Spejjeż

Belgium

F’dan l-istudju tal-każ dwar il-liġi tal-familja – il-kustodja tat-tfal (garde des enfants), l-Istati Membri ntalbu jinfurmaw lir-rikorrent dwar l-ispejjeż tat-tilwim fis-sitwazzjonijiet li ġejjin: Każ A – Sitwazzjoni nazzjonali: żewġ persuni ilhom jgħixu flimkien għal numru ta’ snin mingħajr ma żżewġu. Ikollhom wild ta’ tliet snin meta jisseparaw. Qorti tagħti l-kustodja tal-wild lill-omm u dritt ta’ aċċess (droit de visite) lill-missier. L-omm tiftaħ kawża biex tillimita d-dritt tal-aċċess tal-missier. Każ B - Is-sitwazzjoni tranżnazzjonali mill-perspettiva ta’ avukat li jeżerċita fl-Istat Membru A: żewġ persuni mhux miżżewġin ikunu ilhom jgħixu flimkien fi Stat Membru (Stat Membru B) għal għadd ta’ snin. Ikollhom wild flimkien iżda jisseparaw immedjatament wara t-twelid tal-wild. Qorti fl-Istat Membru B tagħti l-kustodja tal-wild lill-omm u d-dritt ta’ aċċess lill-missier. L-omm u l-wild imorru jgħixu fi Stat Membru ieħor (l-Istat Membru A) kif huma awtorizzati jagħmlu mill-Qorti u l-missier jibqa’ fl-Istat Membru B. Wara ftit snin, l-omm tiftaħ kawża fl-Istat Membru A biex tbiddel id-dritt ta’ aċċess tal-missier.

Content provided by:
Belgium

Kumment preliminari importanti: L-ispejjeż u t-tariffi tal-avukati ma humiex irregolati fil-Belġju (dawn jiddependu mid-diffikultà u s-sinifikat tal-każ, l-isem u r-reputazzjoni tal-avukat, l-urġenza tal-kwistjoni, ir-riżultat tal-kawża, eċċ.). Madankollu, l-avukati fil-Belġju huma marbuta b’regoli ta’ kondotta professjonali u huma legalment meħtieġa li jistmaw l-ispejjeż b’mod li jkun ġust u moderat (ara hawn fuq).

L-istima tal-ispejjeż tiġi pprovduta fuq bażi purament indikattiva.


L-ispejjeż fil-Belġju

L-ispejjeż tal-proċedimenti fil-prim’istanza u fl-appell, u s-Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim (ADR)


Studju ta’ każ

Proċedimenti fil-prim’istanza

Proċedimenti ta’ appell

Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim (ADR)

Tariffi inizjali tal-qorti

Tariffi ta’ traskrizzjoni

Tariffi oħrajn

Tariffi inizjali tal-qorti

Tariffi ta’ traskrizzjoni

Tariffi oħrajn

Din l-għażla hija disponibbli f’dan it-tip ta’ kawża?

Tariffi

Każ A

EUR 52

EUR 2.85 għal kull paġna (Digriet Reġju (arrêté royal) Nru 64 tat-30 ta’ Novembru 1939, Il-Gazzetta Uffiċjali Belġjana tal-1 ta’ Diċembru 1939)

EUR 186

EUR 2.85 għal kull paġna (Digriet Reġju (arrêté royal) Nru 64 tat-30 ta’ Novembru 1939, Il-Gazzetta Uffiċjali Belġjana tal-1 ta’ Diċembru 1939)

le

Każ B

EUR 52

EUR 2.85 għal kull paġna (Digriet Reġju (arrêté royal) Nru 64 tat-30 ta’ Novembru 1939, Il-Gazzetta Uffiċjali Belġjana tal-1 ta’ Diċembru 1939)

EUR 186

EUR 2.85 għal kull paġna (Digriet Reġju (arrêté royal) Nru 64 tat-30 ta’ Novembru 1939, Il-Gazzetta Uffiċjali Belġjana tal-1 ta’ Diċembru 1939)

leSpejjeż tal-avukati, tal-uffiċjali ġudizzjarju (huissier de justice) u tax-xhieda esperti (expert)


Studju ta’ każ

Avukat

Uffiċjal ġudizzjarju

Xhud espert

Ir-rappreżentanza hija obbligatorja?

