijos ir kitos įstaigos

Brottsoffermyndigheten (Kompensacijų ir paramos nusikaltimų aukoms institucija)

Kompensacijų ir paramos nusikaltimų aukoms institucijos bendrasis tikslas yra remti nusikaltimų aukų teises ir rūpintis šių asmenų poreikiais ir interesais. Institucija yra nacionaliniu mastu atsakinga už keturias veiklos sritis: bylų dėl kompensacijų nusikaltimų aukoms nagrinėjimą, Nusikaltimų aukų fondo (šved. Brottsofferfonden) administravimą, ekspertizės centro funkcijų atlikimą ir sumokėtų kompensacijų nusikaltimų aukoms susigrąžinimą.

Kontaktiniai duomenys:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Nacionalinė teismų administracija)

Nacionalinė teismų administracija yra Vyriausybei atskaitinga valstybės institucija, veikianti kaip Švedijos teismų aptarnavimo organizacija. Nacionalinė teismų administracija yra atsakinga už bendrą koordinavimą ir bendruosius klausimus, susijusius su Švedijos teismais. Atlikdama šias funkcijas institucija taip pat teikia paslaugas teismams, nacionaliniams nuomos ginčų teismams ir Nacionalinei teisinės pagalbos institucijai (šved. Rättshjälpsmyndigheten).

Kontaktiniai duomenys:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

https://www.domstol.se

Kronofogden (Švedijos vykdymo užtikrinimo institucija)

Švedijos vykdymo užtikrinimo institucija yra valstybės institucija. Ši institucija, be kita ko, nustato skolas priimdama mokėjimo nurodymus ir padeda asmenims, kuriems nebuvo sumokėta, atgauti skolas.

Kontaktiniai duomenys:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Nacionalinis žinių apie vyrų smurtą prieš moteris centras)

Nacionalinis žinių apie vyrų smurtą prieš moteris centras (NCK), esantis Upsalos universitete, Vyriausybės vardu nacionaliniu lygmeniu didina informuotumą apie vyrų smurtą prieš moteris, su garbe susijusį smurtą ir smurtą tos pačios lyties asmenų santykiuose. NCK yra atsakingas už „Kvinnofridslinjen“, Švedijos nacionalinę pagalbos liniją smurto aukoms, ir už Upsalos universiteto ligoninės specializuotą ambulatorinį skyrių smurtą patyrusioms moterims.

Kontaktiniai duomenys:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (Švedijos policija)

Policija tiria nusikaltimus ir siekia užkirsti kelią naujiems nusikaltimams. Policija taip pat nagrinėja bylas, susijusias su netikrais asmens duomenimis.

Kontaktiniai duomenys:

114 14

112 (skubiosios pagalbos atveju)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Nacionalinė teisinės pagalbos institucija)

Nacionalinė teisinės pagalbos institucija yra visos šalies mastu veikianti institucija, teikianti teisinę pagalbą pagal Švedijos teisinės pagalbos įstatymą. Nacionalinė teisinės pagalbos institucija taip pat yra išieškojimą vykdanti institucija tais atvejais, kai teismas nusprendžia pareikalauti grąžinti išlaidas, taip pat atlyginti gynybos išlaidas baudžiamosiose bylose.

Kontaktiniai duomenys:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

https://www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten/

Skatteverket (Švedijos mokesčių agentūra)

Švedijos mokesčių agentūra yra administracinė institucija, atsakinga už mokesčių surinkimą, turto vertinimą, gyventojų registrą ir aktų registravimą. Švedijos mokesčių agentūra taip pat nagrinėja prašymus dėl asmens duomenų apsaugos (kodavimo siekiant slaptumo ir senų adresų naudojimo).

Kontaktiniai duomenys:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Švedijos vietos ir regionų valdžios institucijų asociacija)

SKL – organizacija, atstovaujanti visoms savivaldybių, apskričių ir regionų taryboms.

Kontaktiniai duomenys:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Švedijos prokuratūra)

Švedijos prokuratūra bendradarbiauja su policija tirdama nusikaltimus. Jei tyrimo metu pareiškiami kaltinimai, byla bus nagrinėjama teisme. Tada prokuroro užduotis yra įrodyti, kad kaltinamasis padarė nusikaltimą.

Kontaktiniai duomenys:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Paramos aukoms karštosios linijos

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Vaikų teisių gynimo visuomenėje organizacija)

BRIS yra vaikų teisių gynimo organizacija, neturinti jokių politinių ar religinių sąsajų. Pažeidžiami vaikai ir jaunimas iki 18 metų gali nemokamai ir anonimiškai kreiptis į BRIS konsultantą el. paštu, per pokalbių programą ar telefonu. BRIS taip pat priima suaugusiųjų, kuriems reikia su kuo nors pasikalbėti apie klausimus ir problemas, susijusius su vaikais ir jaunimu, skambučius.

