The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

Oskarżeni (postępowanie karne)

Austria

Uzyskanie niezależnej porady prawnej w sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniają, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Dowiesz się też, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeśli koszty z tytułu udziału adwokata przekraczają twoje możliwości finansowe.

Content provided by:
Austria

Znalezienie adwokata

W Austrii w postępowaniu sądowym występuje przymus adwokacji (z kilkoma wyjątkami). Federalna Austriacka Izba Adwokacka prowadzi elektroniczny rejestr adwokatów, do którego możesz przejść, klikając tutaj.

Jeśli dowiesz się, że na terenie Austrii prowadzone jest przeciwko tobie postępowanie karne, powinieneś wybrać adwokata i spotkać się z nim w celu omówienia sprawy. Jeśli to możliwe, powinieneś to zrobić, zanim zostaniesz przesłuchany po raz pierwszy.

W przypadku zatrzymania, przed przesłuchaniem, masz prawo skontaktować się z adwokatem. Jeśli nie znasz żadnego adwokata, możesz skontaktować się z jednym z adwokatów pełniących dyżur adwokacki. Policja oraz organy ścigania muszą umożliwić ci kontakt z takim adwokatem.

Ponoszenie kosztów z tytułu udziału adwokata

Jeśli wskażesz adwokata, który będzie występował w twojej obronie, zasadniczo sam musisz pokryć koszty jego usług. Jeśli nie podpiszesz umowy w sprawie opłat, adwokat może od ciebie zażądać zapłaty honorarium w odpowiedniej wysokości. Opłata może być wtedy obliczona w oparciu o stawki wymienione w ogólnych kryteriach opłat (AHK).

W przypadku gdy pokrycie kosztów obrony może pozbawić ciebie i twoją rodzinę środków utrzymania, z uwagi na wysokość twoich dochodów i wartość majątku, a obecność adwokata jest wymagana, zostanie ci wyznaczony obrońca z urzędu. W takim przypadku przysługuje ci również prawo do bezpłatnych odpisów z rejestru karnego. Wniosek o przyznanie obrońcy z urzędu w ramach pomocy prawnej można złożyć, korzystając z tego formularza.

Ostatnia aktualizacja: 22/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.