Spejjeż

Malta

F’dan l-istudju dwar id-dritt kummerċjali – kuntratti, l-Istati Membri ntalbu biex jinfurmaw lill-bejjiegħ dwar l-ispejjeż tal-kawża sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet li ġejjin: Każ A – Sitwazzjoni nazzjonali: Kumpanija wasslet prodotti li jiswew 20,000 euros. Il-bejjiegħ ma tħallasx għaliex ix-xerrej iqis li l-prodotti mhumiex konformi mal-qbil li kien sar. Il-bejjiegħ jiddeċiedi li jiftaħ kawża biex jikseb il-ħlas kollu tal-prezz. Każ B – Sitwazzjoni transnazzjonali: Kumpanija li għandha l-uffiċċju ewlieni tagħha fi Stat Membru B twassal prodotti li jiswew 20,000 euro lil xerrej fi Stat Membru A. Il-kuntratt jaqa’ taħt il-liġi ta’ Stat Membru B u miktub bil-lingwa ta' Stat Membru B. Dan il-bejjiegħ ma tħallasx għaliex ix-xerrej, li jinsab fi Stat Membru A, iqis li l-prodotti mhumiex konformi mal-qbil li kien sar. Il-bejjiegħ jiddeċiedi li jiftaħ kawża biex jikseb il-ħlas kollu tal-prezz kif stipulat fil-kuntratt max-xerrej.

Content provided by:
Malta

Spejjeż f’Malta

Spejjeż għall-Qorti, Appelli u Soluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim


Studju takaż

Qorti

Appelli

ADR

Drittijiet inizjali tal-qorti

Drittijiet ta' traskrizzjoni

Drittijiet oħra

Drittijiet inizjali tal-qorti

Drittijiet ta' traskrizzjoni

Drittijiet oħra

Din l-għażla hija miftuħa għal dan it-tip ta’ każ?

Spejjeż

Każ A

€ 680.16

M/A

€ 195.65

M/A

M/A

M/A

Każ B

€ 680.16

M/A

€ 195.65

M/A

M/A

M/ASpejjeż tal-avukat, tal-marixxall u tal-espert


Studju takaż

Avukat

Marixxall

Espert

Ir-rappreżentazzjoni hija mandatorja?

Spejjeż medji

Ir-rappreżentazzjoni hija mandatorja?

Spejjeż ta' qabel s-sentenza

Spejjeż ta' wara s-sentenza

L-użu huwa mandatorju?

Spiża

Każ A

IVA

Avukat: €681.53

Prokuratur Legali: €227.18

Mhux obbligatorja

M/A

M/A

Le

M.A

Każ B

IVA

Avukat: €681.53

Prokuratur Legali: €227.18

Mhux obbligatorja

M/A

M/A

Le

M/AL-ispejjeż għall-kumpens tax-xhieda, għal rahan jew garanzija u drittijiet oħrajn relevanti

Studju takaż

Kumpens għax-xhieda

Rahan jew garanzija

Drittijiet oħra

Ix-xhieda jiġu kkumpensati?

Spiża

Dan jeżisti u meta jeżisti kif jintuża?

Spiża

Deskrizzjoni

Spiża

Każ A

LE

M/A

Mandat kawtelatorju għad-dejn indikat

€ 46.59

M/A

M/A

Każ B

LE

M/A

Mandat kawtelatorju għad-dejn indikat

€ 46.59

M/A

M/ASpejjeż għall-għajnuna legali u rifużjonijiet oħra

Studju ta’ każ

Għajnuna Legali

Rifużjoni

Meta u taħt liema kundizzjonijiet din hija applikabbli??

Meta l-appoġġ hu totali?

Kundizjonijiet?

Tista' l-parti rebbieħa tikseb ir-rifużjoni tal-ispejjeż tal-kawża?

Jekk ir-rifużjoni mhix totali x'perċentwali tkun inġenerali?

Liema spejjeż qatt ma jiġu rifużi?

Hemm xi drabi fejn l-għajnuna legali għandha tiġi rifuża lil xi organizzazzjoni li tagħti għajnuna legali?

Każ A

LE

M/A

M/A

IVA

Jiddependi mis-sentenza tal-Qorti

Konsultazzjoni privata mal-avukati (spejjeż ġudizzjarja żejda)

M/A

Każ B

LE

M/A

M/A

IVA

Jiddependi mis-sentenza tal-Qorti

Konsultazzjoni privata mal-avukati (spejjeż ġudizzjarja żejda)

M/ASpejjeż għat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni


Studju takaż

Traduzzjoni

Interpretazzjoni

Spejjez oħra speċifiċi għal tilwim transkonfinali?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet huma neċessarji?

Spiża approssimattiva?

Meta u taħt liema kundizzjonijiet huma neċessarji?

Spiża approssimattiva?

Deskrizzjoni

Spiża approssimattiva?

Każ A

Meta waħda mill-partijiet tkun titkellem bl-Ingliż

€ 34.94

Tapplika biss meta x-xhud la jkun jitkellem bil-Malti u lanqas bl-Ingliż

Bejn €11.65 u €58.23 / siegħa

Spejjeż li jsiru biex tiġi notifikata l-parti li tgħix barra

Jiddependi mid-drittijiet li jintalbu mill-Istati Membri l-oħra

Każ B

Meta waħda mill-partijiet tkun titkellem bl-Ingliż

€ 34.94

Tapplika biss meta x-xhud la jkun jitkellem bil-Malti u lanqas bl-Ingliż

Bejn €11.65 u €58.23 / siegħa

Spejjeż li jsiru biex tiġi notifikata l-parti li tgħix barra

Jiddependi mid-drittijiet li jintalbu mill-Istati Membri l-oħra


L-aħħar aġġornament: 02/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.