Kontaktiniai duomenys:

116 111, pagalbos linija vaikams ir jaunimui

077 150 50 50, pagalbos linija suaugusiesiems

Brottsofferjouren Sverige („Victim Support Sweden“)

„Victim Support Sweden“ yra ne pelno organizacija, siekianti užtikrinti kiekvienos nusikaltimo aukos teisę gauti paramą. Ją sudaro vietos paramos aukoms centrai visoje šalyje, sekretoriatas ir nemokama nacionalinė pagalbos linija. Organizacija padeda nusikaltimų aukoms, liudytojams ir giminaičiams juos išklausydama ir teikdama paramą bei duodama vertingų patarimų. Jei reikia, auka gali gauti paramą bendraujant su kitomis organizacijomis, kurios, pavyzdžiui, gali suteikti psichologinę pagalbą, apsaugotą būstą ar finansinę paramą. Aukos taip pat gali konsultuotis dėl baudžiamojo proceso. „Victim Support Sweden“ taip pat organizuoja savanorių paramą liudytojams, kai savanoriai teikia informaciją ir paramą teismo proceso metu.

„Victim Support Sweden“ turi nacionalinę pagalbos liniją, kuri teikia paramą visoms nusikaltimų aukoms, taip pat nukreipia jas į vietos paramos aukoms centrą. Nacionalinė pagalbos linija gali teikti paramą 21 skirtinga kalba.

Kontaktiniai duomenys:

0200 21 20 19

Brottsoffermyndigheten (Kompensacijų ir paramos nusikaltimų aukoms institucija)

Kompensacijų ir paramos nusikaltimų aukoms institucijos bendrasis tikslas yra remti nusikaltimų aukų teises ir rūpintis šių asmenų poreikiais ir interesais. Institucija yra nacionaliniu mastu atsakinga už keturias veiklos sritis: bylų dėl kompensacijų nusikaltimų aukoms nagrinėjimą, Nusikaltimų aukų fondo (šved. Brottsofferfonden) administravimą, ekspertizės centro funkcijų atlikimą ir sumokėtų kompensacijų nusikaltimų aukoms susigrąžinimą.

Kompensacijų ir paramos nusikaltimų aukoms institucija turi pagalbos liniją, kuri gali atsakyti į klausimus apie finansinę kompensaciją po nusikaltimo padarymo, taip pat į klausimus apie, pavyzdžiui, nukentėjusios šalies teisę turėti advokatą, specialų atstovavimą vaikams, apribojančias teismo nutartis ir teismo procesą.

Kontaktiniai duomenys:

090 70 82 00

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Nacionalinis žinių apie vyrų smurtą prieš moteris centras)

Nacionalinis žinių apie vyrų smurtą prieš moteris centras (NCK), esantis Upsalos universitete, Vyriausybės vardu nacionaliniu lygmeniu didina informuotumą apie vyrų smurtą prieš moteris, su garbe susijusį smurtą ir smurtą tos pačios lyties asmenų santykiuose. NCK yra atsakingas už „Kvinnofridslinjen“, Švedijos nacionalinę pagalbos liniją smurto aukoms, ir už Upsalos universiteto ligoninės specializuotą ambulatorinį skyrių smurtą patyrusioms moterims.

Kontaktiniai duomenys:

020 50 50 50

„Terrafem“

„Terrafem“ yra ne pelno organizacija. Ji turi vienintelę visoje Švedijoje veikiančią pagalbos liniją, skirtą imigrantų kilmės moterims, tapusioms smurto aukomis. „Terrafem“ taip pat turi teisinės pagalbos liniją ir siūlo apsaugą smurtą patyrusioms moterims bei jų vaikams suteikdama apsaugotą būstą.

Kontaktiniai duomenys:

020 52 10 10

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Švedijos lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų teisių federacija), paramos aukoms linija

RFSL yra ne pelno organizacija, skirta užtikrinti, kad LGBT asmenys turėtų tokias pačias teises, galimybes bei pareigas kaip ir kiti visuomenės nariai. RFSL turi paramos aukoms liniją, skirtą LGBT asmenims, patyrusiems įžeidinėjimų, grasinimų ir smurtą. Paslauga taip pat skirta giminaičiams, draugams ir žmonėms, kurie savo darbe susiduria su pažeidžiamais LGBT asmenimis. Organizacija rengia susitikimus dėl krizių, teikia informaciją apie teises, pagalbą bendraujant su valdžios institucijomis, paramą teismo procese ir apsaugotą būstą.