Spejjeż medji

Ir-rappreżentanza hija obbligatorja?

Spejjeż ta’ qabel is-sentenza

Spejjeż ta’ wara s-sentenza

L-użu huwa obbligatorju?

Tariffi

Każ A

le

madwar EUR 1 500

le

EUR 52

madwar EUR 100

le

Każ B

le

madwar EUR 1 000

le

EUR 52

madwar EUR 100

leL-ispejjeż tal-kumpens tax-xhieda (témoin), il-ġurament (serment) jew garanzija oħra u tariffi rilevanti oħra


Studju ta’ każ

Kumpens tax-xhieda

Il-ġurament jew garanzija oħra

Ix-xhieda jiġu kkumpensati?

Spiża

Dan japplika u meta u kif jiġi implimentat?

Każ A

iva

BEF 200 jew EUR 4.96

F’kawżi ċivili, bħala regola ġenerali, jista’ jiġi impost obbligu li tiġi pprovduta garanzija meta jinbdew proċedimenti fis-sitwazzjoni prevista fl-Artikolu 851 tal-Kodiċi Ġudizzjarju (Code judiciaire). Din hija eċċezzjoni li tapplika għal rikorrenti barranin. Intimat Belġjan jista’ jitlob li r-rikorrent jew l-intervenjent barrani jipprovdi garanzija. L-Artikolu 852 jispeċifika l-forma li tista’ tieħu l-garanzija (somma flus, avall, eċċ.). Ara l-paġna dwar it-trasparenza tal-ispejjeż.

Każ B

iva

BEF 200 jew EUR 4.96

F’kawżi ċivili, bħala regola ġenerali, jista’ jiġi impost obbligu li tiġi pprovduta garanzija meta jinbdew proċedimenti fis-sitwazzjoni prevista fl-Artikolu 851 tal-Kodiċi Ġudizzjarju. Din hija eċċezzjoni li tapplika għal rikorrenti barranin. Intimat Belġjan jista’ jitlob li r-rikorrent jew l-intervenjent barrani jipprovdi garanzija. L-Artikolu 852 jispeċifika l-forma li tista’ tieħu l-garanzija (somma flus, avall, eċċ.). Ara l-paġna dwar it-trasparenza tal-ispejjeż.Spejjeż tal-għajnuna legali (aide juridique) u rimborżi oħra

Ara t-taqsima “Għajnuna legali” tal-paġna dwar l-ispejjeż tal-proċedimenti.

Spejjeż tat-traduzzjoni u tal-interpretazzjoni


Studju ta’ każ

Traduzzjoni

Interpretazzjoni

Spejjeż oħra relatati ma’ tilwim tranżnazzjonali?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet hija neċessarja?

Spiża approssimattiva?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet hija neċessarja?

Spiża approssimattiva?

Deskrizzjoni

Spiża approssimattiva?

Każ A

meta d-dokumenti jkunu meħtieġa għall-proċedimenti

bejn EUR 7.57 u EUR 34.48 għal kull paġna

meta l-intimat ma jkunx jifhem il-lingwa tal-proċedimenti

bejn EUR 31.61 u EUR 54.62 fis-siegħa

Każ B

meta d-dokumenti jkunu meħtieġa għall-proċedimenti

bejn EUR 7.57 u EUR 34.38 għal kull paġna

meta l-intimat ma jkunx jifhem il-lingwa tal-proċedimenti

bejn EUR 31.61 u EUR 54.62 fis-siegħa

l-ispejjeż tad-dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà

madwar EUR 100

L-aħħar aġġornament: 20/09/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.