Spejjeż

Belgium

F’dan l-istudju tal-każ dwar il-liġi tal-familja – id-divorzju, l-Istati Membri ntalbu jinfurmaw lill-parti li tressaq it-talba għad-divorzju dwar l-ispejjeż tal-litigazzjoni fis-sitwazzjonijiet li ġejjin: Każ A – Sitwazzjoni nazzjonali: koppja tiżżewweġ. Wara jisseparaw u jaqblu li jiddivorzjaw. Każ B – Sitwazzjoni tranżnazzjonali: żewġ ċittadini mill-istess Stat Membru (l-Istat Membru A) jiżżewġu. Iż-żwieġ jiġi ċċelebrat fl-Istat Membru A. Wara t-tieġ, il-koppja tmur tgħix u taħdem fi Stat Membru ieħor (l-Istat Membru B), fejn huma jistabbilixxu r-residenza tagħhom. Ftit wara, il-koppja tissepara, bil-mara tmur lura lejn l-Istat Membru A u r-raġel jibqa’ fl-Istat Membru B. Il-koppja taqbel li għandhom jiddivorzjaw. Hekk kif tasal lura fl-Istat Membru A, il-mara mill-ewwel tressaq talba għad-divorzju quddiem il-qrati tal-Istat Membru B.

Content provided by:
Belgium

Kumment preliminari importanti: L-ispejjeż u t-tariffi tal-avukati ma humiex irregolati fil-Belġju (jiddependu mid-diffikultà u s-sinifikat tal-każ, l-isem u r-reputazzjoni tal-avukat, l-urġenza tal-kwistjoni, ir-riżultat tal-kawża, eċċ.). Madankollu, l-avukati fil-Belġju huma marbuta b’regoli ta’ kondotta professjonali u huma legalment meħtieġa li jistmaw l-ispejjeż b’mod li jkun ġust u moderat (ara hawn fuq).

L-istima tal-ispejjeż tiġi pprovduta fuq bażi purament indikattiva.

L-ispejjeż fil-Belġju

L-ispejjeż tal-proċedimenti fil-prim’istanza u fl-appell, u s-Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim (ADR)


Studju ta’ każ

Proċedimenti fil-prim’istanza

Proċedimenti ta’ appell

Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim (ADR)


Tariffi inizjali tal-qorti

Tariffi ta’ traskrizzjoni

Tariffi oħrajn

Tariffi inizjali tal-qorti

Tariffi ta’ traskrizzjoni

Tariffi oħrajn

Din l-għażla hija disponibbli f’dan it-tip ta’ kawża?

Tariffi

Każ A

EUR 82

EUR 2.85 għal kull paġna (Digriet Reġju (arrêté royal) Nru 64 tat-30 ta’ Novembru 1939, Il-Gazzetta Uffiċjali Belġjana tal-1 ta’ Diċembru 1939)


EUR 186

EUR 2.85 għal kull paġna (Digriet Reġju (arrêté royal) Nru 64 tat-30 ta’ Novembru 1939, Il-Gazzetta Uffiċjali Belġjana tal-1 ta’ Diċembru 1939)


le


Każ B

EUR 82

EUR 2.85 għal kull paġna (Digriet Reġju Nru 64 tat-30 ta’ Novembru 1939, Il-Gazzetta Uffiċjali Belġjana tal-1 ta’ Diċembru 1939)


EUR 186

EUR 2.85 għal kull paġna (Digriet Reġju Nru 64 tat-30 ta’ Novembru 1939, Il-Gazzetta Uffiċjali Belġjana tal-1 ta’ Diċembru 1939)


le


Spejjeż tal-avukati, tal-uffiċjali ġudizzjarju (huissier de justice) u tax-xhieda esperti (expert)


Studju ta’ każ

Avukat

Uffiċjal ġudizzjarju

Xhud espert


Ir-rappreżentanza hija obbligatorja?

Spejjeż medji

Ir-rappreżentanza hija obbligatorja?

Spejjeż ta’ qabel is-sentenza

Spejjeż ta’ wara s-sentenza

L-użu huwa obbligatorju?

Tariffi

Każ A

le

madwar EUR 2 500

le

madwar EUR 250

madwar EUR 250

le


Każ B

le

madwar EUR 3 500

le

madwar EUR 350

madwar EUR 350

le


L-ispejjeż tal-kumpens tax-xhieda (témoin), il-ġurament (serment) jew garanzija oħra u tariffi rilevanti oħra


Studju ta’ każ

Kumpens tax-xhieda

Il-ġurament jew garanzija oħra

Tariffi oħrajn


Ix-xhieda jiġu kkumpensati?

Spiża

Dan japplika u meta u kif jintuża?

Spiża

Deskrizzjoni

Spiża

Każ A

iva

EUR 4.96

F’kawżi ċivili, bħala regola ġenerali, jista’ jiġi impost obbligu li tiġi pprovduta garanzija meta jinbdew proċedimenti fis-sitwazzjoni prevista fl-Artikolu 851 tal-Kodiċi Ġudizzjarju (Code judiciaire). Din hija eċċezzjoni li tapplika għal rikorrenti barranin. Intimat Belġjan jista’ jitlob li r-rikorrent jew l-intervenjent barrani jipprovdi garanzija. L-Artikolu 852 jispeċifika l-forma li tista’ tieħu l-garanzija (somma flus, avall, eċċ.). Ara l-paġna dwar it-trasparenza tal-ispejjeż.
Każ B

iva

EUR 4.96

F’kawżi ċivili, bħala regola ġenerali, jista’ jiġi impost obbligu li tiġi pprovduta garanzija meta jinbdew proċedimenti fis-sitwazzjoni prevista fl-Artikolu 851 tal-Kodiċi Ġudizzjarju. Din hija eċċezzjoni li tapplika għal rikorrenti barranin. Intimat Belġjan jista’ jitlob li r-rikorrent jew l-intervenjent barrani jipprovdi garanzija. L-Artikolu 852 jispeċifika l-forma li tista’ tieħu l-garanzija (somma flus, avall, eċċ.). Ara l-paġna dwar it-trasparenza tal-ispejjeż.
Spejjeż tal-għajnuna legali (aide juridique) u rimborżi oħra

Ara t-taqsima “Għajnuna legali” tal-paġna dwar l-ispejjeż tal-proċedimenti.

Spejjeż tat-traduzzjoni u tal-interpretazzjoni


Studju ta’ każ

Traduzzjoni

Interpretazzjoni

Spejjeż oħra relatati ma’ tilwim tranżnazzjonali?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet hija neċessarja?

Spiża approssimattiva?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet hija neċessarja?

Spiża approssimattiva?

Deskrizzjoni

Spiża approssimattiva?

Każ A

meta d-dokumenti jkunu meħtieġa għall-proċedimenti

bejn EUR 7.57 u EUR 34.48 għal kull paġna

meta l-intimat ma jkunx jifhem il-lingwa tal-proċedimenti

bejn EUR 31.61 u EUR 54.62 fis-siegħa

Każ B

meta d-dokumenti jkunu meħtieġa għall-proċedimenti

bejn EUR 7.57 u EUR 34.48 għal kull paġna

meta l-intimat ma jkunx jifhem il-lingwa tal-proċedimenti

bejn EUR 31.61 u EUR 54.62 fis-siegħa

l-ispejjeż tad-dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà

madwar EUR 100

L-aħħar aġġornament: 20/09/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.