Kontaktiniai duomenys:

020 34 13 16

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Taip, ne pelno organizacijų teikiama parama aukoms yra nemokama. Paramos paslaugos, kurias administruoja valdžios institucijos, taip pat yra nemokamos.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Brottsoffermyndigheten (Kompensacijų ir paramos nusikaltimų aukoms institucija)

Kompensacijų ir paramos nusikaltimų aukoms institucijos bendrasis tikslas yra remti nusikaltimų aukų teises ir rūpintis šių asmenų poreikiais ir interesais. Institucija yra nacionaliniu mastu atsakinga už keturias veiklos sritis: bylų dėl kompensacijų nusikaltimų aukoms nagrinėjimą, Nusikaltimų aukų fondo (šved. Brottsofferfonden) administravimą, ekspertizės centro funkcijų atlikimą ir sumokėtų kompensacijų nusikaltimų aukoms susigrąžinimą.

Kontaktiniai duomenys:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Nacionalinė teismų administracija)

Nacionalinė teismų administracija yra Vyriausybei atskaitinga valstybės institucija, veikianti kaip Švedijos teismų aptarnavimo organizacija. Nacionalinė teismų administracija yra atsakinga už bendrą koordinavimą ir bendruosius klausimus, susijusius su Švedijos teismais. Atlikdama šias funkcijas institucija taip pat teikia paslaugas teismams, nacionaliniams nuomos ginčų teismams ir Nacionalinei teisinės pagalbos institucijai (šved. Rättshjälpsmyndigheten).

Kontaktiniai duomenys:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

https://www.domstol.se

Kronofogden (Švedijos vykdymo užtikrinimo institucija)

Švedijos vykdymo užtikrinimo institucija yra valstybės institucija. Ši institucija, be kita ko, nustato skolas priimdama mokėjimo nurodymus ir padeda asmenims, kuriems nebuvo sumokėta, atgauti skolas.

Kontaktiniai duomenys:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Nacionalinis žinių apie vyrų smurtą prieš moteris centras)

Nacionalinis žinių apie vyrų smurtą prieš moteris centras (NCK), esantis Upsalos universitete, Vyriausybės vardu nacionaliniu lygmeniu didina informuotumą apie vyrų smurtą prieš moteris, su garbe susijusį smurtą ir smurtą tos pačios lyties asmenų santykiuose. NCK yra atsakingas už „Kvinnofridslinjen“, Švedijos nacionalinę pagalbos liniją smurto aukoms, ir už Upsalos universiteto ligoninės specializuotą ambulatorinį skyrių smurtą patyrusioms moterims.

Kontaktiniai duomenys:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (Švedijos policija)

Policija tiria nusikaltimus ir siekia užkirsti kelią naujiems nusikaltimams. Policija taip pat nagrinėja bylas, susijusias su netikrais asmens duomenimis.

Kontaktiniai duomenys:

114 14

112 (skubiosios pagalbos atveju)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Nacionalinė teisinės pagalbos institucija)

Nacionalinė teisinės pagalbos institucija yra visos šalies mastu veikianti institucija, teikianti teisinę pagalbą pagal Švedijos teisinės pagalbos įstatymą. Nacionalinė teisinės pagalbos institucija taip pat yra išieškojimą vykdanti institucija tais atvejais, kai teismas nusprendžia pareikalauti grąžinti išlaidas, taip pat atlyginti gynybos išlaidas baudžiamosiose bylose.

Kontaktiniai duomenys:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

https://www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten/

Skatteverket (Švedijos mokesčių agentūra)

Švedijos mokesčių agentūra yra administracinė institucija, atsakinga už mokesčių surinkimą, turto vertinimą, gyventojų registrą ir aktų registravimą. Švedijos mokesčių agentūra taip pat nagrinėja prašymus dėl asmens duomenų apsaugos (kodavimo siekiant slaptumo ir senų adresų naudojimo).

Kontaktiniai duomenys:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Švedijos vietos ir regionų valdžios institucijų asociacija)

SKL – organizacija, atstovaujanti visoms savivaldybių, apskričių ir regionų taryboms.

Kontaktiniai duomenys:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Švedijos prokuratūra)

Švedijos prokuratūra bendradarbiauja su policija tirdama nusikaltimus. Jei tyrimo metu pareiškiami kaltinimai, byla bus nagrinėjama teisme. Tada prokuroro užduotis yra įrodyti, kad kaltinamasis padarė nusikaltimą.

Kontaktiniai duomenys:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Vaikų teisių gynimo visuomenėje organizacija)

BRIS yra vaikų teisių gynimo organizacija, neturinti jokių politinių ar religinių sąsajų. Pažeidžiami vaikai ir jaunimas iki 18 metų gali nemokamai ir anonimiškai kreiptis į BRIS konsultantą el. paštu, per pokalbių programą ar telefonu. BRIS taip pat priima suaugusiųjų, kuriems reikia su kuo nors pasikalbėti apie klausimus ir problemas, susijusius su vaikais ir jaunimu, skambučius.

