Please note that the original language version of this page Estonian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Estonia

Ja jūs kādā veidā esat iesaistīts kriminālprocesā, ļoti svarīgi ir saņemt neatkarīgu juridisko konsultāciju. Faktu lapās norādīts, kad un kādos apstākļos jums ir tiesības būt pārstāvētam ar advokāta palīdzību. Tajās jūs saņemsiet informāciju arī par to, ko advokāts darīs jūsu labā. Šajā vispārīgajā faktu lapā sniegta informācija par to, kā atrast advokātu un kā advokāta izmaksas tiks segtas, ja jūs nevarat atļauties par juridisko konsultāciju samaksāt.

Content provided by:
Estonia

Vai man ir jānolīgst advokāts?

Jums ir jānolīgst advokāts pirmstiesas procedūras laikā, sākot ar brīdi, kad jums ir iespēja pārskatīt krimināllietas materiālus (sk. 2. faktu lapu). Pirms šī posma jums ir nepieciešami advokāta pakalpojumi šādos gadījumos:

  • ja nozieguma izdarīšanas brīdī jūs bijāt nepilngadīgs;
  • ja nevarat sevi aizstāvēt fiziskas vai garīgas invaliditātes dēļ vai ja aizstāvība jums ir pārāk sarežģīta šādas invaliditātes dēļ;
  • ja tiekat turēts aizdomās par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par kuru paredz mūža ieslodzījumu;
  • ja jūsu lieta ir konfliktā ar citas personas lietu, kurai ir advokāts;
  • ja atrodaties apcietinājumā vismaz sešus mēnešus;
  • ja lieta tiek izskatīta paātrinātā procesā.

Jums ir nepieciešams advokāts tiesas procesā. Advokāta piedalīšanās tiesas procesā ir obligāta.

Advokāta meklēšana

Jums ir tiesības izvēlēties savu advokātu, kurš piekrīt jūs pārstāvēt uz līguma pamata. Advokātu vārdi un kontaktinformācija ir pieejama Igaunijas Advokātu asociācijas mājas lapā.

Ja neesat nolīdzis advokātu vai jūsu advokāts nevar jūs pārstāvēt, jums ir tiesības pieprasīt, lai jums tiktu norīkots advokāts. Šādā gadījumā Igaunijas Advokātu asociācija norīko advokātu jūsu pārstāvībai.

Jūsu tiesības saņemt Igaunijas advokātu asociācijas norīkota advokāta pakalpojumus nav atkarīgas no Jūsu ekonomiskās situācijas. Piesakoties advokāta pakalpojumiem, jums nav jāsniedz informācija par savu finanšu stāvokli.

Ja vēlaties, lai Igaunijas advokātu asociācija norīko jums advokātu, jums ir jāiesniedz pieprasījums izmeklēšanas iestādē, prokuratūrā vai tiesā.

Dažos tiesas procesos advokāta piedalīšanās ir obligāta. Ja šādā procesā jūs neesat izvēlējies advokātu pats, izmeklēšanas iestāde, prokuratūra vai tiesa norīko jums advokātu. Jums nav jāpiesakās advokāta pakalpojumiem.

Maksa par advokāta pakalpojumiem

Jums ir jāapmaksā jūsu izvēlētā advokāta pakalpojumi. Advokāta honorārs un apmaksas noteikumi ir iekļauti klienta līgumā.

Ja nevēlaties nolīgt advokātu, jums ir tiesības uz valsts nodrošinātu advokātu. Igaunijas advokātu asociācijas norīkota advokāta pakalpojumus apmaksā valsts. Jums nav jāmaksā advokātam. Ja tiesa konstatē, ka vainīgs esat jūs, jums būs pienākums atlīdzināt valstij advokāta honorārus.

Vai es varu mainīt savu advokātu?

Jums ir tiesības mainīt advokātu, kuru esat izvēlējies. Ja advokāts jums ir norīkots, jums ir tiesības mainīt advokātu tad, ja esošais advokāts un jaunais advokāts tam piekrīt. Ja jums norīkotais advokāts ir nekompetents vai paviršs, jums ir tiesības iesniegt pieteikumu tiesā, lai Igaunijas advokātu asociācija šo advokātu atceltu un norīkotu jaunu advokātu.

Saites

Igaunijas Advokātu asociācija

Lapa atjaunināta: 01/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.