Oskarżeni (postępowanie karne)

Greece

Content provided by:
Greece

Jak traktowane są wykroczenia w ruchu drogowym?

Naruszenia przepisów ruchu drogowego, takie jak przekroczenie dopuszczalnej prędkości, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, niezastosowanie się do czerwonego światła lub znaku STOP, łamanie przepisów o zatrzymywaniu się i parkowaniu, korzystanie z telefonu komórkowego w czasie prowadzenia pojazdu itp. są zwykle rozpatrywane w postępowaniu administracyjnym. Zasadniczo zajmuje się tym właściwy organ policji.

W jaki sposób przebiega postępowanie?

Zostanie wystawiony mandat stanowiący potwierdzenie popełnienia wykroczenia. Do mandatu zostanie wpisana informacja na temat środka administracyjnego lub nałożonej kary pieniężnej. Następnie musisz stawić się przed właściwym organem policji.

Jakie kary są przewidziane?

Sprawcy wykroczeń w ruchu drogowym są zwykle karani grzywną administracyjną (w wysokości od 40 do 2000 EUR). Nakładane są na nich również inne środki administracyjne, takie jak odebranie prawa jazdy bądź dokumentów pojazdu, m.in. dowodu rejestracyjnego lub tablic rejestracyjnych, na określony czas.

Czy obywatele innych państw członkowskich są również pociągani do odpowiedzialności za tego rodzaju wykroczenia?

Obywatele innych państw członkowskich są pociągani do odpowiedzialności, jeśli popełnią wykroczenie w Grecji.

Czy mogę złożyć odwołanie?

W terminie trzech dni możesz wnieść odwołanie od kary administracyjnej do organu, którego funkcjonariusz nałożył karę. Jeśli odwołanie nie zostanie uwzględnione, będziesz musiał uiścić odpowiednią sumę na rzecz wskazanego organu władz lokalnych.

Jeśli ponadto został nałożony środek administracyjny, możesz stawić się przed właściwym organem policji i przedstawić swoje stanowisko.

Czy wykroczenia te zostaną wpisane do rejestru karnego?

Nie zostaną wpisane do rejestru karnego, ponieważ są rozstrzygane administracyjnoprawnie, a wymierzane są jedynie kary administracyjne.

Ciekawe strony

Ministerstwo Infrastruktury, Transportu i Sieci

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.