Kontaktiniai duomenys:

116 111, pagalbos linija vaikams ir jaunimui

077 150 50 50, pagalbos linija suaugusiesiems

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige („Victim Support Sweden“)

„Victim Support Sweden“ yra ne pelno organizacija, siekianti užtikrinti kiekvienos nusikaltimo aukos teisę gauti paramą. Ją sudaro vietos paramos aukoms centrai visoje šalyje, sekretoriatas ir nemokama nacionalinė pagalbos linija. Organizacija padeda nusikaltimų aukoms, liudytojams ir giminaičiams juos išklausydama ir teikdama paramą bei duodama vertingų patarimų. Jei reikia, auka gali gauti paramą bendraujant su kitomis organizacijomis, kurios, pavyzdžiui, gali suteikti psichologinę pagalbą, apsaugotą būstą ar finansinę paramą. Aukos taip pat gali konsultuotis dėl baudžiamojo proceso. „Victim Support Sweden“ taip pat organizuoja savanorių paramą liudytojams, kai savanoriai teikia informaciją ir paramą teismo proceso metu.

Kontaktiniai duomenys:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – Seksualinę prievartą patyrusių vaikų giminaičių asociacija)

ATSUB rengia individualias konsultacijas seksualinę prievartą patyrusių vaikų giminaičiams ir siūlo pagalbą bei paramą bendraujant su valdžios institucijomis. Asociacija taip pat organizuoja paramos grupes ir teikia pagalbą teisme.

Kontaktiniai duomenys:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Švedijos lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų teisių federacija), paramos aukoms linija

RFSL yra ne pelno organizacija, skirta užtikrinti, kad LGBT asmenys turėtų tokias pačias teises, galimybes bei pareigas kaip ir kiti visuomenės nariai. RFSL turi paramos aukoms liniją, skirtą LGBT asmenims, patyrusiems įžeidinėjimų, grasinimų ir smurtą. Paslauga taip pat skirta giminaičiams, draugams ir žmonėms, kurie savo darbe susiduria su pažeidžiamais LGBT asmenimis. Organizacija rengia susitikimus dėl krizių, teikia informaciją apie teises, pagalbą bendraujant su valdžios institucijomis, paramą teismo procese ir apsaugotą būstą.

Kontaktiniai duomenys:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Nacionalinė moterų ir jaunų moterų prieglaudų Švedijoje organizacija)

ROKS koordinuoja vietos narių centrų veiklą ir teikia pagalbą bei apsaugotą būstą smurtą patyrusioms moterims, mergaitėms ir vaikams. Organizacija taip pat užsiima nuomonės formavimo veikla, skirta viešinti narių centrų patirtį ir taip mažinti vyrų smurtą prieš moteris.

Kontaktiniai duomenys:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Nacionalinis paramos aukoms, vaikystėje patyrusioms incestą ar kitokio pobūdžio seksualinę prievartą, centras)

RISE yra ne pelno organizacija, kuri siūlo paramą suaugusiesiems, vaikystėje patyrusiems seksualinę prievartą. Asociacija turi pagalbos liniją, į kurią gali skambinti moterys, vyrai, vaikai, giminaičiai ir specialistai. RISE savo nariams taip pat siūlo įvairią veiklą, įskaitant pokalbius paramos grupėse.

Kontaktiniai duomenys:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

http://rise-sverige.se/

„Terrafem“

„Terrafem“ yra ne pelno organizacija. Ji turi vienintelę visoje Švedijoje veikiančią pagalbos liniją, skirtą imigrantų kilmės moterims, tapusioms smurto aukomis. „Terrafem“ taip pat turi teisinės pagalbos liniją ir siūlo apsaugą smurtą patyrusioms moterims bei jų vaikams suteikdama apsaugotą būstą.

Kontaktiniai duomenys:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

„Unizon“

„Unizon“ atstovauja moterų prieglaudoms, jaunų moterų įgalėjimo centrams ir kitoms paramos tarnyboms, siekiančioms kurti lyčių lygybe grindžiamą visuomenę be smurto. Dalyvaujančių organizacijų veikla yra daugiausia susijusi su paramos smurtą patyrusioms moterims ir jų vaikams teikimu bei šių asmenų apsauga. Organizacijos taip pat užsiima prevencine ir rėmimo veikla su vaikais ir jaunimu, formuoja nuomonę ir skleidžia žinias.

Kontaktiniai duomenys:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Paskutinis naujinimas: 03/09/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.